PC Een schone gemeente

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Een schone gemeente' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

PC Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie 0 58.750 340 43.922
Investering 0 102.705 0 96.999
Totaal Gemeente & OCMW 0 161.455 340 140.921

Wat willen we bereiken?

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

PC1 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-01 Afval voorkomen 0 15.800 0 14.460
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 0 34.450 340 28.962
Totaal Exploitatie 0 50.250 340 43.422
Investering
PC1-01 Afval voorkomen 0 704 0 704
PC1-02 Afval op de juiste plaats 0 7.001 0 6.020
Totaal Investering 0 7.705 0 6.724
Totaal Gemeente & OCMW 0 57.955 340 50.146

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Investering
PC2-01 De grond ontharden 0 95.000 0 90.275
Totaal Investering 0 95.000 0 90.275
Totaal Gemeente & OCMW 0 95.000 0 90.275

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 0 3.000 0 0
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 0 5.500 0 500
Totaal Exploitatie 0 8.500 0 500
Totaal Gemeente & OCMW 0 8.500 0 500