PC Een schone gemeente

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Een schone gemeente' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PC Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie 0 58.750 340 43.922
Investering 0 102.705 0 96.999
Totaal Gemeente & OCMW 0 161.455 340 140.921

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Terug naar navigatie - PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
PC1 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-01 Afval voorkomen 0 15.800 0 14.460
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 0 34.450 340 28.962
Totaal Exploitatie 0 50.250 340 43.422
Investering
PC1-01 Afval voorkomen 0 704 0 704
PC1-02 Afval op de juiste plaats 0 7.001 0 6.020
Totaal Investering 0 7.705 0 6.724
Totaal Gemeente & OCMW 0 57.955 340 50.146

PC2 Nazareth: zuiver water

Terug naar navigatie - PC2 Nazareth: zuiver water
PC2 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Investering
PC2-01 De grond ontharden 0 95.000 0 90.275
Totaal Investering 0 95.000 0 90.275
Totaal Gemeente & OCMW 0 95.000 0 90.275

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Terug naar navigatie - PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
PC3 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 0 3.000 0 0
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 0 5.500 0 500
Totaal Exploitatie 0 8.500 0 500
Totaal Gemeente & OCMW 0 8.500 0 500