Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Terug naar navigatie - Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

  1.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
  2.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
  3.  de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.
Prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Exploitatie
Uitgave 69.841 56.814 50.250 52.579 48.709 48.709
Ontvangst 43.797 24.317 16.500 16.500 16.500 16.500
Saldo -26.044 -32.497 -33.750 -36.079 -32.209 -32.209
Investeringen
Uitgave 16.771 0 15.500 20.000 0 0
Ontvangst
Saldo -16.771 0 -15.500 -20.000 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave 11.167 2.627 2.000 2.500 2.000 2.500
Ontvangst 10.548 19.756
Saldo -11.167 7.921 17.756 -2.500 -2.000 -2.500
Investeringen
Uitgave 912.403 588.337 338.876 2.365.000 30.000 35.000
Ontvangst 13.986 148.250 20.000 65.000 0
Saldo -912.403 -574.351 -190.626 -2.345.000 35.000 -35.000
Financiering
Uitgave 0 0 0 200.000 200.000 200.000
Ontvangst 0 0 0 2.000.000 0 0
Saldo 0 0 0 1.800.000 -200.000 -200.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Exploitatie
Uitgave 1.000 3.000 1.000 1.000
Ontvangst
Saldo 0 0 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Investeringen
Uitgave 22.886 53.902 128.000 133.000 140.000 0
Ontvangst 8.822 37.500 37.500 70.000 0
Saldo -22.886 -45.080 -90.500 -95.500 -70.000 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Exploitatie
Uitgave 2.100 0 3.900 3.900 3.900 3.900
Ontvangst
Saldo -2.100 0 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
Investeringen
Uitgave 375.773 85.553 1.041.066 833.000 226.230 578.700
Ontvangst 317.865 1.007.954 567.750 0 80.000
Saldo -375.773 232.312 -33.112 -265.250 -226.230 -498.700
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Exploitatie
Uitgave 35.290 43.422 58.100 66.250 66.250 66.250
Ontvangst 340
Saldo -35.290 -43.082 -58.100 -66.250 -66.250 -66.250
Investeringen
Uitgave 6.639 6.724 11.213 8.800 7.000 7.000
Ontvangst 0 4.589 7.150 0 0
Saldo -6.639 -6.724 -6.624 -1.650 -7.000 -7.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Exploitatie
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Investeringen
Uitgave 0 90.275 1.000 10.000 10.000 10.000
Ontvangst 0 0 0 0 0
Saldo 0 -90.275 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Exploitatie
Uitgave 3.681 500 16.103 15.610 14.250 13.250
Ontvangst
Saldo -3.681 -500 -16.103 -15.610 -14.250 -13.250
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 2.879 4.801 10.900 8.500 8.500 8.500
Ontvangst 5.683 1.857 1.500 1.700 1.700 1.700
Saldo 2.804 -2.944 -9.400 -6.800 -6.800 -6.800
Investeringen
Uitgave 399.790 43.119 440.941 603.250 10.000 10.000
Ontvangst 0 50.000 84.000 0 0
Saldo -399.790 -43.119 -390.941 -519.250 -10.000 -10.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 12.010 17.341 34.930 30.730 28.930 28.930
Ontvangst 1.000 200 5.200 10.200 15.200
Saldo -12.010 -16.341 -34.730 -25.530 -18.730 -13.730
Investeringen
Uitgave 12.901 0 33.500 155.100 76.500 0
Ontvangst 0 0 0 0 80.000 0
Saldo -12.901 0 -33.500 -155.100 3.500 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Exploitatie
Uitgave 4.496 18.786 45.350 36.000 31.550 31.550
Ontvangst 9.229 1.648 30.450 30.450 13.200 1.700
Saldo 4.733 -17.138 -14.900 -5.550 -18.350 -29.850
Investeringen
Uitgave 6.109 0 0 3.000 0 0
Ontvangst
Saldo -6.109 0 0 -3.000 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Exploitatie
Uitgave 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Ontvangst
Saldo 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Investeringen
Uitgave 8.530 0 135.000 65.000 765.000 1.070.000
Ontvangst 0 50.000 35.000 750.000 230.000
Saldo -8.530 0 -85.000 -30.000 -15.000 -840.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Exploitatie
Uitgave 114.078 72.780 105.000 82.500 82.500 82.500
Ontvangst 342
Saldo -114.078 -72.438 -105.000 -82.500 -82.500 -82.500
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Exploitatie
Uitgave 227 680 3.000 1.000 1.000 1.000
Ontvangst
Saldo -227 -680 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave 2.299 7.751 27.000 4.200 4.200 4.200
Ontvangst 200
Saldo -2.299 -7.551 -27.000 -4.200 -4.200 -4.200
Investeringen
Uitgave 6.855 11.199 50.550 444.500 1.000.000 0
Ontvangst
Saldo -6.855 -11.199 -50.550 -444.500 -1.000.000 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Exploitatie
Uitgave 6.915 5.374 1.550 1.550 1.550 1.550
Ontvangst
Saldo -6.915 -5.374 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 16.895.131 17.594.797 19.446.516 21.851.985 21.807.984 22.184.974
Ontvangst 19.699.895 20.726.295 21.102.357 23.481.223 23.246.397 23.913.675
Saldo 2.804.764 3.131.498 1.655.841 1.629.238 1.438.413 1.728.701
Investeringen
Uitgave 4.337.515 2.648.983 2.921.404 1.926.388 970.590 977.705
Ontvangst 986.172 82.963 192.272 649.285 57.985 57.985
Saldo -3.351.342 -2.566.020 -2.729.132 -1.277.103 -912.605 -919.720
Financiering
Uitgave 1.097.500 1.773.807 2.902.502 1.543.771 1.479.959 1.808.169
Ontvangst 1.619.493 2.899.567 752.684 4.056.501 3.066.105 3.220.269
Saldo 521.993 1.125.760 -2.149.818 2.512.730 1.586.146 1.412.100
Totaal 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Uitgave 17.160.113 17.825.674 19.820.598 22.175.304 22.117.323 22.493.814
Ontvangst 19.758.603 20.766.547 21.170.762 23.535.073 23.287.997 23.948.775
Saldo 2.598.490 2.940.873 1.350.164 1.359.769 1.170.674 1.454.961
Investeringen
Uitgave 6.106.172 3.528.091 5.117.049 6.567.038 3.235.320 2.688.405
Ontvangst 986.172 423.636 1.490.565 1.400.685 1.022.985 367.985
Saldo -5.119.999 -3.104.455 -3.626.484 -5.166.353 -2.212.335 -2.320.420
Financiering
Uitgave 1.097.500 1.773.807 2.902.502 1.743.771 1.679.959 2.008.169
Ontvangst 1.619.493 2.899.567 752.684 6.056.501 3.066.105 3.220.269
Saldo 521.993 1.125.760 -2.149.818 4.312.730 1.386.146 1.212.100
MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Staat financieel evenwicht (schema M2)

Terug naar navigatie - Staat financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan (schema M2) bevat per jaar een raming van:

  • het beschikbaar budgettair resultaat
  • de autofinancieringsmarge:
  • de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

 

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat ook het financiële evenwicht van het autonome gemeentebedrijf. Zo wordt het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele groep getoond. Het is een consolidatie op het niveau van de directe partners van de gemeente en het OCMW.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Want dat betekent dat het bestuur het geplande beleid kan realiseren binnen de financiële mogelijkheden zonder een hypotheek te leggen op de toekomst. Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 bepaalt dat het meerjarenplan (en de aanpassing ervan) financieel in evenwicht is als:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul;
2. en de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan nul.

1° Het beschikbaar budgettair resultaat

De eerste voorwaarde is bedoeld om op de korte termijn (periode van één jaar) te zorgen voor een financieel evenwicht: het toestandsevenwicht. Als het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar groter is dan of gelijk aan nul, betekent dat gewoon dat het bestuur aan het einde van het jaar meer budgettaire middelen overhoudt dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven).

2° De autofinancieringsmarge

De tweede voorwaarde stuurt aan op een financieel evenwicht op de lange termijn (gedurende de periode van het meerjarenplan): het structurele evenwicht. Dat evenwicht wordt aangetoond als de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van het meerjarenplan groter dan of gelijk is aan nul.


Een positief resultaat betekent dat het bestuur meer middelen genereert (of overhoudt) dan nodig, om zijn leningen te kunnen terugbetalen. En dus is er marge om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te kunnen dragen. De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur zelf in staat is om nieuwe investeringen te financieren (hetzij zelf, hetzij via bijkomende leningen).
De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn.  Zo garandeert het bestuur dat geen hypotheek gelegd wordt op de toekomstige bestuursperiode(n). Een positieve autofinancieringsmarge aan het eind van het meerjarenplan geeft financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg.

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 2.598.490 2.940.873 1.350.164 1.359.769 1.170.674 1.454.961
a. Ontvangsten 19.758.603 20.766.547 21.170.762 23.535.073 23.287.997 23.948.775
b. Uitgaven 17.160.113 17.825.674 19.820.598 22.175.304 22.117.323 22.493.814
II. Investeringssaldo -5.119.999 -3.104.455 -3.626.485 -5.166.353 -2.212.335 -2.320.420
a. Ontvangsten 986.172 423.636 1.490.565 1.400.685 1.022.985 367.985
b. Uitgaven 6.106.172 3.528.091 5.117.050 6.567.038 3.235.320 2.688.405
III. Saldo exploitatie en investeringen -2.521.509 -163.582 -2.276.321 -3.806.584 -1.041.661 -865.459
IV. Financieringssaldo 521.993 1.125.760 -2.149.818 4.312.730 1.386.146 1.212.100
a. Ontvangsten 1.619.493 2.899.568 752.684 6.056.501 3.066.105 3.220.269
b. Uitgaven 1.097.500 1.773.808 2.902.502 1.743.771 1.679.959 2.008.169
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -1.999.516 962.178 -4.426.139 506.146 344.485 346.641
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 5.516.097 3.516.581 4.478.759 52.620 558.766 903.251
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.516.581 4.478.759 52.620 558.766 903.251 1.249.892
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 3.516.581 4.478.759 52.620 558.766 903.251 1.249.892
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 2.598.490 2.940.873 1.350.164 1.359.769 1.170.674 1.454.961
II. Netto periodieke aflossingen 752.638 806.119 827.960 818.897 1.028.209 1.220.255
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 968.875 1.050.548 1.158.289 1.203.043 1.421.959 1.618.169
b. Periodieke terugvordering leningen 216.237 244.429 330.329 384.146 393.750 397.914
III. Autofinancieringsmarge 1.845.852 2.134.754 522.204 540.872 142.465 234.706
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge 1.845.852 2.134.754 522.204 540.872 142.465 234.706
II. Correctie op de periodieke aflossingen 202.945 249.868 229.079 332.870 354.241 450.421
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 968.875 1.050.548 1.158.289 1.203.043 1.421.959 1.618.169
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 765.930 800.680 929.210 870.173 1.067.718 1.167.748
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.048.797 2.384.622 751.283 873.742 496.706 685.127
Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
Gemeente en OCMW 3.516.581 4.478.759 52.620 558.766 903.251 1.249.892
AG Nazareth 99.067 123.283 488 5.483 8.072 16.948
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 3.615.648 4.602.042 53.108 564.249 911.323 1.266.840
II. Autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 1.845.852 2.134.754 522.204 540.872 142.465 234.706
AG Nazareth 49.828 25.716 -122.795 4.995 2.588 8.876
Totale autofinancieringsmarge 1.895.680 2.160.470 399.409 545.867 145.053 243.582
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
Gemeente en OCMW 2.048.797 2.384.622 751.283 873.742 496.706 685.127
AG Nazareth -18.399 -11.042 -122.635 -34.021 -24.183 12.294
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.030.398 2.373.580 628.648 839.721 472.523 697.421
MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Algemeen directeur: Steven Van de Velde - Financieel directeur: Jeffrey De Cock
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6647
AG Nazareth: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6647
Welzijnsvereniging: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2863
Welzijnsvereniging: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2863

Overzicht van de kredieten (schema M3)

Terug naar navigatie - Overzicht van de kredieten (schema M3)

In deze meerjarenplanaanpassing 2023/0 wijzigen we zowel de kredieten van het lopende jaar (2022) als stellen we de beginkredieten van het volgend boekjaar (2023) vast.

2022 2023
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Gemeente
Exploitatie 16.163.359 19.429.503 18.087.846 21.541.546
Investeringen 4.789.315 1.490.565 5.973.316 1.000.685
Financiering 2.856.195 752.684 1.695.692 6.056.501
Leningen en leasings 1.111.982 422.355 1.154.964 3.672.355
Toegestane leningen en betalingsuitstel 1.744.213 330.329 340.728 384.146
Overige financieringstransacties 0 0 200.000 2.000.000
OCMW
Exploitatie 3.657.239 1.741.260 4.087.458 1.993.527
Investeringen 327.735 0 593.722 400.000
Financiering 46.307 0 48.078 0
Leningen en leasings 46.307 0 48.078 0
MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2023
Journaalvolgnummers: 79728
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth