PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering)  van de strategische beleidsdoelstelling  'Ruimte voor een vlinder' op doelstellingenniveau

Aan de beleidsdoelstelling PA3 'De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren  verzachten' zijn  geen budgetten gekoppeld.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PA 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Investering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0 0 0
Totaal AG 0 0 0 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 43.797 34.864 36.256 16.500 16.500 16.500
Uitgaven 81.008 59.441 52.250 55.079 50.709 51.209
Totaal Exploitatie -37.210 -24.577 -15.995 -38.579 -34.209 -34.709
Investering
Ontvangsten 0 13.986 148.250 20.000 65.000 0
Uitgaven 929.174 588.336 354.376 2.385.000 30.000 35.000
Totaal Investering -929.174 -574.351 -206.126 -2.365.000 35.000 -35.000
Financiering
Ontvangsten 0 0 0 2.000.000 0 0
Uitgaven 0 0 0 200.000 200.000 200.000
Totaal Financiering 0 0 0 1.800.000 -200.000 -200.000
Totaal Gemeente & OCMW -966.384 -598.928 -222.120 -603.579 -199.209 -269.709

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Terug naar navigatie - PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
PA1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 43.797 24.317 16.500 16.500 16.500 16.500
Uitgaven 69.841 56.814 50.250 52.579 48.709 48.709
Totaal Exploitatie -26.044 -32.497 -33.750 -36.079 -32.209 -32.209
Investering
Uitgaven 16.771 0 15.500 20.000 0 0
Totaal Investering -16.771 0 -15.500 -20.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -42.814 -32.497 -49.250 -56.079 -32.209 -32.209

PA2 Leefbare buitengebieden

Terug naar navigatie - PA2 Leefbare buitengebieden
PA2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Investering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0 0 0
Totaal AG 0 0 0 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 0 10.548 19.756 0 0 0
Uitgaven 11.167 2.627 2.000 2.500 2.000 2.500
Totaal Exploitatie -11.167 7.921 17.756 -2.500 -2.000 -2.500
Financiering
Ontvangsten 0 0 0 2.000.000 0 0
Uitgaven 0 0 0 200.000 200.000 200.000
Totaal Financiering 0 0 0 1.800.000 -200.000 -200.000
Investering
Ontvangsten 0 13.986 148.250 20.000 65.000 0
Uitgaven 912.403 588.336 338.876 2.365.000 30.000 35.000
Totaal Investering -912.403 -574.351 -190.626 -2.345.000 35.000 -35.000
Totaal Gemeente & OCMW -923.570 -566.430 -172.870 -547.500 -167.000 -237.500