Niet-prioritair beleid

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het niet-prioritair beleid omvat volgende strategische en operationele doelstellingen, deze zijn van toepassing op zowel Gemeente en OCMW, als AG:

GB: Organisatie
GB1: Algemene organisatie
GB2: 02
GB3: Nazareth - contact
GB4: Financiën
GB5: Secretariaat
GB6: Personeel
GB7: Facility
GB8: ICT

GO: Omgeving
GO1: Openbare werken
G02: Vergunningen
G03: PDME

GM: Mens
GM1: Welzijn
GM2: Kinderen en onderwijs
GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
GM4: Bib & cultuur
GM5: Evenementen

GX: Externen
GX1: Gemeentelijk onderwijs
GX2: Zorgband
GX3: SVK Leie en Schelde
GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

Terug naar navigatie - Niet-prioritair beleid
Niet-prioritair beleid Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
AG
Investering 0 303.710 12.000 274.818
Financiering 756.450 -242.000 721.760 219.956
Exploitatie 898.648 -436.267 758.469 510.896
Totaal AG 1.655.098 -981.977 1.492.229 1.005.669
Gemeente & OCMW
Investering 57.985 -2.094.479 82.963 2.648.983
Financiering 2.495.928 -1.984.341 2.899.567 1.773.808
Exploitatie 19.982.193 -17.816.708 20.726.295 17.594.797
Totaal Gemeente & OCMW 22.536.107 -21.895.528 23.708.826 22.017.588