PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PE 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Investering
Uitgaven 0 0 3.536 0 0 0
Totaal Investering 0 0 -3.536 0 0 0
Totaal AG 0 0 -3.536 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 0 542 0 0 0 0
Uitgaven 123.519 86.585 136.550 89.250 89.250 89.250
Totaal Exploitatie -123.519 -86.043 -136.550 -89.250 -89.250 -89.250
Investering
Uitgaven 6.855 11.199 50.550 444.500 1.000.000 0
Totaal Investering -6.855 -11.199 -50.550 -444.500 -1.000.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -130.373 -97.242 -187.100 -533.750 -1.089.250 -89.250

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PE1 Een positieve organisatie

Terug naar navigatie - PE1 Een positieve organisatie
PE1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 0 342 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 342 0 0 0 0
Uitgaven
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 114.078 68.181 105.000 82.500 82.500 82.500
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren 0 4.599 0 0 0 0
Totaal Uitgaven 114.078 72.781 105.000 82.500 82.500 82.500
Totaal Exploitatie -114.078 -72.438 -105.000 -82.500 -82.500 -82.500
Totaal Gemeente & OCMW -114.078 -72.438 -105.000 -82.500 -82.500 -82.500

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Terug naar navigatie - PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
PE2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden 227 680 1.000 1.000 1.000 1.000
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen 0 0 2.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 227 680 3.000 1.000 1.000 1.000
Totaal Exploitatie -227 -680 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000
Totaal Gemeente & OCMW -227 -680 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Terug naar navigatie - PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
PE3 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Investering
Uitgaven
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 0 0 3.536 0 0 0
Totaal Uitgaven 0 0 3.536 0 0 0
Totaal Investering 0 0 -3.536 0 0 0
Totaal AG 0 0 -3.536 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 0 200 0 0 0 0
Totaal Ontvangsten 0 200 0 0 0 0
Uitgaven
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 629 7.751 17.000 4.200 4.200 4.200
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 1.670 0 10.000 0 0 0
Totaal Uitgaven 2.299 7.751 27.000 4.200 4.200 4.200
Totaal Exploitatie -2.299 -7.551 -27.000 -4.200 -4.200 -4.200
Investering
Uitgaven
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 6.855 0 50.550 300.000 1.000.000 0
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 0 11.199 0 144.500 0 0
Totaal Uitgaven 6.855 11.199 50.550 444.500 1.000.000 0
Totaal Investering -6.855 -11.199 -50.550 -444.500 -1.000.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -9.154 -18.750 -77.550 -448.700 -1.004.200 -4.200

PE4 Doe de SDG-toets

Terug naar navigatie - PE4 Doe de SDG-toets
PE4 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PE4-01 De SDG's bekendmaken 6.915 5.374 1.550 1.550 1.550 1.550
Totaal Uitgaven 6.915 5.374 1.550 1.550 1.550 1.550
Totaal Exploitatie -6.915 -5.374 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
Totaal Gemeente & OCMW -6.915 -5.374 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550