Documentatie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij de jaarrekening.

In bijlage bevindt zich het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA).

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Terug naar navigatie - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
2021
G/O Beleidsitem Beleidsitem oms. Groep Alg. rek. Alg. rek omschrijving JR 2021 MJPA 2022/0 verschil Motivering
G 0985-00 Gezondheidspromotie 6490 649000 Subsidie - AED-toestellen 0,00 1.250,00 -1.250,00
G 0380-00 Participatie en sensibilisatie 6490 649000 Subsidie - Mooimakers 'operatie proper' 0,00 3.500,00 -3.500,00
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6490 649001 Subsidie grond- en mestanalyse 10.215,08 12.500,00 -2.284,92
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649002 Subsidie voor streekproducten 0,00 500,00 -500,00
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649003 Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak 2.029,58 2.200,00 -170,42
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6490 649006 Subsidie herstel halfopen landschap 16.217,76 15.000,00 1.217,76
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649010 Subsidie voedelautomaten 2.000,00 2.000,00 -
G 0390-00 Overige milieubescherming 6490 649030 Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen 0,00 5.000,00 -5.000,00
G 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6490 649031 Subsidie inbraakpreventie 999,77 3.500,00 -2.500,23
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6490 649050 Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen 18.895,00 13.200,00 5.695,00
G 0944-02 Huid van het Kind 6490 649050 Waardebonnen: Pleegzorggemeente 0,00 400,00 -400,00
G 0900-00 Sociale bijstand 6490 649051 Vrijetijdscheques 3.418,00 2.000,00 1.418,00
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649052 Horecabon 4.168,00 1.000,00 3.168,00
G 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning 6491 649100 Algemene beleidssubsidie sport 24.129,72 24.100,00 29,72
G 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning 6491 649101 Impulssubsidie sport 10.050,01 10.550,00 -499,99
O 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6491 649120 Subsidie tijdelijk werklozen 13.800,00 15.000,00 -1.200,00
O 0900-00 Sociale bijstand 6491 649129 Diverse subsidies OCMW 19.224,72 17.500,00 1.724,72
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649130 Algemene beleidssubsidie jeugd 13.927,17 18.910,00 -4.982,83
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649131 Subsidie security fuiven 0,00 550,00 -550,00
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649132 Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen 140,00 350,00 -210,00
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649133 Jeugd- en jongerenverenigingen 0,00 750,00 -750,00
O 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6491 649133 Jeugd- en jongerenverenigingen 0,00 5.000,00 -5.000,00
G 0949-00 Overige gezinshulp 6491 649134 Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden 570,00 1.500,00 -930,00
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6491 649151 Socio-culturele verenigingen 8.930,23 12.000,00 -3.069,77
G 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 6491 649151 Socio-culturele verenigingen 17.697,18 28.000,00 -10.302,82
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6491 649153 Buurtfeest 3.294,38 4.500,00 -1.205,62
G 0705-00 Culturele centra (algemeen) 6491 649154 Tussenkomt gemeente in huur zalen van verenigingen 8.461,49 - 8.461,49
G 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning 6491 649154 Tussenkomt gemeente in huur zalen van verenigingen 13.142,53 - 13.142,53
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6491 649180 Subsidie Zuidprojecten 12.000,00 12.000,00 -
Totaal Subidiereglementen 203.310,62 212.760,00 -9.449,38
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 50,00 50,00 - Mayors for peace
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 14.500,00 2.500,00 12.000,00 Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen + 12.000 voor noodhulp overstromingen Wallonië
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 300,00 200,00 Repair Café
G 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 250,00 - Natuurpunt
G 0380-00 Participatie en sensibilisatie 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 250,00 - Velt
G 0390-00 Overige milieubescherming 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 500,00 - Stroomvloed
G 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 0,00 400,00 -400,00 Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G 0500-00 Handel en middenstand 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 5.000,00 5.000,00 - Econa
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 200,00 200,00 - ABS
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 200,00 200,00 - Bedrijfsgilde
G 0729-00 Cultuurcentrum 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 150,00 150,00 - Heemkring Scheldeveld
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 750,00 750,00 - Nationale Strijdersbond Nazareth
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 250,00 - Nationale Strijdersbond Eke
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 0,00 3.000,00 -3.000,00 Winterland
G 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 0,00 5.000,00 -5.000,00 Kunst in Nazareth
G 0750-00 Jeugdsector 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 2.500,00 2.500,00 - Jeugdhuis Jena
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 10.040,00 10.040,00 - Coronasubsidie: WZC Wielkine via Zorgband (1200 euro), WZC de Lichtervelde (4800 euro), Zonnehoeve (2000 euro), Wagenschot (1040 euro), De Liaan (520 euro), Kinderkasteeltje (480 euro)
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 800,00 800,00 - Wagenschot
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 250,00 - Zonnehoeve
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 150,00 150,00 - Jeugdzorg Liaan: 150
G 0944-02 Kinderopvang 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 150,00 150,00 - Consultatiebureau Reddy Teddy
G 0945-04 Dienst voor onthaalgezinnen 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 433,18 - 433,18 Brandbeveiligingsmaatregelen DVO Ukkies
G 0985-00 Overige gezinshulp 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 1.100,00 1.100,00 - Samana Nazareth
G 0710-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 3.500,00 -3.000,00 Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G 0980-00 Sociale geneeskunde 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 500,00 - Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G 0984-00 Ontsmetting en openbare reiniging 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 500,00 - Kat zonder Dak
O 0949-00 Overige gezinshulp 6492 649220 Nominatieve subsidies OCMW 2.000,00 2.000,00 - De Kruk vzw
Totaal Nominatieve subsidies 41.523,18 40.290,00 1.233,18
G 0110-00 Secretariaat 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 0,00 - - Provincie Oost-Vlaanderen - verkiezingen
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 734.495,53 730.000,00 4.495,53 Bijdrage werkingskosten IVM
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 13.459,83 15.000,00 -1.540,17 Ateljee vzw
G 0350-00 Klimaat en Energie 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 3.510,30 - 3.510,30 Veneco - Klimaat en Energie
G 0400-00 Politiediensten 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 1.039.904,87 1.039.904,87 - Politiezone Schelde-Leie
G 0410-00 Brandweer 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 393.567,67 424.603,65 -31.035,98 Hulpverleningszone Centrum
G 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 1.125,56 2.500,00 -1.374,44 Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G 0629-00 Overig woonbeleid 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 5.960,57 6.000,00 -39,43 Woonloket
G 0701-00 Cultuurcentrum 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 11.252,75 11.250,00 2,75 Cultuurregio Leie-Schelde
G 0705-00 Culturele centra (algemeen) 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 0,00 50.000,00 -50.000,00 Tussenkomst coronakorting, zie hierboven AR 649154
G 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 0,00 3.500,00 -3.500,00 Erfgoedcel Leie en Schelde
G 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 5.000,00 5.000,00 - IOED
G 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 0,00 50.000,00 -50.000,00 Tussenkomst coronakorting, zie hierboven AR 649154
G 0790-01 Kerkfabriek Eke 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 9.936,16 20.000,00 -10.063,84 Kerkfabriek Eke
G 0790-02 Kerkfabriek Nazareth 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 0,00 - - Kerkfabriek Nazareth
G 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 29.523,80 35.000,00 -5.476,20 werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O 0904-00 Activering van tewerkstelling 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 4.164,45 5.000,00 -835,55 Tijdelijke werkervaring
O 0904-00 Activering van tewerkstelling 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 2.800,00 2.800,00 - Arkos/Emino
O 0930-00 Sociale huisvesting 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 5.923,00 5.800,00 123,00 SVK Leie en Schelde
O 0949-00 Overige gezinshulp 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 0,00 5.000,00 -5.000,00 Geïntegreerd Breed Onthaal
O 0945-04 Dienst voor onthaalgezinnen 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 820,12 - 820,12 Bijdrage werkingskosten Dienst voor Onthaalgezinnen
O 0953-01 Woonzorgcentrum 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 633.829,10 633.829,10 - Zorgband
G 0980-00 Sociale geneeskunde 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 7.699,25 7.500,00 199,25 Drugpunt
G 0985-00 Sociale geneeskunde 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 1.404,96 1.500,00 -95,04 LogoGezond+
G 0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen -305,08 - -305,08 Terugbetaling door Stad Deinze voor triagecentrum Covid-19
G 0985-01 Vaccinatiecentrum 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 47.192,89 - 47.192,89 Bijdrage VC Nazareth aan VC Deinze voor fusie VC vanaf sept. 2021
Totaal Werkingssubsidie verbonden besturen 2.951.265,73 3.054.187,62 -102.921,89
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6494 649401 Adviesraden 500,00 500,00 - Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G 0290-00 Overige mobiliteit en verkeer 6494 649401 Adviesraden 0,00 - - Mobiliteitsraad
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6494 649401 Adviesraden 500,00 500,00 - Landbouwraad
G 0600-00 Ruimtelijke planning 6494 649401 Adviesraden 0,00 500,00 -500,00 Gecoro
G 0680-00 Groene ruimte 6494 649401 Adviesraden 1.500,00 1.500,00 - Milieuplatform
G 0701-00 Cultuurcentrum 6494 649401 Adviesraden 1.600,00 1.600,00 - Cultuurraad
G 0703-00 Openbare bibliotheken 6494 649401 Adviesraden 0,00 - - Beheersorgaan bibliotheek
G 0740-00 Sportsector 6494 649401 Adviesraden 5.000,00 5.000,00 - Sportraad
G 0750-00 Jeugdsector 6494 649401 Adviesraden 1.700,00 1.700,00 - Jeugdraad
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6494 649401 Adviesraden 0,00 - - Toegankeleijkheidsraad
G 0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen 6494 649401 Adviesraden 1.800,00 1.800,00 - Ouderenraad
Totaal Adviesraden 12.600,00 13.100,00 -500,00
G 0701-00 Cultureel programma 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 0,00 10.536,00 -10.536,00 Prijssubsidie AG
G 0705-01 cc Nova 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 0,00 32.124,87 -32.124,87 Prijssubsidie AG
G 0705-02 cc De Brouwerij 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 0,00 16.062,44 -16.062,44 Prijssubsidie AG
G 0705-03 cc De Zwaan 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 0,00 24.093,65 -24.093,65 Prijssubsidie AG
G 0705-04 cc Het Centrum 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 0,00 16.062,44 -16.062,44 Prijssubsidie AG
G 0741-01 Sportprogramma 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 0,00 42.565,45 -42.565,45 Prijssubsidie AG
G 0742-01 Sporthal 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 0,00 425.654,54 -425.654,54 Prijssubsidie AG
Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth - 567.099,39 -567.099,39
G 0800-01 Lagere school Eke 6496 649600 Subsidie ikv flankerend onderwijs 6.425,00 7.000,00 -575,00 Oudercomité GBS Eke (25 euro/lln.)
G 0800-02 Lagere school Nazareth 6496 649600 Subsidie ikv flankerend onderwijs 4.687,00 4.550,00 137,00 Oudercomité GBS Nazareth (25 euro/lln.)
G 0870-11 VBS Eke 6496 649600 Subsidie ikv flankerend onderwijs 5.275,00 5.150,00 125,00 Oudercomité VBS Eke (25 euro/lln.)
G 0870-12 VBS Nazareth 6496 649600 Subsidie ikv flankerend onderwijs 8.075,00 11.120,00 -3.045,00 Oudercomité VBS Nazareth (25 euro/lln.)
G 0870-13 School van Morgen 6496 649600 Subsidie ikv flankerend onderwijs 4.025,00 3.430,00 595,00 Oudercomité School van Morgen (25 euro/lln.)
G 0870-11 VBS Eke 6496 649600 Subsidie ikv flankerend onderwijs 1.483,02 4.000,00 -2.516,98 Toelage schoolzwemmen VBS Eke
G 0870-12 VBS Nazareth 6496 649600 Subsidie ikv flankerend onderwijs 1.107,45 7.000,00 -5.892,55 Toelage schoolzwemmen VBS Nazareth
G 0870-13 School van Morgen 6496 649600 Subsidie ikv flankerend onderwijs 0,00 2.000,00 -2.000,00 Toelage schoolzwemmen School van Morgen
Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs 31.077,47 44.250,00 -13.172,53
G 0400-00 Politiediensten 664 664000 Investeringssubsidie 48.571,13 51.601,00 -3.029,87 Politiezone Schelde-Leie
G 0410-00 Brandweer 664 664000 Investeringssubsidie 40.212,86 40.212,86 - Hulpverleningszone Centrum
G 0705-05 Landuit 664 664000 Investeringssubsidie 4.610,25 4.610,25 - t Schoolke van Landuyt
G 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 664 664000 Investeringssubsidie 10.000,00 10.000,00 - Kunst- & cultuurcentrum St.-Cecilia Eke
G 0790-01 Kerkfabriek Eke 664 664000 Investeringssubsidie 0,00 - - Kerkfabriek Eke
G 0790-02 Kerkfabriek Nazareth 664 664000 Investeringssubsidie 0,00 - Kerkfabriek Nazareth
O 0949-00 Overige gezinshulp 664 664000 Investeringssubsidie 0,00 - - De Kruk vzw
O 0953-01 Woonzorgcentrum 664 664000 Investeringssubsidie 89.439,46 92.960,21 -3.520,75 Zorgband
Totaal Investeringssubsidie 192.833,70 199.384,32 -6.550,62
Eindtotaal 3.432.610,70 4.131.071,33 -698.460,63
Jaarrekening 2021
Journaalvolgnummers
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Samenstelling beleidsdomeinen

Terug naar navigatie - Samenstelling beleidsdomeinen
Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering
Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0100 Politieke organen
Beleidsveld: 0110 Secretariaat
Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113 Archief
Beleidsveld: 0114 Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130 Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790 Erediensten
Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen
Beleidsdomein: 02 Veiligheid
Beleidsveld: 0400 Politiediensten
Beleidsveld: 0410 Brandweer
Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit
Beleidsveld: 0200 Wegen
Beleidsveld: 0210 Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220 Parkeren
Beleidsveld: 0290 Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0670 Straatverlichting
Beleidsdomein: 04 Wonen en werken
Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320 Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350 Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380 Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470 Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510 Nijverheid
Beleidsveld: 0530 Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629 Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630 Watervoorziening
Beleidsveld: 0640 Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650 Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680 Groene ruimte
Beleidsveld: 0904 Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930 Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950 Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953 Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0700 Musea
Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720 Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741 Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn
Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800 Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820 Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870 Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901 Voorschotten
Beleidsveld: 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944 Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945 Kinderopvang
Beleidsveld: 0947 Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948 Poetsdienst
Beleidsveld: 0949 Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980 Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Overzicht verbonden entiteiten

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden entiteiten
AG Nazareth
Ateljee vzw
Burensportdienst Leiestreek
Drugpunt (Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem)
EthiasCo cvba
Farys
Zefier (voorheen Figga)
Fluvius (voorheen Gaselwest)
Gemeenschappelijke dienst Collectieve schuldenregeling (OCMW's van De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth)
Gemeentelijke holding
Hulpverleningszone Centrum
Intercommunale Westlede
IVM (afvalintercommunale)
Kerkfabriek Eke
Kerkfabriek Nazareth
Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Logo Gezond+
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)
Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze
Personaz vzw
Politiezone Schelde Leie
Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba
Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba
SVK Leie en Schelde
Veneco
Zorgband Leie en Schelde
ZOVLA (bibliotheekwerking)

Personeelsinzet

Terug naar navigatie - Personeelsinzet
Personeelsbezetting op 31/12/2021 VTE
Vastbenoemd 22,40
Niveau A 7,00
Niveau B 3,80
Niveau C 8,80
Niveau D 2,80
Contractueel 100,77
Niveau A 6,00
Niveau B 26,15
Niveau C 34,86
Niveau D 33,76
TOTAAL 123,17
Niveau A 13,00
Niveau B 29,95
Niveau C 43,66
Niveau D 36,56

Belastingen

Terug naar navigatie - Belastingen

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

Algemene rekening Jaarrekening 2021 Eindbudget Verschil
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 730000 € 4.772.077,32 € 4.712.181,62 8.992,75
Aanvullende belasting op de personenbelasting 730100 € 4.309.488,21 € 4.326.947,88 12.885,70
Motorrijtuigen 730200 € 231.380,02 € 226.230,80 -8.829,11
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 730500 € 0,00 € 2.500,00 -2.500,00
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels 731500 € 51.316,50 € 60.000,00 -64.217,00
Taxidiensten 734140 € 0,00 € 3.000,00 -3.000,00
Kamers 734200 € 18.400,00 € 37.500,00 292,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 734240 € 65.594,26 € 110.000,00 -16.170,00
Leegstaande woningen en gebouwen 737400 € 30.086,71 € 20.000,00 5.501,60
Tweede verblijven 737700 € 95.000,00 € 55.000,00 -40.000,00
Algemene gemeentebelasting 738000 € 946.390,18 € 925.000,00 20.055,87
Gemeentelijke administratieve sanctie 739000 € 15.171,00 € 15.000,00 5.195,00
€ 10.534.904,20 € 10.493.360,30 -81.793,19