PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Prikkelen tot verbinding en ontmoeting' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PD 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven 0 1.902 8.000 8.000 8.000 8.000
Totaal Exploitatie 0 -1.902 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Investering
Ontvangsten 0 0 50.000 170.000 0 0
Uitgaven 33.414 460.442 1.632.330 196.728 0 157.000
Totaal Investering -33.414 -460.442 -1.582.330 -26.728 0 -157.000
Totaal AG -33.414 -462.343 -1.590.330 -34.728 -8.000 -165.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 14.911 4.505 32.150 37.350 25.100 18.600
Uitgaven 19.385 40.928 106.180 90.230 83.980 83.980
Totaal Exploitatie -4.473 -36.423 -74.030 -52.880 -58.880 -65.380
Investering
Ontvangsten 0 0 100.000 119.000 830.000 230.000
Uitgaven 427.330 43.119 609.441 826.350 851.500 1.080.000
Totaal Investering -427.330 -43.119 -509.441 -707.350 -21.500 -850.000
Totaal Gemeente & OCMW -431.804 -79.541 -583.471 -760.230 -80.380 -915.380

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Terug naar navigatie - PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
PD1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 0 1.242 0 0 0 0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal Uitgaven 0 1.242 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal Exploitatie 0 -1.242 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Investering
Ontvangsten
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 0 0 50.000 0 0 0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 0 0 0 170.000 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 50.000 170.000 0 0
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 32.148 377.806 1.354.330 140.000 0 155.000
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 444 74.935 0 56.728 0 0
Totaal Uitgaven 32.592 452.741 1.354.330 196.728 0 155.000
Totaal Investering -32.592 -452.741 -1.304.330 -26.728 0 -155.000
Totaal AG -32.592 -453.982 -1.309.330 -31.728 -5.000 -160.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 5.683 1.857 1.500 1.700 1.700 1.700
Totaal Ontvangsten 5.683 1.857 1.500 1.700 1.700 1.700
Uitgaven
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 2.879 4.801 10.900 8.500 8.500 8.500
Totaal Uitgaven 2.879 4.801 10.900 8.500 8.500 8.500
Totaal Exploitatie 2.804 -2.944 -9.400 -6.800 -6.800 -6.800
Investering
Ontvangsten
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 0 0 50.000 72.000 0 0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 0 0 0 12.000 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 50.000 84.000 0 0
Uitgaven
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 1.500 13.551 332.551 510.000 0 0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 398.290 29.568 108.390 93.250 10.000 10.000
Totaal Uitgaven 399.790 43.119 440.941 603.250 10.000 10.000
Totaal Investering -399.790 -43.119 -390.941 -519.250 -10.000 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW -396.986 -46.062 -400.341 -526.050 -16.800 -16.800

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

Terug naar navigatie - PD2 Iedereen prikkelen tot beleving
PD2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Uitgaven
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 0 660 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal Uitgaven 0 660 3.000 3.000 3.000 3.000
Totaal Exploitatie 0 -660 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Investering
Uitgaven
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 822 7.701 278.000 0 0 2.000
Totaal Uitgaven 822 7.701 278.000 0 0 2.000
Totaal Investering -822 -7.701 -278.000 0 0 -2.000
Totaal AG -822 -8.361 -281.000 -3.000 -3.000 -5.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 0 1.000 200 5.200 10.200 15.200
Totaal Ontvangsten 0 1.000 200 5.200 10.200 15.200
Uitgaven
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 11.800 17.108 30.730 27.730 27.730 27.730
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 211 233 4.200 3.000 1.200 1.200
Totaal Uitgaven 12.010 17.341 34.930 30.730 28.930 28.930
Totaal Exploitatie -12.010 -16.341 -34.730 -25.530 -18.730 -13.730
Investering
Ontvangsten
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 0 0 0 0 80.000 0
Totaal Ontvangsten 0 0 0 0 80.000 0
Uitgaven
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 12.401 0 32.000 155.100 75.000 0
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 500 0 1.500 0 1.500 0
Totaal Uitgaven 12.901 0 33.500 155.100 76.500 0
Totaal Investering -12.901 0 -33.500 -155.100 3.500 0
Totaal Gemeente & OCMW -24.911 -16.341 -68.230 -180.630 -15.230 -13.730

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Terug naar navigatie - PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
PD3 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 1.696 1.648 1.700 1.700 1.700 1.700
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 5.000 0 28.750 28.750 11.500 0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 2.532 0 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 9.229 1.648 30.450 30.450 13.200 1.700
Uitgaven
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan 0 0 2.000 2.000 0 0
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden 2.185 2.485 4.500 3.000 3.000 3.000
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 1.649 1.948 9.550 5.800 6.150 6.150
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 0 7.389 8.000 7.000 7.000 7.000
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 661 6.964 21.300 18.200 15.400 15.400
Totaal Uitgaven 4.496 18.786 45.350 36.000 31.550 31.550
Totaal Exploitatie 4.733 -17.138 -14.900 -5.550 -18.350 -29.850
Investering
Uitgaven
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 6.109 0 0 0 0 0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 0 0 0 3.000 0 0
Totaal Uitgaven 6.109 0 0 3.000 0 0
Totaal Investering -6.109 0 0 -3.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -1.376 -17.138 -14.900 -8.550 -18.350 -29.850

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Terug naar navigatie - PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
PD4 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Uitgaven 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal Exploitatie 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Investering
Ontvangsten
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 0 50.000 35.000 750.000 230.000
Totaal Ontvangsten 0 0 50.000 35.000 750.000 230.000
Uitgaven
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 0 110.000 65.000 765.000 1.070.000
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. 8.530 0 25.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 8.530 0 135.000 65.000 765.000 1.070.000
Totaal Investering -8.530 0 -85.000 -30.000 -15.000 -840.000
Totaal Gemeente & OCMW -8.530 0 -100.000 -45.000 -30.000 -855.000