PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Prikkelen tot verbinding en ontmoeting' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PD Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
AG
Exploitatie 0 10.000 0 1.902
Investering 0 -452.741 0 460.442
Totaal AG 0 -462.741 0 462.343
Gemeente & OCMW
Exploitatie 3.600 -81.380 4.505 40.928
Investering 0 -108.161 0 43.119
Totaal Gemeente & OCMW 3.600 -189.541 4.505 84.047

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Terug naar navigatie - PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
PD1 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
AG
Exploitatie
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 0 0 0 1.242
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 0 7.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 7.000 0 1.242
Investering
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 0 -377.806 0 377.806
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 0 -74.935 0 74.935
Totaal Investering 0 -452.741 0 452.741
Totaal AG 0 -459.741 0 453.982
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 1.700 -9.100 1.857 4.801
Totaal Exploitatie 1.700 -9.100 1.857 4.801
Investering
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 0 -13.551 0 13.551
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 0 29.610 0 29.568
Totaal Investering 0 -43.161 0 43.119
Totaal Gemeente & OCMW 1.700 -52.261 1.857 47.919

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

Terug naar navigatie - PD2 Iedereen prikkelen tot beleving
PD2 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
AG
Exploitatie
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 0 3.000 0 660
Totaal Exploitatie 0 3.000 0 660
Investering
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 0 0 0 7.701
Totaal Investering 0 0 0 7.701
Totaal AG 0 3.000 0 8.361
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 200 -18.730 1.000 17.108
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 0 1.200 0 233
Totaal Exploitatie 200 -19.930 1.000 17.341
Investering
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 200 -19.930 1.000 17.341

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Terug naar navigatie - PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
PD3 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden 0 7.500 0 2.485
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 1.700 -9.550 1.648 1.948
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 0 7.500 0 7.389
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 0 12.800 0 6.964
Totaal Exploitatie 1.700 -37.350 1.648 18.786
Investering
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 0 65.000 0 0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 0 0 0 0
Totaal Investering 0 65.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 1.700 -102.350 1.648 18.786

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Terug naar navigatie - PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
PD4 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 15.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 15.000 0 0
Investering
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 0 0 0
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 -15.000 0 0