PC Een schone gemeente

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Een schone gemeente' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

PC 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 0 340 0 0 0 0
Uitgaven 38.970 43.922 74.203 81.860 80.500 79.500
Totaal Exploitatie -38.970 -43.582 -74.203 -81.860 -80.500 -79.500
Investering
Ontvangsten 0 0 4.589 7.150 0 0
Uitgaven 6.639 96.999 12.213 18.800 17.000 17.000
Totaal Investering -6.639 -96.999 -7.624 -11.650 -17.000 -17.000
Totaal Gemeente & OCMW -45.609 -140.581 -81.827 -93.510 -97.500 -96.500

Wat willen we bereiken?

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

PC1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 0 340 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 340 0 0 0 0
Uitgaven
PC1-01 Afval voorkomen 10.806 14.460 16.000 16.000 16.000 16.000
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 24.484 28.962 42.100 50.250 50.250 50.250
Totaal Uitgaven 35.290 43.422 58.100 66.250 66.250 66.250
Totaal Exploitatie -35.290 -43.082 -58.100 -66.250 -66.250 -66.250
Investering
Ontvangsten
PC1-02 Afval op de juiste plaats 0 0 4.589 7.150 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 4.589 7.150 0 0
Uitgaven
PC1-01 Afval voorkomen 1.983 704 4.213 1.800 0 0
PC1-02 Afval op de juiste plaats 4.656 6.020 7.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Uitgaven 6.639 6.724 11.213 8.800 7.000 7.000
Totaal Investering -6.639 -6.724 -6.624 -1.650 -7.000 -7.000
Totaal Gemeente & OCMW -41.928 -49.806 -64.724 -67.900 -73.250 -73.250

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Uitgaven
PC2-01 De grond ontharden 0 90.275 1.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Uitgaven 0 90.275 1.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Investering 0 -90.275 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW 0 -90.275 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 0 0 6.000 5.600 4.200 4.200
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 3.681 500 10.103 10.010 10.050 9.050
Totaal Uitgaven 3.681 500 16.103 15.610 14.250 13.250
Totaal Exploitatie -3.681 -500 -16.103 -15.610 -14.250 -13.250
Totaal Gemeente & OCMW -3.681 -500 -16.103 -15.610 -14.250 -13.250