Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 280.885 263.585 269.093 249.493 275.906 277.129 271.750
Ontvangsten 13.876.064 14.098.534 13.992.290 14.328.424 15.406.556 15.725.289 16.141.709
Saldo 13.595.179 13.834.949 13.723.197 14.078.931 15.130.650 15.448.160 15.869.959
Investeringen
Uitgaven - 21.500 - - 30.000 -
Ontvangsten - - - - -
Saldo - -21.500 - - -30.000 -
Financiering
Uitgaven 1.097.500 1.773.808 1.984.341 2.781.901 2.928.936 2.645.173 1.951.536
Ontvangsten 1.596.948 2.875.094 2.471.455 6.039.455 3.611.455 3.174.455 1.179.455
Saldo 499.448 1.101.286 487.114 3.257.554 682.519 529.282 -772.081
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 4.092.899 4.444.672 4.476.747 4.702.050 4.757.739 4.940.130 5.042.335
Ontvangsten 226.818 293.429 418.868 427.300 425.917 469.572 500.438
Saldo -3.866.081 -4.151.243 -4.057.879 -4.274.750 -4.331.822 -4.470.558 -4.541.897
Investeringen
Uitgaven 178.832 453.378 789.145 2.005.599 896.500 737.500 237.500
Ontvangsten 412 3.000 40.000 20.000 20.000 - -
Saldo -178.420 -450.378 -749.145 -1.985.599 -876.500 -737.500 -237.500
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Veiligheid
Exploitatie
Uitgaven 1.522.625 1.448.952 1.488.209 1.933.000 1.954.175 1.973.885 2.004.811
Ontvangsten 18.336 21.164 20.550 20.601 20.652 20.704 20.756
Saldo -1.504.289 -1.427.788 -1.467.659 -1.912.399 -1.933.523 -1.953.181 -1.984.055
Investeringen
Uitgaven 114.304 101.972 136.214 343.212 103.344 76.601 71.472
Ontvangsten - - - - - - -
Saldo -114.304 -101.972 -136.214 -343.212 -103.344 -76.601 -71.472
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven 910.171 1.067.525 1.174.420 1.134.816 1.091.238 1.056.847 1.079.609
Ontvangsten 99.549 58.303 73.122 72.275 76.288 80.273 84.231
Saldo -810.622 -1.009.222 -1.101.298 -1.062.541 -1.014.950 -976.574 -995.378
Investeringen
Uitgaven 2.758.925 1.142.053 1.435.832 1.695.685 1.885.455 1.325.455 575.455
Ontvangsten 985.760 393.660 1.506.442 143.048 653.485 127.985 57.985
Saldo -1.773.165 -748.393 70.610 -1.552.637 -1.231.970 -1.197.470 -517.470
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Wonen en werken
Exploitatie
Uitgaven 3.566.112 3.126.549 3.140.809 3.625.060 3.743.830 3.803.103 3.857.794
Ontvangsten 1.370.307 1.344.512 1.352.787 1.211.193 1.135.147 1.144.171 1.118.052
Saldo -2.195.805 -1.782.037 -1.788.022 -2.413.867 -2.608.683 -2.658.932 -2.739.742
Investeringen
Uitgaven 2.377.220 1.629.825 4.415.333 432.000 207.000 207.000 217.000
Ontvangsten - - 135.000 4.589 7.150 - -
Saldo -2.377.220 -1.629.825 -4.280.333 -427.411 -199.850 -207.000 -217.000
Financiering
Uitgaven - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Ontvangsten 22.545 24.473 2.024.473 24.473 22.545 22.545 22.545
Saldo 22.545 24.473 1.824.473 -175.527 -177.455 -177.455 -177.455
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 1.828.522 1.830.938 2.076.936 2.001.975 2.143.210 2.234.771 2.259.318
Ontvangsten 51.536 157.176 81.909 87.462 88.297 89.141 89.994
Saldo -1.776.986 -1.673.762 -1.995.027 -1.914.513 -2.054.913 -2.145.630 -2.169.324
Investeringen
Uitgaven 451.697 61.131 224.417 415.226 85.000 15.500 15.000
Ontvangsten - 4.998 50.000 5.750 - - -
Saldo -451.697 -56.133 -174.417 -409.476 -85.000 -15.500 -15.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven 4.958.898 5.643.452 5.471.375 5.620.780 5.654.252 5.727.850 5.782.088
Ontvangsten 4.115.993 4.793.429 4.053.768 4.101.916 4.148.299 4.196.266 4.244.876
Saldo -842.905 -850.023 -1.417.607 -1.518.864 -1.505.953 -1.531.584 -1.537.212
Investeringen
Uitgaven 225.193 139.733 269.710 327.300 506.000 431.000 56.000
Ontvangsten - 21.978 10.000 65.000 - 750.000 -
Saldo -225.193 -117.755 -259.710 -262.300 -506.000 319.000 -56.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 16.928.816 17.617.679 17.885.717 19.073.979 19.405.328 19.798.881 20.089.705
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.741.209 3.695.986 3.745.595 3.589.351 3.575.025 3.570.982
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.594 9.581.990 9.707.903 10.302.299 10.658.951 10.925.630 11.184.866
a. Politiek personeel 355.745 372.864 389.985 399.508 405.598 411.811 418.147
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 1.954.402 1.958.693 1.880.841 1.947.614 2.067.919 2.178.101
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 4.436.737 4.479.081 5.070.468 5.317.889 5.424.249 5.532.737
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 75.826 53.203 54.103 55.352 56.459 57.588
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 2.338.419 2.424.000 2.448.240 2.472.722 2.497.449 2.522.423
f. Andere personeelskosten 288.290 315.625 316.111 358.216 367.034 373.146 379.381
g. Pensioenen 89.807 88.117 86.830 90.923 92.742 94.597 96.489
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 478.352 537.901 531.871 533.858 535.868 537.898
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.080 3.799.679 3.931.687 4.481.923 4.610.825 4.749.962 4.783.509
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 581.706 667.099 420.073 519.839 588.100 583.898
- aan welzijnsverenigingen 990.756 635.029 633.829 965.082 982.328 1.005.883 1.024.134
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 5.923 - - - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.039.905 1.039.905 1.453.379 1.455.162 1.459.478 1.463.490
- aan de hulpverleningszone 393.158 393.568 424.604 455.921 475.313 490.707 517.621
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 758.423 780.550 831.050 840.250 849.634 859.206
- aan besturen van de eredienst 15.000 9.936 20.000 41.358 22.773 20.000 20.000
- aan andere begunstigden 643.772 375.189 365.700 315.060 315.160 336.160 315.160
5. Andere operationele uitgaven 16.000 16.449 12.240 12.291 12.343 12.396 12.450
B. Financiële uitgaven 231.297 207.995 211.872 193.195 215.022 214.834 208.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 206.958 210.372 191.945 213.772 213.584 206.750
- aan financiële instellingen 222.761 204.694 204.696 184.725 205.125 203.628 195.603
- aan andere entiteiten 7.604 2.264 5.676 7.220 8.647 9.956 11.147
2. Andere financiële uitgaven 932 1.037 1.500 1.250 1.250 1.250 1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.112,91 17.825.674,00 18.097.589 19.267.174 19.620.350 20.013.715 20.297.705
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 19.294.066 20.193.685 19.555.627 19.981.565 21.080.438 21.504.899 22.015.025
1. Ontvangsten uit de werking 929.832 1.052.907 1.108.058 1.145.715 1.153.881 1.163.534 1.173.279
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 10.534.904 10.493.360 10.572.048 11.468.544 11.674.593 11.970.736
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 9.312.945 9.267.860 9.401.548 10.200.773 10.396.549 10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 4.772.077 4.712.182 4.863.519 5.246.723 5.305.892 5.432.982
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 4.309.488 4.326.948 4.304.461 4.704.930 4.846.078 4.991.460
- Andere aanvullende belastingen 216.936 231.380 228.731 233.568 249.120 244.579 257.875
b. Andere belastingen en boetes 924.657 1.221.959 1.225.500 1.170.500 1.267.771 1.278.044 1.288.419
3. Werkingssubsidies 7.298.743 8.006.114 7.243.152 7.557.032 7.740.323 7.893.225 8.054.247
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.575.189 3.511.376 3.768.799 3.950.413 4.063.074 4.183.328
- Gemeentefonds 2.621.958 2.764.127 2.699.768 2.780.237 2.863.527 2.949.739 3.039.052
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 811.062 811.608 988.562 1.086.886 1.113.335 1.144.276
* van de federale overheid 126 126 - - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 809.885 811.608 988.562 1.086.886 1.113.335 1.144.276
* van de provincie - - - - - - -
* van andere entiteiten 1.051
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.993 4.430.925 3.731.776 3.788.233 3.789.910 3.830.151 3.870.919
- van de federale overheid 746.640 603.401 679.918 661.997 664.904 667.840 670.806
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 3.670.768 3.049.308 3.123.886 3.122.456 3.159.761 3.197.563
- van de provincie 4.000 8.664 1.500 1.300 1.500 1.500 1.500
- van andere entiteiten 99.810 148.092 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 27.823 65.862 66.201 66.542 66.889 67.239
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 571.937 645.194 640.569 651.148 706.657 749.524
B. Financiële ontvangsten 464.537 572.861 437.667 267.604 220.718 220.518 185.031
19.758.602,75 20.766.546,00 19.993.294 20.249.169 21.301.156 21.725.417 22.200.056
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
2.598.490 2.940.872 1.895.705 981.996 1.680.807 1.711.702 1.902.351
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 168.832 168.832 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 168.832 168.832 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 2.972.481 6.345.265 4.482.310 3.449.955 2.686.455 1.060.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 2.972.284 6.345.265 4.482.310 3.449.955 2.686.455 1.060.955
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 1.658.589 4.318.875 2.429.099 1.365.000 1.165.000 290.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 256.263 1.096.645 1.279.606 1.625.000 1.190.000 415.000
c. Roerende goederen 280.706 402.294 650.290 510.550 185.500 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 655.138 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
e. Erfgoed 500 0 50.000 33.600 45.000 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 197 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen 197
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 193.944 303.280 243.000 80.000 30.000 0
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 192.833 474.774 493.712 153.344 106.601 111.472
- aan welzijnsverenigingen 22.040 89.439 327.960 150.000 25.000 25.000 35.000
- aan de politiezone 77.364 48.571 51.601 239.828 52.355 25.000 25.000
- aan de hulpverleningszone 36.941 40.213 40.213 95.884 50.989 51.601 46.472
- aan besturen van de eredienst 4.289 0 35.000 5.000 25.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 14.610 20.000 3.000 0 0 0
6.106.172 3.528.090 7.292.151 5.219.022 3.683.299 2.823.056 1.172.427
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 8.987 10.000 0 0 750.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 928.187 8.987 10.000 0 0 750.000 0
a. Terreinen en gebouwen 750.000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 8.987 10.000 0 0 0 0
c. Roerende goederen 412 0
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa 10.000 5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 356.664 1.663.457 175.402 622.650 70.000 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 30.800 266.710 169.652 622.650 70.000 0
- van de provincie 322.864 1.396.747 5.750 0 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten 3.000
986.172,38 423.636,19 1.741.442 238.387 680.635 877.985 57985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-5.119.999 -3.104.454 -5.550.709 -4.980.635 -3.002.664 -1.945.071 -1.114.442
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-2.521.509 -163.582 -3.655.004 -3.998.639 -1.321.857 -233.369 787.909
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 1.050.548 1.033.307 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 1.050.548 1.033.307 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 723.260 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
1. Toegestane leningen 128.625 723.260 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 723.260 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.499,89 1.773.808,00 2.184.341 2.981.901 3.128.936 2.845.173 2.151.536
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 2.655.138 2.229.455 5.729.455 3.229.455 2.729.455 729.455
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 2.000.000 5.500.000 3.000.000 2.500.000 500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 655.138 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
B. Aangaan van niet-financiële schulden 2.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 244.429 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 244.429 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 244.429 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,17 2.899.567,00 4.495.928 6.063.928 3.634.000 3.197.000 1.202.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
521.993 1.125.759 2.311.587 3.082.027 505.064 351.827 -949.536
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-1.999.516 962.177 -1.343.417 -916.612 -816.793 118.458 -161.627
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Detail van de investeringen - gemeente

Terug naar navigatie - Detail van de investeringen - gemeente
Actieplan (met omschrijving) Actie (met omschrijving) Budgethouder Investeringsproject Beleidsitem (met omschrijving) Algemene rekening (met omschrijving) Toelichting bij rekening Rekening 2021_U Budget 2021_U Rekening 2021_O Budget 2021_O
GB1-01: Algemene organisatie GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer FAC IP-PATRIM 0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel 214000: Plannen en studies 2021: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.000) - 15.000,00
Totaal GB1-01: Algemene organisatie - 15.000,00 - -
GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg FIN IP-VEILIG 0400-00: Politiediensten 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie voor Buitengewone Dienst 2020 48.571,13 51.601,00
GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg FIN IP-VEILIG 0410-00: Brandweer 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie 2020 40.212,86 40.212,86
GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg MOV IP-VEILIG 0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA Volledige cameradekking met nachtvisie en op afstand aan te sturen (stationsomgeving) - 35.000,00
Totaal GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg 88.783,99 126.813,86 - -
GB1-03: Welzijn op het werk GB1-03-01: Externe en interne preventiedienst MOV IP-VEILIG 0490-00: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA Apparatuur voor preventiedienst 13.187,67 9.400,00
Totaal GB1-03: Welzijn op het werk 13.187,67 9.400,00 - -
GB4-01: Financiën GB4-01-07: Financiën - participaties FIN IP-FIN 0640-00: Elektriciteitsvoorziening 281100: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Aankoop aandelen Apt Gaselwest/Eandis 168.831,92 168.831,92
Totaal GB4-01: Financiën 168.831,92 168.831,92 - -
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-DKO 0820-00: Deeltijds kunstonderwijs 221007: Gebouwen - GG - Activa in aanbouw (leeg) - 20.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0190-00: Overig algemeen bestuur 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Zonnewering raadzaal 21.589,78 20.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0190-00: Overig algemeen bestuur 240000: Meubilair - GG Kantoormeubilair 3.232,76
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEEN 0800-01: Lagere school Eke 240000: Meubilair - GG Kantoormeubilair 825,22
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEEN 0119-04: Facility 240000: Meubilair - GG Kantoormeubilair 3.728,86
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel 221000: Gebouwen - GG 6.500: werken aan Dorp 17 6.500,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0119-04: Facility 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Schoonmaakmateriaal 1.166,92 35.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0119-04: Facility 221000: Gebouwen - GG Vervanging raam Loods + aankoop verf 2.675,08 10.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GEBOUW 0119-04: Facility 220000: Terreinen - GG 40.000: loods inrichten van buitenzone voor opslag materiaal en achtergelaten voertuigen 27.791,93 40.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GODHUIS 0190-00: Overig algemeen bestuur 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2021: vernieuwen stookinstallatie burgerlijk godshuis via Fluvius (100.000 euro) 79.535,26 100.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen FAC IP-GODHUIS 0190-00: Overig algemeen bestuur 221000: Gebouwen - GG Dakrenovatie + opmaak renovatiedossier 173.732,82 230.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen MOV IP-GEBOUW 0119-04: Facility 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2021-2023: vernieuwen noodverlichting en signalisatie 14.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen FAC IP-GEBOUW 0119-04: Facility 243000: Rollend materieel - GG Aankoop van twee voertuigen 46.895,33 70.000,00
GB7-01: Facility GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen FAC IP-GROEN 0680-00: Groene ruimte 243000: Rollend materieel - GG 2021: vervanging van twee voertuigen (55.000 + 30.000) - 94.980,83
GB7-01: Facility GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen GRO IP-GROEN 0680-00: Groene ruimte 243000: Rollend materieel - GG Machines Team Groen 20.231,01 35.000,00
Totaal GB7-01: Facility 381.404,97 675.480,83 - -
GB8-01: ICT GB8-01-02: IT-materiaal ICT IP-ICT 0119-01: ICT 241000: Informaticamaterieel - GG IT-materiaal 42.221,13 55.000,00
GB8-01: ICT GB8-01-02: IT-materiaal ICT IP-ICT 0119-01: ICT 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Subsidie Wifi4EU 3.000,00
GB8-01: ICT GB8-01-03: Licenties en bijstand ICT IP-ICT 0114-00: Organisatiebeheersing 211000: Software Implementatie Pepperflow 10.445,93 3.000,00
GB8-01: ICT GB8-01-02: IT-materiaal ICT IP-ICT 0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed 241000: Informaticamaterieel - GG ICT Erfgoed - 3.000,00
Totaal GB8-01: ICT 52.667,06 61.000,00 3.000,00 -
GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs GM2-02-01: DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord ACA IP-DKO 0820-00: Deeltijds kunstonderwijs 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal; 2023: piano (25.000) - 6.000,00
Totaal GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs - 6.000,00 - -
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO FAC IP-BKO 0945-03: BKO Ter Meeren 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Verwarmingsketel BKO Ter Meeren 4.537,50
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO FAC IP-BKO 0945-01: BKO Ter Biesten 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Magnetron 120,00 10.000,00
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO FAC IP-BKO 0945-01: BKO Ter Biesten 221007: Gebouwen - GG - Activa in aanbouw 2020: 76.000: overdekking terras (incl. erelonen architect) 2021: 17.000: zonnewering op de glazen straat (veluxramen) tussen beide gebouwen - 17.000,00
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO BKO IP-BKO 0945-00: Kinderopvang 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Diverse aankopen 2.497,27 4.000,00
GM2-05: Kinderopvang GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen BKO IP-BKO 0945-04: Dienst voor onthaalgezinnen 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Jaarlijkse investeringen - 1.000,00
Totaal GM2-05: Kinderopvang 7.154,77 32.000,00 - -
GM4-03: Cultuur GM4-03-02: Ondersteuning van verenigingen en projecten CUL IP-CULTUUR 0739-00: Overig kunst- en cultuurbeleid 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Sint-Cecilia 10.000,00 10.000,00
Totaal GM4-03: Cultuur 10.000,00 10.000,00 - -
GM5-01: Evenementen GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen EVE IP-EVENEM 0710-00: Feesten en plechtigheden 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Signalisatiematerialen 4.913,89 5.000,00
GM5-01: Evenementen GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen EVE IP-EVENEM 0710-00: Feesten en plechtigheden 243000: Rollend materieel - GG 5.000: bakfiets Team Evenementen - 1.000,00
Totaal GM5-01: Evenementen 4.913,89 6.000,00 - -
GM5-03: Verhuren GM5-03-02: Verhuren van materiaal EVE IP-EVENEM 0710-00: Feesten en plechtigheden 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2021: recepties op verplaatsing (3.000 euro) 2.394,79 3.000,00
Totaal GM5-03: Verhuren 2.394,79 3.000,00 - -
GO1-01: Openbare werken GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen OWE IP-WEGEN 0200-00: Wegen 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG 2020-2025: Jaarlijkse vervangingsinvesteringen machines (6.000 euro) 8.796,62 12.000,00
GO1-01: Openbare werken GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen OWE IP-WEGEN 0200-00: Wegen 243000: Rollend materieel - GG Aankoop van 2 lichte vrachtwagens 102.391,41
GO1-01: Openbare werken GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen OWE IP-WEGEN 0200-00: Wegen 224007: Wegen - Activa in aanbouw 2021-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks) 232.662,24 400.000,00
GO1-01: Openbare werken GO1-01-02: Openbare verlichting FIN IP-VERLICH 0670-00: Straatverlichting 250100: Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting Nieuwe investeringen in openbare verlichting via Fluvius (2018 + 2021) 655.138,37 229.455,00
GO1-01: Openbare werken GO1-01-02: Openbare verlichting FIN IP-VERLICH 0670-00: Straatverlichting 281010: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting Nieuwe investeringen in openbare verlichting via Fluvius 57.985,19 57.985,00
Totaal GO1-01: Openbare werken 998.988,64 641.455,00 57.985,19 57.985,00
GO3-02: Groen GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen GRO IP-GROEN 0680-00: Groene ruimte 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Materialen Team Groen 11.010,48 27.780,65
GO3-02: Groen GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen OWE IP-BEGRAAF 0990-00: Begraafplaatsen 220007: Terreinen - GG - Activa in aanbouw Parkbegraafplaats fase III 29.162,99 50.000,00
Totaal GO3-02: Groen 40.173,47 77.780,65 - -
GO3-04: Milieu GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu MIL IP-MIL 0390-00: Overige milieubescherming 220000: Terreinen - GG Bord hondenweide 227,48
GO3-04: Milieu GO3-04-02: Recyclagepark MIL IP-MIL 0309-00: Overig afval- en materialenbeheer 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Betonblokken - inrichting recyclagepark + digitaal infobord recyclagepark - 8.000,00
Totaal GO3-04: Milieu 227,48 8.000,00 - -
GX1-01: Gemeentelijk onderwijs GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten FIN IP-GEEN 0800-00: Gewoon basisonderwijs 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Toelage ICT-infrastructuur en apparatuur 21.977,73
GX1-01: Gemeentelijk onderwijs GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten ICT IP-GBS 0800-00: Gewoon basisonderwijs 241000: Informaticamaterieel - GG IT-materiaal 2.030,60 5.000,00
GX1-01: Gemeentelijk onderwijs GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten GBS IP-GBS 0800-00: Gewoon basisonderwijs 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG Kleine vervangingsinvesteringen 3.367,93 25.000,00
GX1-01: Gemeentelijk onderwijs GX1-01-03: Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen FAC IP-GBS 0800-00: Gewoon basisonderwijs 221000: Gebouwen - GG Diverse onroerende investeringen GBS Eke + Nazareth 20.862,71 30.000,00
Totaal GX1-01: Gemeentelijk onderwijs 26.261,24 60.000,00 21.977,73 -
GX4-01: Erediensten GX4-01-01: Erediensten FAC IP-EREDNST 0790-02: KF OLV-Geboorte (Nazareth) 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) - 40.000,00
GX4-01: Erediensten GX4-01-01: Erediensten FAC IP-EREDNST 0790-02: KF OLV-Geboorte (Nazareth) 270007: Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) - 50.000,00
GX4-01: Erediensten GX4-01-01: Erediensten FIN IP-EREDNST 0790-01: KF St-Amandus (Eke) 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Kerkfabriek Eke - 30.000,00
GX4-01: Erediensten GX4-01-01: Erediensten FIN IP-EREDNST 0790-02: KF OLV-Geboorte (Nazareth) 664000: Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth - 5.000,00
Totaal GX4-01: Erediensten - 85.000,00 - 40.000,00
PA1-02: De lokale handel stimuleren PA1-02-01: Ondersteunen van lokale ondernemingen ECO IP-PA1-02 0500-00: Handel en middenstand 211000: Software 14000: digitalisering Nazarethbon - 14.000,00
PA1-02: De lokale handel stimuleren PA1-02-01: Ondersteunen van lokale ondernemingen ECO IP-PA1-02 0500-00: Handel en middenstand 245000: Meubilair - BMVA Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro) - 15.000,00
Totaal PA1-02: De lokale handel stimuleren - 29.000,00 - -
PA2-01: De open ruimte behouden PA2-01-01: Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan STE IP-PA2-01 0600-00: Ruimtelijke planning 214000: Plannen en studies RUP Sterrenbos + opmaak van een beleidskader 5.242,62 44.402,73
PA2-01: De open ruimte behouden PA2-01-03: De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen STE IP-PA2-01 0600-00: Ruimtelijke planning 214000: Plannen en studies RUP herbestemming woonuitbreidingsgebied 8.462,29 10.000,00
PA2-01: De open ruimte behouden PA2-01-05: De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden SEC IP-PA2-01 0680-00: Groene ruimte 220000: Terreinen - GG Aankoop van 4ha recreatiegronden - 2.000.000,00
Totaal PA2-01: De open ruimte behouden 13.704,91 2.054.402,73 - -
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-02: Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. OWE IP-PA2-02 0200-00: Wegen 224000: Wegen 2021: Steinstraat-Sticheldreef (40.000 euro) 2022: Kasteelpark (45.000 euro), Blauwhuyshoeve (30.000 euro), Tragewegenkaart (5.000 euro) 2023-2024: jaarlijkse investeringen 40.000,00
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-02: Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. OWE IP-PA2-02 0200-00: Wegen 224000: Wegen Welvoeglijkheidsvergoeding 8.987,17 10.000,00
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-04: Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan GRO IP-PA2-02 0680-00: Groene ruimte 220007: Terreinen - GG - Activa in aanbouw Heraanleg en groot onderhoud van groenzones 43.366,39 86.544,80
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-05: Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 BGJ IP-PA2-02 0520-00: Toerisme - Onthaal en promotie 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Subsidie 'Lokaal genieten van het Oost-Vlaamse platteland' 4.998,36
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-54: Kasteelpark GRO IP-PA2-02 0340-00: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 150000: Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (leeg) 135.000,00
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-54: Kasteelpark GRO IP-PA2-02 0340-00: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 220000: Terreinen - GG 2021: Aankoop Kasteelpark (530.000 euro) 531.265,12 530.000,00