PB Duurzaam mobiel

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Duurzaam mobiel' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

PB Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie 0 3.900 0 0
Investering 91.710 -91.433 326.687 139.455
Totaal Gemeente & OCMW 91.710 -95.333 326.687 139.455

Wat willen we bereiken?

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 0 0 0 0
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Investering
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 91.710 -55.000 8.822 53.902
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Investering 91.710 -55.000 8.822 53.902
Totaal Gemeente & OCMW 91.710 -55.000 8.822 53.902

PB2 Slim en veilig op weg

PB2 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 0 2.500 0 0
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving 0 1.400 0 0
Totaal Exploitatie 0 3.900 0 0
Investering
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren 0 0 0 0
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen 0 20.327 317.865 8.656
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 0 -56.760 0 76.897
Totaal Investering 0 -36.433 317.865 85.553
Totaal Gemeente & OCMW 0 -40.333 317.865 85.553