PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering)  van de strategische beleidsdoelstelling  'Ruimte voor een vlinder' op doelstellingenniveau

Aan de beleidsdoelstelling PA3 'De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren  verzachten' zijn  geen budgetten gekoppeld.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PA Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
AG
Investering 0 0 0 0
Totaal AG 0 0 0 0
Gemeente & OCMW
Investering 145.000 -602.269 13.986 588.336
Financiering 0 -200.000 0 0
Exploitatie 7.500 -36.300 34.864 59.441
Totaal Gemeente & OCMW 152.500 -838.569 48.850 647.777

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Terug naar navigatie - PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
PA1 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen 0 6.000 0 5.961
PA1-02 De lokale handel stimuleren 7.500 -29.200 24.317 50.854
Totaal Exploitatie 7.500 -35.200 24.317 56.814
Investering
PA1-02 De lokale handel stimuleren 0 15.000 0 0
Totaal Investering 0 15.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 7.500 -50.200 24.317 56.814

PA2 Leefbare buitengebieden

Terug naar navigatie - PA2 Leefbare buitengebieden
PA2 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
AG
Investering
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal AG 0 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-01 De open ruimte behouden 0 0 10.000 0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 0 1.100 548 2.627
Totaal Exploitatie 0 1.100 10.548 2.627
Financiering
PA2-01 De open ruimte behouden 0 -200.000 0 0
Totaal Financiering 0 -200.000 0 0
Investering
PA2-01 De open ruimte behouden 0 13.903 0 13.705
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 145.000 -573.366 13.986 574.632
Totaal Investering 145.000 -587.269 13.986 588.336
Totaal Gemeente & OCMW 145.000 -788.369 24.533 590.963