Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 280.885 263.585 249.565 252.575 375.747 445.809
Ontvangsten 13.876.064 14.098.534 14.806.536 17.058.116 17.103.602 17.675.193
Saldo 13.595.179 13.834.949 14.556.971 16.805.541 16.727.855 17.229.384
Investeringen
Uitgaven - 22.000 - 30.000 -
Ontvangsten - - 400.000 -
Saldo - -22.000 400.000 -30.000 -
Financiering
Uitgaven 1.097.500 1.773.808 2.902.502 1.543.771 1.479.959 1.808.169
Ontvangsten 1.596.948 2.875.094 728.211 4.033.956 3.043.560 3.197.724
Saldo 499.448 1.101.286 -2.174.291 2.490.185 1.563.601 1.389.555
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 4.092.899 4.444.672 4.853.000 5.533.866 5.637.637 5.647.502
Ontvangsten 226.818 293.429 352.087 340.846 358.776 374.857
Saldo -3.866.081 -4.151.243 -4.500.913 -5.193.020 -5.278.861 -5.272.645
Investeringen
Uitgaven 178.832 453.378 1.448.478 1.370.200 1.237.500 237.500
Ontvangsten 412 3.000 - 152.000 - -
Saldo -178.420 -450.378 -1.448.478 -1.218.200 -1.237.500 -237.500
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Veiligheid
Exploitatie
Uitgaven 1.522.625 1.448.952 1.933.000 2.214.822 2.264.494 2.331.393
Ontvangsten 18.336 21.164 22.000 21.000 21.000 21.000
Saldo -1.504.289 -1.427.788 -1.911.000 -2.193.822 -2.243.494 -2.310.393
Investeringen
Uitgaven 114.304 101.972 142.254 282.692 99.735 110.850
Ontvangsten - - - - - -
Saldo -114.304 -101.972 -142.254 -282.692 -99.735 -110.850
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven 910.171 1.067.525 1.238.787 1.323.739 1.287.105 1.296.149
Ontvangsten 99.549 58.303 54.812 70.227 75.226 80.147
Saldo -810.622 -1.009.222 -1.183.975 -1.253.512 -1.211.879 -1.216.002
Investeringen
Uitgaven 2.758.925 1.142.053 2.051.921 1.449.355 844.585 1.087.055
Ontvangsten 985.760 393.660 1.103.439 663.235 127.985 137.985
Saldo -1.773.165 -748.393 -948.482 -786.120 -716.600 -949.070
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Wonen en werken
Exploitatie
Uitgaven 3.566.112 3.126.549 3.430.981 3.951.147 4.020.308 4.110.736
Ontvangsten 1.370.307 1.344.512 1.294.053 1.186.562 1.177.102 1.181.627
Saldo -2.195.805 -1.782.037 -2.136.927 -2.764.585 -2.843.206 -2.929.109
Investeringen
Uitgaven 2.377.220 1.629.825 695.385 2.724.191 112.000 112.000
Ontvangsten - - 281.376 27.150 65.000 -
Saldo -2.377.220 -1.629.825 -414.009 -2.697.041 -47.000 -112.000
Financiering
Uitgaven - - - 200.000 200.000 200.000
Ontvangsten 22.545 24.473 24.473 2.022.545 22.545 22.545
Saldo 22.545 24.473 24.473 1.822.545 -177.455 -177.455
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 1.828.522 1.830.938 2.115.309 2.535.565 2.429.834 2.472.538
Ontvangsten 51.536 157.176 242.242 102.037 107.877 113.732
Saldo -1.776.986 -1.673.762 -1.873.067 -2.433.528 -2.321.957 -2.358.806
Investeringen
Uitgaven 451.697 61.131 421.530 316.650 90.500 15.000
Ontvangsten - 4.998 55.750 12.000 80.000 -
Saldo -451.697 -56.133 -365.780 -304.650 -10.500 -15.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - -
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven 4.958.898 5.643.452 5.999.956 6.363.591 6.102.199 6.189.687
Ontvangsten 4.115.993 4.793.429 4.399.032 4.756.285 4.444.414 4.502.219
Saldo -842.905 -850.023 -1.600.924 -1.607.306 -1.657.785 -1.687.468
Investeringen
Uitgaven 225.193 139.733 335.482 423.950 821.000 1.126.000
Ontvangsten - 21.978 50.000 146.300 750.000 230.000
Saldo -225.193 -117.755 -285.482 -277.650 -71.000 -896.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele uitgaven 16.928.816 17.617.679 19.633.357 21.997.775 21.811.521 22.120.971
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.741.209 4.326.911 4.416.639 4.171.261 4.078.717
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.594 9.581.990 10.328.662 11.631.449 11.929.287 12.209.187
a. Politiek personeel 355.745 372.864 384.508 422.935 430.093 437.395
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 1.954.402 1.864.724 1.814.833 1.918.940 2.001.224
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 4.436.737 5.070.468 6.247.012 6.371.952 6.499.389
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 75.826 54.103 55.818 56.934 58.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 2.338.419 2.500.000 2.600.000 2.652.000 2.705.040
f. Andere personeelskosten 288.290 315.625 363.936 362.989 368.948 375.037
g. Pensioenen 89.807 88.117 90.923 127.862 130.420 133.028
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 478.352 656.339 827.787 572.630 574.599
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.080 3.799.679 4.309.154 5.109.557 5.125.297 5.245.368
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 581.706 470.073 682.380 589.338 599.687
- aan welzijnsverenigingen 990.756 635.029 784.150 991.238 1.027.106 1.048.854
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 5.923 - - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.039.905 1.453.379 1.685.907 1.719.625 1.754.018
- aan de hulpverleningszone 393.158 393.568 459.524 508.725 524.719 557.225
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 758.423 785.610 896.099 912.599 954.674
- aan besturen van de eredienst 15.000 9.936 41.358 22.773 20.000 20.000
- aan andere begunstigden 643.772 375.189 315.060 322.435 331.910 310.910
5. Andere operationele uitgaven 16.000 16.449 12.291 12.343 13.046 13.100
B. Financiële uitgaven 231.297 207.995 187.241 177.529 305.803 372.843
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 206.958 185.991 176.279 304.553 371.593
- aan financiële instellingen 222.761 204.694 184.725 173.875 301.535 368.280
- aan andere entiteiten 7.604 2.264 1.266 2.404 3.018 3.313
2. Andere financiële uitgaven 932 1.037 1.250 1.250 1.250 1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.112,91 17.825.674,00 19.820.598 22.175.304 22.117.324 22.493.814
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele ontvangsten 19.294.066 20.193.685 20.708.552 23.233.508 22.986.433 23.647.211
1. Ontvangsten uit de werking 929.832 1.052.907 1.159.095 1.202.142 1.182.302 1.192.051
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 10.534.904 10.991.480 12.961.231 12.853.029 13.286.343
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 9.312.945 9.785.980 11.668.460 11.549.985 11.972.924
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 4.772.077 4.863.519 5.445.715 5.772.457 5.887.907
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 4.309.488 4.688.893 5.971.064 5.510.896 5.813.103
- Andere aanvullende belastingen 216.936 231.380 233.568 251.681 266.631 271.914
b. Andere belastingen en boetes 924.657 1.221.959 1.205.500 1.292.771 1.303.044 1.313.419
3. Werkingssubsidies 7.298.743 8.006.114 7.897.943 8.476.936 8.326.877 8.515.840
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.575.189 3.827.480 4.109.286 4.262.951 4.401.205
- Gemeentefonds 2.621.958 2.764.127 2.845.419 2.930.703 3.018.968 3.110.399
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 811.062 982.061 1.178.583 1.243.983 1.290.806
* van de federale overheid 126 126 - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 809.885 982.061 1.178.583 1.243.983 1.290.806
* van de provincie - - - - - -
* van andere entiteiten 1.051
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.993 4.430.925 4.070.463 4.367.650 4.063.926 4.114.635
- van de federale overheid 746.640 603.401 675.672 941.199 609.416 611.233
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 3.670.768 3.392.441 3.423.901 3.451.960 3.500.852
- van de provincie 4.000 8.664 1.300 1.500 1.500 1.500
- van andere entiteiten 99.810 148.092 1.050 1.050 1.050 1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 27.823 62.379 59.595 60.139 60.168
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 571.937 597.655 533.604 564.086 592.809
B. Financiële ontvangsten 464.537 572.861 462.210 301.564 301.564 301.564
19.758.602,75 20.766.546,00 21.170.762 23.535.072 23.287.997 23.948.775
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.598.490 2.940.872 1.350.164 1.359.768 1.170.673 1.454.961
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 168.832 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 168.832 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 2.972.481 4.161.703 5.897.674 2.985.585 2.452.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 2.972.284 4.161.703 5.897.674 2.985.585 2.452.555
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 1.658.589 1.632.562 3.844.300 2.045.000 1.270.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 256.263 1.665.470 1.180.000 666.230 883.700
c. Roerende goederen 280.706 402.294 614.816 648.919 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 655.138 172.355 172.355 172.355 172.355
e. Erfgoed 500 0 76.500 52.100 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 197 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 197
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 193.944 486.022 144.000 95.000 70.000
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 192.833 469.325 525.364 154.735 165.850
- aan welzijnsverenigingen 22.040 89.439 288.235 220.672 50.000 50.000
- aan de politiezone 77.364 48.571 44.958 233.319 49.384 63.675
- aan de hulpverleningszone 36.941 40.213 90.741 43.373 50.351 47.175
- aan besturen van de eredienst 4.289 0 40.000 25.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 14.610 5.390 3.000 0 0
6.106.172 3.528.090 5.117.050 6.567.038 3.235.320 2.688.405
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 57.985 192.272 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 57.985 192.272 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 8.987 0 400.000 750.000 230000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 928.187 8.987 0 0 750.000 230000
a. Terreinen en gebouwen 750.000 230000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 8.987 0 0 0 0
c. Roerende goederen 412 0
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 400.000 0 0
a. Onroerende goederen 400.000
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 50.000 55.000 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 356.664 1.248.293 887.700 215.000 80000
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 30.800 184.589 887.700 215.000 80.000
- van de provincie 322.864 1.063.704 0 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 3.000
986.172,38 423.636,19 1.490.565 1.400.685 1.022.985 367985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.119.999 -3.104.454 -3.626.485 -5.166.353 -2.212.335 -2.320.420
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.521.509 -163.582 -2.276.321 -3.806.585 -1.041.662 -865.459
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 1.050.548 1.158.289 1.203.043 1.421.959 1.618.169
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 1.050.548 1.158.289 1.203.043 1.421.959 1.618.169
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 200.000 200.000 200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 723.260 1.744.213 340.728 58.000 190.000
1. Toegestane leningen 128.625 723.260 1.744.213 340.728 58.000 190.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 723.260 1.744.213 340.728 58.000 190.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.499,89 1.773.808,00 2.902.502 1.743.771 1.679.959 2.008.169
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 2.655.138 422.355 3.672.355 2.672.355 2.822.355
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 250.000 3.500.000 2.500.000 2.650.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 655.138 172.355 172.355 172.355 172.355
B. Aangaan van niet-financiële schulden 2.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 244.429 330.329 384.146 393.750 397.914
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 244.429 330.329 384.146 393.750 397.914
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 244.429 330.329 384.146 393.750 397.914
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,17 2.899.567,00 752.684 6.056.501 3.066.105 3.220.269
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
521.993 1.125.759 -2.149.818 4.312.730 1.386.146 1.212.100
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.999.516 962.177 -4.426.139 506.145 344.484 346.641
MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Investeringsprojecten (schema T3)

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (schema T3)
PRIO IP-PA1-02: Investeren in de lokale handel Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA1-02: De lokale handel stimuleren vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 30.886 21.386 52.272
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 27.921 21.350 49.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 27.921 21.350 49.271
c. Roerende goederen 27.921 21.350 49.271
C. Investeringen in immateriële vaste activa 2.965 36 3.001
D. Toegestane investeringssubsidies
PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-01: De open ruimte behouden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 125.989 2.131.500 2.257.489
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000
a. Terreinen en gebouwen 2.000.000 2.000.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 125.989 131.500 257.489
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN
C. Verkoop van immateriële vaste activa 20.000 20.000
PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 1.471.386 540.741 2.012.127
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.467.760 485.892 1.953.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.467.760 485.892 1.953.652
a. Terreinen en gebouwen 1.370.873 440.929 1.811.802
b. Wegen en andere infrastructuur 96.887 44.963 141.850
C. Investeringen in immateriële vaste activa 3.626 54.849 58.475
II. ONTVANGSTEN 13.985 213.250 227.235
B. Verkoop van materiële vaste activa 8.987 8.987
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.987 8.987
b. Wegen en andere infrastructuur 8.987 8.987
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 4.998 213.250 218.248
PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 131.721 346.067 477.788
B. Investeringen in materiële vaste activa 70.404 276.067 346.471
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 70.404 276.067 346.471
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur 70.404 270.067 340.471
c. Roerende goederen 6.000 6.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 61.317 70.000 131.317
II. ONTVANGSTEN 8.822 145.000 153.822
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 8.822 145.000 153.822
PRIO IP-PB2-01: Investeren in gedeelde mobiliteit Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 63.000 63.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 63.000 63.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 63.000 63.000
c. Roerende goederen 63.000 63.000
II. ONTVANGSTEN 59.750 59.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 59.750 59.750
PRIO IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 787.684 2.212.742 3.000.426
B. Investeringen in materiële vaste activa 717.230 2.150.571 2.867.801
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 717.230 2.150.571 2.867.801
b. Wegen en andere infrastructuur 717.230 2.150.571 2.867.801
C. Investeringen in immateriële vaste activa 70.454 62.171 132.625
II. ONTVANGSTEN 317.865 1.565.954 1.883.819
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 317.865 1.565.954 1.883.819
PRIO IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 76.897 76.897
B. Investeringen in materiële vaste activa 16.072 16.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.072 16.072
b. Wegen en andere infrastructuur 16.072 16.072
C. Investeringen in immateriële vaste activa 60.825 60.825
II. ONTVANGSTEN 30.000 30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 30.000 30.000
PRIO IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC1-01: Afval voorkomen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 6.856 1.844 8.700
B. Investeringen in materiële vaste activa 6.856 1.844 8.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.856 1.844 8.700
c. Roerende goederen 6.856 1.844 8.700
PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC1-02: Afval op de juiste plaats vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 11.395 27.280 38.675
B. Investeringen in materiële vaste activa 11.395 27.280 38.675
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.395 27.280 38.675
c. Roerende goederen 11.395 27.280 38.675
II. ONTVANGSTEN 11.739 11.739
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.739 11.739
PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC2-01: De grond ontharden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 90.275 31.000 121.275
B. Investeringen in materiële vaste activa 90.275 31.000 121.275
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 90.275 31.000 121.275
a. Terreinen en gebouwen 90.275 31.000 121.275
PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 160.718 696.884 857.602
B. Investeringen in materiële vaste activa 160.718 696.884 857.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 160.718 696.884 857.602
a. Terreinen en gebouwen 160.718 694.384 855.102
c. Roerende goederen 2.500 2.500
II. ONTVANGSTEN 122.000 122.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 122.000 122.000
PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 441.928 207.569 649.497
B. Investeringen in materiële vaste activa 423.247 216.250 639.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 423.247 216.250 639.497
a. Terreinen en gebouwen 398.290 156.250 554.540
b. Wegen en andere infrastructuur 24.957 20.000 44.957
c. Roerende goederen 20.000 20.000
e. Erfgoed 20.000 20.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 14.071 -14.071 -
D. Toegestane investeringssubsidies 4.610 5.390 10.000
II. ONTVANGSTEN 12.000 12.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 12.000 12.000
PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 28.469 246.032 274.501
B. Investeringen in materiële vaste activa 28.469 246.032 274.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 28.469 246.032 274.501
a. Terreinen en gebouwen 9.475 223.000 232.475
c. Roerende goederen 18.994 15.932 34.926
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed 7.100 7.100
II. ONTVANGSTEN 80.000 80.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 80.000 80.000
PRIO IP-PD2-03: Investeren in een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 500 3.000 3.500
B. Investeringen in materiële vaste activa 500 3.000 3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 500 3.000 3.500
e. Erfgoed 500 3.000 3.500
PRIO IP-PD3-03: Investeren in Wel-zijn in Nazareth Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD3-03: Wel-zijn in Nazareth vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 6.109 6.109
B. Investeringen in materiële vaste activa 6.109