PB Duurzaam mobiel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Duurzaam mobiel' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PB 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 2.100 0 4.900 6.900 4.900 4.900
Totaal Exploitatie -2.100 0 -4.900 -6.900 -4.900 -4.900
Investering
Ontvangsten 0 326.687 1.045.454 605.250 70.000 80.000
Uitgaven 398.660 139.455 1.169.066 966.000 366.230 578.700
Totaal Investering -398.660 187.232 -123.612 -360.750 -296.230 -498.700
Totaal Gemeente & OCMW -400.760 187.232 -128.512 -367.650 -301.130 -503.600

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Terug naar navigatie - PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
PB1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 0 0 1.000 3.000 1.000 1.000
Totaal Exploitatie 0 0 -1.000 -3.000 -1.000 -1.000
Investering
Ontvangsten 0 8.822 37.500 37.500 70.000 0
Uitgaven 22.886 53.902 128.000 133.000 140.000 0
Totaal Investering -22.886 -45.080 -90.500 -95.500 -70.000 0
Totaal Gemeente & OCMW -22.886 -45.080 -91.500 -98.500 -71.000 -1.000

PB2 Slim en veilig op weg

Terug naar navigatie - PB2 Slim en veilig op weg
PB2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 2.100 0 3.900 3.900 3.900 3.900
Totaal Exploitatie -2.100 0 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
Investering
Ontvangsten 0 317.865 1.007.954 567.750 0 80.000
Uitgaven 375.773 85.553 1.041.066 833.000 226.230 578.700
Totaal Investering -375.773 232.312 -33.112 -265.250 -226.230 -498.700
Totaal Gemeente & OCMW -377.873 232.312 -37.012 -269.150 -230.130 -502.600