PB Duurzaam mobiel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Duurzaam mobiel' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PB Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie 0 3.900 0 0
Investering 91.710 -91.433 326.687 139.455
Totaal Gemeente & OCMW 91.710 -95.333 326.687 139.455

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Terug naar navigatie - PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
PB1 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 0 0 0 0
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Investering
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 91.710 -55.000 8.822 53.902
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Investering 91.710 -55.000 8.822 53.902
Totaal Gemeente & OCMW 91.710 -55.000 8.822 53.902

PB2 Slim en veilig op weg

Terug naar navigatie - PB2 Slim en veilig op weg
PB2 Eindkrediet 2021 Ontvangsten Eindkrediet 2021 Uitgaven Rekening 2021 Ontvangsten Rekening 2021 Uitgaven
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 0 2.500 0 0
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving 0 1.400 0 0
Totaal Exploitatie 0 3.900 0 0
Investering
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren 0 0 0 0
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen 0 20.327 317.865 8.656
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 0 -56.760 0 76.897
Totaal Investering 0 -36.433 317.865 85.553
Totaal Gemeente & OCMW 0 -40.333 317.865 85.553