PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PE Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie 0 100.550 542 86.585
Investering 0 27.000 0 11.199
Totaal Gemeente & OCMW 0 127.550 542 97.784

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PE1 Een positieve organisatie

Terug naar navigatie - PE1 Een positieve organisatie
PE1 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 0 60.000 342 68.181
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren 0 5.000 0 4.599
Totaal Exploitatie 0 65.000 342 72.781
Totaal Gemeente & OCMW 0 65.000 342 72.781

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Terug naar navigatie - PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
PE2 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden 0 3.500 0 680
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen 0 2.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 5.500 0 680
Totaal Gemeente & OCMW 0 5.500 0 680

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Terug naar navigatie - PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
PE3 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 0 17.000 200 7.751
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 0 10.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 27.000 200 7.751
Investering
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 0 12.000 0 0
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 0 15.000 0 11.199
Totaal Investering 0 27.000 0 11.199
Totaal Gemeente & OCMW 0 54.000 200 18.950

PE4 Doe de SDG-toets

Terug naar navigatie - PE4 Doe de SDG-toets
PE4 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE4-01 De SDG's bekendmaken 0 3.050 0 5.374
Totaal Exploitatie 0 3.050 0 5.374
Totaal Gemeente & OCMW 0 3.050 0 5.374