Toelichting AG

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 100.012 151.322 - - - -
Ontvangsten 200.018 -11 100.250 50 18.050 18.050 18.050
Saldo 100.006 -151.333 100.250 50 18.050 18.050 18.050
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Financiering
Uitgaven 193.692 219.956 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
Ontvangsten 128.625 721.760 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
Saldo -65.067 501.804 709.034 1.341.374 1.018.500 483.000 -415.000
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 23.305 47.361 54.078 51.405 50.905 50.905 50.905
Ontvangsten 290
Saldo -23.305 -47.071 -54.078 -51.405 -50.905 -50.905 -50.905
Investeringen
Uitgaven 4.079 42.151 42.151 110.000 - - -
Ontvangsten
Saldo -4.079 -42.151 -42.151 -110.000 - - -
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Veiligheid
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Wonen en werken
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven 5.158 2.902 59.842 200.000 385.000 - -
Ontvangsten
Saldo -5.158 -2.902 -59.842 -200.000 -385.000 - -
Financiering
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 294.515 314.115 391.989 350.189 348.139 353.139 348.139
Ontvangsten 461.334 758.191 798.398 720.649 768.358 835.437 833.535
Saldo 166.819 444.076 406.409 370.460 420.219 482.298 485.396
Investeringen
Uitgaven 119.387 690.206 1.019.041 1.495.374 1.015.500 928.000 35.000
Ontvangsten - 12.000 170.000 150.000
Saldo -119.387 -678.206 -849.041 -1.345.374 -1.015.500 -928.000 -35.000
Financiering
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven - 200 200 200 200 200
Ontvangsten
Saldo - - -200 -200 -200 -200 -200
Investeringen
Financiering
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809
JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 317.820 362.794 446.267 401.794 399.244 404.244 399.244
1. Goederen en diensten 310.239 355.523 429.394 394.044 391.494 396.494 391.494
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - - - - - -
a. Politiek personeel
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
f. Andere personeelskosten
g. Pensioenen
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies - - - - - -
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
5. Andere operationele uitgaven 7.581 7.271 16.873 7.750 7.750 7.750 7.750
B. Financiële uitgaven 13 3 - - - - -
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6 - - - - -
- aan financiële instellingen 6
- aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven 7 3
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 100.000 150.000
417.832,54 512.797,00 446.267 401.794 399.244 404.244 399.244
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 661.366 758.480 898.648 720.699 786.408 853.487 851.585
1. Ontvangsten uit de werking 450.865 748.815 792.035 714.223 779.867 846.881 844.914
2. Fiscale ontvangsten en boetes - - - - - -
a. Aanvullende belastingen - - - - - -
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen en boetes
3. Werkingssubsidies 200.000 - 100.000 - - - -
a. Algemene werkingssubsidies 200.000 - 100.000 - - - -
- andere algemene werkingssubsidies 200.000 100.000
- van de gemeente 200.000 100.000
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
b. Specifieke werkingssubsidies - - - - - -
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Andere operationele ontvangsten 10.502 9.665 6.613 6.476 6.541 6.606 6.671
B. Financiële ontvangsten -14 -11
661.352,43 758.469,00 898.648 720.699 786.408 853.487 851.585
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
243.520 245.672 452.381 318.905 387.164 449.243 452.341
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 116.948 693.109 1.070.883 1.768.374 1.400.500 928.000 35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 116.948 693.109 1.070.883 1.768.374 1.400.500 928.000 35.000
a. Terreinen en gebouwen 88.121 385.507 620.790 1.585.874 1.360.000 895.000 2.000
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 28.827 307.602 450.093 182.500 40.500 33.000 33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 11.677 42.151 50.151 37.000 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
128.625 735.260 1.121.034 1.805.374 1.400.500 928.000 35.000
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 12.000 170.000 150.000 0 0 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 170.000 150.000
- van de provincie
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 12.000
0 12.000 170.000 150.000 0 0 0
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-128.625 -723.260 -951.034 -1.655.374 -1.400.500 -928.000 -35.000
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
114.895 -477.588 -498.653 -1.336.469 -1.013.336 -478.757 417.341
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 193.692 219.956 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 193.692 219.956 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
193.692 219.956 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 128.625 723.260 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 128.625 723.260 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden -1.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
128.625 721.760 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-65.067 501.804 709.034 1.341.374 1.018.500 483.000 -415.000
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
49.828 24.216 210.381 4.905 5.164 4.243 2.341
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 6218
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809
JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Detail van de investeringen - AG

Terug naar navigatie - Detail van de investeringen - AG
Actieplan (met omschrijving) Actie (met omschrijving) Budgethouder Investeringsproject Beleidsitem (met omschrijving) Algemene rekening (met omschrijving) Toelichting bij rekening Rekening 2021_U Budget 2021_U Rekening 2021_O Budget 2021_O
GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg FAC IP-SPORT 0742-01: Sporthal 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: sportsite camerabewaking (30.000 euro) 30.000,00
Totaal GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg - 30.000,00 - -
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen AVT IP-SPORT 0742-01: Sporthal 245000: Meubilair - BMVA Aankleding bureelruimte 616,00 650,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen BGJ IP-SPORT 0742-01: Sporthal 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: Paalbanners voor rond de sportsite en overzichtsborden voor op de sportsite (8.350 euro) 2.877,08 8.350,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-CC 0705-01: cc Nova 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: ventilatie CC Nova (83.000 euro), algemene vernieuwing verlichting (15.000 euro) 74.505,62 98.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-CC 0705-02: cc De Brouwerij 214000: Plannen en studies 2021: Beschrijvende bodemonderzoeken (8.000 euro) 8.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-SPORT 0742-01: Sporthal 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA Overzichtsborden + schoonmaakmateriaal 2.479,20 6.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-SPORT 0742-02: Tennissite 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: LS-installatie TC Sterrenbos (5.000 euro) 5.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-TH-JOC 0742-04: Turnhal 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA Airco JOC + grote zaal, zonnewering turnhal/JOC 17.500,00 17.500,00
Totaal GB7-01: Facility 97.977,90 143.500,00 - -
GB8-01: ICT GB8-01-02: IT-materiaal ICT IP-CC 0705-00: Culturele centra (algemeen) 246000: Informaticamateriaal - BMVA 2021: wifi in cc's (13.500 euro) 13.252,33 13.500,00 8.156,43
GB8-01: ICT GB8-01-02: IT-materiaal ICT IP-SPORT 0742-01: Sporthal 246000: Informaticamateriaal - BMVA 2021: wifi4EU (6.500 euro) 6.244,92 6.500,00 3.843,57
GB8-01: ICT GB8-01-03: Licenties en bijstand ICT IP-GEEN 0119-01: ICT 211000: Software 2021: implementatiekost Recreatex 42.151,46 42.151,46
Totaal GB8-01: ICT 61.648,71 62.151,46 12.000,00 -
GM3-04: Verhuren GM3-04-01: Verhuur sport BGJ IP-SPORT 0742-01: Sporthal 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal 4.974,55 10.400,00
GM3-04: Verhuren GM3-04-01: Verhuur sport BGJ IP-SPORT 0742-01: Sporthal 245000: Meubilair - BMVA 2021: overname meubilair concessionaris (8.577 euro) 8.577,00 8.577,00
GM3-04: Verhuren GM3-04-01: Verhuur sport FAC IP-SPORT 0742-01: Sporthal 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: ventilatie judo (15.000 euro) 14.987,00 15.000,00
GM3-04: Verhuren GM3-04-01: Verhuur sport FAC IP-SPORT 0742-04: Turnhal 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: ventilatie/koeling petanque en zonnewering/koeling turnhal (55.000 euro) 48.679,60 55.000,00
Totaal GM3-04: Verhuren 77.218,15 88.977,00 - -
GM5-03: Verhuren GM5-03-01: Verhuren van culturele centra EVE IP-CC 0705-01: cc Nova 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: verbetering licht en techniek (20.000 euro) 7.439,81 20.000,00
GM5-03: Verhuren GM5-03-01: Verhuren van culturele centra EVE IP-CC 0705-03: cc De Zwaan 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: vervanging gordijnen 4.923,16 5.800,00
GM5-03: Verhuren GM5-03-01: Verhuren van culturele centra EVE IP-CC 0705-03: cc De Zwaan 245000: Meubilair - BMVA 2021: vervanging tafels cafetaria (3.500 euro) 3.228,65 3.500,00
GM5-03: Verhuren GM5-03-01: Verhuren van culturele centra EVE IP-CC 0705-04: cc Het Centrum 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: vervanging gordijnen 1.600,55 2.000,00
GM5-03: Verhuren GM5-03-01: Verhuren van culturele centra FAC IP-CC 0705-00: Culturele centra (algemeen) 229100: Gebouwen - BMVA 2021: aankleding kleine sporthal: vloeren, plakken, basistoogruimte (43.501 euro) 43.501,00
GM5-03: Verhuren GM5-03-01: Verhuren van culturele centra FAC IP-CC 0705-04: cc Het Centrum 229100: Gebouwen - BMVA 2021: diverse herstellings- en onderhoudswerken (o.a. elektriciteit) (26.000 euro) 26.000,00
GM5-03: Verhuren GM5-03-01: Verhuren van culturele centra ICT IP-CC 0705-00: Culturele centra (algemeen) 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA 2021: beamers in cc's (10.000 euro) 10.000,00
GM5-03: Verhuren GM5-03-02: Verhuren van materiaal EVE IP-EVENEM 0710-00: Feesten en plechtigheden 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2021: nadarhekkens, tenten, geluidsboxen 20.781,13 22.000,00
Totaal GM5-03: Verhuren 37.973,30 132.801,00 - -
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-51: Sterrenbospark GRO IP-PA2-02 0752-02: Speelpleinen 229000: Terreinen - BMVA 2021: groenbuffer Sterrenbos (15.000 euro) - 15.000,00
Totaal PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk - 15.000,00 - -
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite FAC IP-PD1-01 0752-03: Lokalen jeugdverenigingen 229000: Terreinen - BMVA Opmeting terrein Sterrenbossite + ontwerkosten omgevingsaanleg 3.670,00 10.000,00
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite FAC IP-PD1-01 0752-03: Lokalen jeugdverenigingen 229107: Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw KSA nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO) 359.667,29 400.000,00
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01-03: Het herbestemmen van de Dekenij FAC IP-PD1-01 0500-00: Handel en middenstand 229107: Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth (gelijkvloers) 2.901,76 59.841,58
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01-04: Zorgen voor een divers kunstencentrum FAC IP-PD1-01 0739-00: Overig kunst- en cultuurbeleid 229107: Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw Dekenij: ontwerpend onderzoek 11.566,46 66.447,60
Totaal PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 377.805,51 536.289,18 - -
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting AVT IP-PD1-02 0742-01: Sporthal 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 2021: investeringssubsidie Sport na school (170.000 euro) 170.000,00
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting FAC IP-PD1-02 0742-01: Sporthal 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA Klimrek + interactieve bewegingsspelen 74.935,03 112.315,64
Totaal PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 74.935,03 112.315,64 - 170.000,00
PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden BGJ IP-PD2-04 0742-02: Tennissite 229007: Terreinen - BMVA - in aanbouw Ontwerper padelterreinen 7.701,09
Totaal PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl 7.701,09 - - -
Eindtotaal 735.259,69 1.121.034,28 12.000,00 170.000,00

Overdracht investeringen - AG

Terug naar navigatie - Overdracht investeringen - AG

We tonen u een detailoverzicht van alle investeringen van het autonoom gemeentebedrijf. Naast het eindbudget vindt u ook rekeninginformatie terug. In dit overzicht leest u welke kredieten overgedragen zijn naar een volgend jaar. Investeringskredieten kunnen, als ze niet gebruikt werden, overgedragen worden naar een volgend jaar zodat de realisatie van het project vlot verder kan gaan. 

Overdracht van investeringsuitgaven AG
Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Interne info Commentaar Budget 2020 Rekening 2020 Mogelijke overdracht Overdracht Niet overdragen
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0705-01 cc Nova (leeg) Ventilatie afgerond. Buitenverlichting afgerond. Nog budget nodig voor vernieuwing binnenverlichting 98.000,00 74.505,62 23.494,38 9.000,00 14.494,38
0705-02 cc De Brouwerij 2021: 8.000 beschrijvende bodemonderzoeken 2022: 12.000 oriënterende bodemonderzoeken Bodemonderzoeken: lopende 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -
GB8-01-02 IT-materiaal 0705-00 Culturele centra (algemeen) Wifi in cc's Wifi: afgerond 13.500,00 13.252,33 247,67 - 247,67
GM5-03-01 Verhuren van culturele centra 0705-00 Culturele centra (algemeen) 35.000: optimalisatie en versterking van cc's en kleine sporthal Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (8500.00) ontstaan door integreer overdrachten. Inrichting polyvalente zaal 43.501,00 43.501,00 43.501,00 -
10.000: beamers in cc's Beamers: lopende 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -
0705-01 cc Nova 20.000: verbtering licht en techniek Lopende 20.000,00 7.439,81 12.560,19 12.500,00 60,19
0705-03 cc De Zwaan Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (5800.00). Gordijnen Zwaan gekocht 5.800,00 4.923,16 876,84 - 876,84
Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (3500.00). Tafels Zwaan gekocht 3.500,00 3.228,65 271,35 - 271,35
0705-04 cc Het Centrum Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (2000.00). Gordijnen Centrum gekocht 2.000,00 1.600,55 399,45 399,45
2020: 20000: diverse herstellings- en onderhoudswerken 2021: 20000: diverse herstellings- en onderhoudswerken Elektriciteitswerken Centrum in uitvoering 26.000,00 26.000,00 26.000,00 -
Totaal IP-CC 230.301,00 104.950,12 125.350,88 109.001,00 16.349,88
GM5-03-02 Verhuren van materiaal 0710-00 Feesten en plechtigheden 2020: partytenten (3000) + 200 nadars (12000) 2021: vervanging zeil podiumwagen (2000) + jaarlijkse investeringen (5000) 2022: nieuwe platen podium (14000) + jaarlijkse investeringen (5000) 2023: partytent (1000) + tuinstoelen en -tafels (3500) + jaarlijkse investeringen (5000) 2024: jaarlijkse investeringen (5000) 2025: jaarlijkse investeringen (5000) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (15000.00) ontstaan door integreer overdrachten. Vervanging tent: lopende 22.000,00 20.781,13 1.218,87 1.218,87 -
Totaal IP-EVENEM 22.000,00 20.781,13 1.218,87 1.218,87 -
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0752-01 JOC (leeg) (leeg) - - -
Totaal IP-GEBOUW - - -
GB8-01-03 Licenties en bijstand 0119-01 ICT (leeg) Recreatex investering: afgerond 42.151,46 42.151,46 - - -
Totaal IP-GEEN 42.151,46 42.151,46 - - -
PA2-02-51 Sterrenbospark 0752-02 Speelpleinen Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (15000.00). Groenbuffer: lopende 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -
Totaal IP-PA2-02 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0752-03 Lokalen jeugdverenigingen 450.000: aankoop en aanleg parking Lopende 10.000,00 3.670,00 6.330,00 6.330,00 -
KSA: nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (43526.50) ontstaan door integreer overdrachten. Lopende 400.000,00 359.667,29 40.332,71 40.332,71 -
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij 0500-00 Handel en middenstand 550.000: Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (9841.58) ontstaan door integreer overdrachten. Lopende 59.841,58 2.901,76 56.939,82 56.939,82 -
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid Harmonie: nieuw muzieklokaal Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (16447.60) ontstaan door integreer overdrachten. Lopende 66.447,60 11.566,46 54.881,14 54.881,14 -
Totaal IP-PD1-01 536.289,18 377.805,51 158.483,67 158.483,67 -
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0742-01 Sporthal Subsidie sport na school (leeg) - - -
(leeg) Sport na school: lopende 112.315,64 74.935,03 37.380,61 37.380,61 -
Totaal IP-PD1-02 112.315,64 74.935,03 37.380,61 37.380,61 -
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 0742-02 Tennissite Padelterreinen: 2 terreinen à 35000 per terrein + 15000 euro omgevingswerken Negatieve overdracht niet mogelijk: ontwerper padelterreinen 7.701,09 -7.701,09
Totaal IP-PD2-04 7.701,09 -7.701,09
GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg 0742-01 Sporthal Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (30000.00). Camerabewaking: lopende 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0742-01 Sporthal Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (2500.00). Afgerond 650,00 616,00 34,00 - 34,00
Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (6500.00). Diverse aankopen: lopende 8.350,00 2.877,08 5.472,92 5.000,00 472,92
(leeg) Diverse aankopen: lopende 6.000,00 2.479,20 3.520,80 3.500,00 20,80
0742-02 Tennissite 2021: 5.000: aanpassing LS-installatie TC Sterrenbos Lopende 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -
GB8-01-02 IT-materiaal 0742-01 Sporthal Wifi in sporthal Afgerond 6.500,00 6.244,92 255,08 - 255,08
GM3-04-01 Verhuur sport 0742-01 Sporthal (leeg) Jaarlijkse investeringen: afgerond 10.400,00 4.974,55 5.425,45 - 5.425,45
(leeg) (leeg) 8.577,00 8.577,00 - - -
18.200: ventilatie judo (overdracht uit 2019: 8.200) Afgerond 15.000,00 14.987,00 13,00 - 13,00
0742-04 Turnhal (leeg) Ventilatie/koeling: afgerond 55.000,00 48.679,60 6.320,40 - 6.320,40
Totaal IP-SPORT 145.477,00 89.435,35 56.041,65 43.500,00 12.541,65
GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0742-04 Turnhal Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (25000.00). Afgerond 17.500,00 17.500,00 - - -
Totaal IP-TH-JOC 17.500,00 17.500,00 - - -
1.121.034,28 735.259,69 385.774,59 364.584,15 28.891,53
Overdracht van investeringsontvangsten AG
Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Interne info Commentaar Budget 2020 Rekening 2020 Mogelijke overdracht Overdracht Niet overdragen
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0742-01 Sporthal Subsidie sport na school Lopende 170.000,00 - 170.000,00 170.000,00 -
Totaal IP-PD1-02 170.000,00 - 170.000,00 170.000,00 -

Investeringsprojecten (schema T3)

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (schema T3)
PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN - - - - - -
PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 409.953 3.523.527 3.933.480
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 409.953 3.523.527 3.933.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 409.953 3.523.527 3.933.480
a. Terreinen en gebouwen 409.953 3.413.527 3.823.480
c. Roerende goederen 110.000 110.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN 150.000 150.000
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 150.000 150.000
PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 75.379 19.347 94.726
A. Investeringen in financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen