PB Duurzaam mobiel

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Duurzaam mobiel' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

PB 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 2.100 0 4.900 6.900 4.900 4.900
Totaal Exploitatie -2.100 0 -4.900 -6.900 -4.900 -4.900
Investering
Ontvangsten 0 326.687 1.045.454 605.250 70.000 80.000
Uitgaven 398.660 139.455 1.169.066 966.000 366.230 578.700
Totaal Investering -398.660 187.232 -123.612 -360.750 -296.230 -498.700
Totaal Gemeente & OCMW -400.760 187.232 -128.512 -367.650 -301.130 -503.600

Wat willen we bereiken?

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 0 0 1.000 3.000 1.000 1.000
Totaal Exploitatie 0 0 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Investering
Ontvangsten 0 8.822 37.500 37.500 70.000 0
Uitgaven 22.886 53.902 128.000 133.000 140.000 0
Totaal Investering -22.886 -45.080 -90.500 -95.500 -70.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -22.886 -45.080 -91.500 -98.500 -71.000 -1.000

PB2 Slim en veilig op weg

PB2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 2.100 0 3.900 3.900 3.900 3.900
Totaal Exploitatie -2.100 0 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
Investering
Ontvangsten 0 317.865 1.007.954 567.750 0 80.000
Uitgaven 375.773 85.553 1.041.066 833.000 226.230 578.700
Totaal Investering -375.773 232.312 -33.112 -265.250 -226.230 -498.700
Totaal Gemeente & OCMW -377.873 232.312 -37.012 -269.150 -230.130 -502.600