Toelichting AG

Documenten

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 100.012 - - - - - -
Ontvangsten 200.018 200.050 250 250 18.250 18.250 18.250
Saldo 100.006 200.050 250 250 18.250 18.250 18.250
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Financiering
Uitgaven 193.692 264.023 350.763 422.181 407.041 407.064 388.626
Ontvangsten 128.625 323.000 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
Saldo -65.067 58.977 1.538.949 1.014.819 -356.541 -369.064 -343.626
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 23.305 75.155 54.078 54.202 54.327 54.454 54.582
Ontvangsten
Saldo -23.305 -75.155 -54.078 -54.202 -54.327 -54.454 -54.582
Investeringen
Uitgaven 4.079 - 40.000 - - - -
Ontvangsten
Saldo -4.079 - -40.000 - - - -
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Veiligheid
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Investeringen
Financiering
Wonen en werken
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven 5.158 15.000 150.000 485.000 - - -
Ontvangsten
Saldo -5.158 -15.000 -150.000 -485.000 - - -
Financiering
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 294.515 440.633 391.989 377.239 377.239 382.239 377.239
Ontvangsten 461.334 536.200 798.398 855.579 822.782 826.005 803.249
Saldo 166.819 95.567 406.409 478.340 445.543 443.766 426.010
Investeringen
Uitgaven 119.387 477.637 1.699.712 1.122.000 50.500 38.000 45.000
Ontvangsten - 170.000 170.000
Saldo -119.387 -307.637 -1.699.712 -952.000 -50.500 -38.000 -45.000
Financiering
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven 200 200 200 200 200 200
Ontvangsten
Saldo - -200 -200 -200 -200 -200 -200
Investeringen
Financiering
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet budg. 5923
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923
Jaarrekeningen JR_VOORLOPIG_2020 2020:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 317.820 515.988 446.267 431.641 431.766 436.893 432.021
1. Goederen en diensten 310.239 499.438 429.394 414.644 414.644 419.644 414.644
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - - - - - - -
a. Politiek personeel
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
f. Andere personeelskosten
g. Pensioenen
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
4. Toegestane werkingssubsidies - - - - - - -
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
5. Andere operationele uitgaven 7.581 16.550 16.873 16.997 17.122 17.249 17.377
B. Financiële uitgaven 13 - - - - - -
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6 - - - - - -
- aan financiële instellingen 6
- aan andere entiteiten
2. Andere financiële uitgaven 7
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 100.000
417.832,54 515.988 446.267 431.641 431.766 436.893 432.021
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 661.366 736.250 798.648 855.829 841.032 844.255 821.499
1. Ontvangsten uit de werking 450.865 529.900 792.035 849.153 834.291 837.449 814.628
2. Fiscale ontvangsten en boetes - - - - - - -
a. Aanvullende belastingen - - - - - - -
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen en boetes
3. Werkingssubsidies 200.000 200.000 - - - - -
a. Algemene werkingssubsidies 200.000 200.000 - - - - -
- andere algemene werkingssubsidies
- van de gemeente 200.000 200.000
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
b. Specifieke werkingssubsidies - - - - - - -
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid
- van de provincie
- van andere entiteiten
4. Recuperatie individuele hulpverlening
5. Andere operationele ontvangsten 10.502 6.350 6.613 6.676 6.741 6.806 6.871
B. Financiële ontvangsten -14
661.352,43 736.250 798.648 855.829 841.032 844.255 821.499
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
243.520 220.262 352.381 424.188 409.266 407.362 389.478
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 116.948 484.137 1.881.712 1.595.000 50.500 38.000 45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 116.948 484.137 1.881.712 1.595.000 50.500 38.000 45.000
a. Terreinen en gebouwen 88.121 237.461 1.580.112 1.548.000 10.000 5.000 12.000
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 28.827 246.677 301.600 47.000 40.500 33.000 33.000
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 11.677 8.500 8.000 12.000 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan besturen van de eredienst
- aan andere begunstigden
128.625 492.637 1.889.712 1.607.000 50.500 38.000 45.000
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 170.000 0 170.000 0 0 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 170.000 170.000
- van de provincie
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten
0 170.000 0 170.000 0 0 0
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-128.625 -322.637 -1.889.712 -1.437.000 -50.500 -38.000 -45.000
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
114.895 -102.375 -1.537.331 -1.012.812 358.766 369.362 344.478
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 193.692 264.023 350.763 422.181 407.041 407.064 388.626
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 193.692 264.023 350.763 422.181 407.041 407.064 388.626
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
193.692 264.023 350.763 422.181 407.041 407.064 388.626
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 128.625 323.000 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 128.625 323.000 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
128.625 323.000 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-65.067 58.977 1.538.949 1.014.819 -356.541 -369.064 -343.626
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
49.828 -43.398 1.618 2.007 2.225 298 852
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet budg. 5923
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923
Meerjarenplan MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923
Jaarrekeningen JR_VOORLOPIG_2020 2020:

Detail investeringen & overdrachten

Terug naar navigatie - Detail investeringen & overdrachten

We tonen u een detailoverzicht van alle investeringen an het autonoom gemeentebedrijf. Naast het eindbudget vindt u ook rekeninginformatie terug. In dit overzicht leest u welke kredieten overgedragen zijn naar een volgend jaar. Investeringskredieten kunnen, als ze niet gebruikt werden, overgedragen worden naar een volgend jaar zodat de realisatie van het project vlot verder kan gaan.

Investeringsuitgaven AG, per actieplan
Actieplan omschrijving Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgetinfo 2020 Info Eindbudget 2020 Aanrekening 2020 Beschikbaar 2020 Overdracht naar 2021 Niet overgedragen
Noodplan en veiligheidzorg GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg 0742-01 Sporthal 30.000: Sportsite camerabewaking Realisatie in 2021 30.000 0 30.000 30.000 0
30.000 0 30.000 30.000 0
Facility GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0705-01 cc Nova 2.000: aankoop boenmachine Gerealiseerd 2.000 1.136 864 0 864
0705-03 cc De Zwaan 8.500: oriënterende bodemonderzoeken Budgetten reeds voorzien in 2021 8.500 2.933 5.567 0 5.567
0742-01 Sporthal 36.027,07: omvorming crearuimte --> bureelruimte Gerealiseerd 36.027 29.418 6.609 0 6.609
6.500: Paalbanners voor rond de sportsite en overzichtsborden voor op de sportsite Realisatie in 2021 6.500 0 6.500 6.500 0
2.500: aanpassing lift sporthal Gerealiseerd 2.500 4.249 -1.749 0 -1.749
15.785: omvorming crearuimte naar bureelruimte (meubilair) 2.500: meubilair/uitrusting voor burelen medewerkers 15.785 10.102 5.683 2.500 3.183
1.329,78: uitrusting bureelruimte Gerealiseerd 1.330 1.182 148 0 148
0742-04 Turnhal 25.000: JOC: zonnewering + koeling/ventilatie Realisatie in 2021 25.000 0 25.000 25.000 0
5.322,96: eindvorderingsstaten TH-JOC Gerealiseerd 5.323 0 5.323 0 5.323
102.965 49.019 53.945 34.000 19.945
ICT GB8-01-03 Licenties en bijstand 0119-01 ICT Vervanging Recreatex Gerealiseerd 0 4.079 -4.079 0 -4.079
0 4.079 -4.079 0 -4.079
Verhuren GM3-04-01 Verhuur sport 0742-01 Sporthal 2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal Gerealiseerd 5.000 1.885 3.115 0 3.115
0742-02 Tennissite LED-verlichting tennisterreinen Budget Eandis/Fluvius, niet langer te voorzien 1 0 1 0 1
0742-03 Voetbalsite 10.000: uitbreiding kleedruimte + terras cafetaria VCNE Toekomstige realisatie 10.000 0 10.000 10.000 0
LED-verlichting voetbalterreinen Budget Eandis/Fluvius, niet langer te voorzien 1 0 1 0 1
15.002 1.885 13.117 10.000 3.117
Verhuren GM5-03-01 Verhuren van culturele centra 0705-00 Culturele centra (algemeen) 15.000: optimalisatie en versterking van cc's en kleine sporthal Voortzetting realisatie in 2021 15.000 6.327 8.673 8.500 173
0705-01 cc Nova 8.500: vervanging koffiemachines + oven Gerealiseerd 8.500 3.127 5.373 0 5.373
0705-02 cc De Brouwerij Erelonen architect + bodemonderzoek (leeg) 0 4.665 -4.665 0 -4.665
4.300: herstel dak Gerealiseerd 4.300 4.217 83 0 83
0705-03 cc De Zwaan 3.500: vervanging tafels cafetaria Aankoop in 2021 3.500 0 3.500 3.500 0
10.500: schilderwerken en verwante werken n.a.v. isolatieproject CC de Zwaan Gerealiseerd 10.500 3.417 7.083 0 7.083
15.300: vervanging frigo's + gordijnen/tafelkleden en diverse vervangingen kapotte panelen Aankoop gordijnen in 2021 15.300 6.702 8.598 5.800 2.798
0705-04 cc Het Centrum 20.000: diverse herstellings- en onderhoudswerken Gerealiseerd 20.000 11.773 8.227 0 8.227
1.500: gordijnen voor afscheiding drankvoorraad + 2.000: vervanging geluidsinstallatie Aankoop gordijnen in 2021 3.500 0 3.500 2.000 1.500
GM5-03-02 Verhuren van materiaal 0710-00 Feesten en plechtigheden Partytenten (3000) + 200 nadars (12000) Aankoop in 2021 15.000 0 15.000 15.000 0
95.600 40.228 55.372 34.800 20.572
Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk PA2-02-51 Sterrenbospark 0752-02 Speelpleinen 15.000: groenbuffer Sterrenbos Gerealiseerd 15.000 0 15.000 15.000 0
15.000 0 15.000 15.000 0
Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite 0752-03 Lokalen jeugdverenigingen 56.518: KSA nieuwbouw op Sterrenbos Realisatie in 2021 56.518 12.992 43.527 43.527 0
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij 0500-00 Handel en middenstand 15.000: Herbestemming Dekenij Realisatie in 2021 15.000 5.158 9.842 9.842 0
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 30.445,35: Harmonie: nieuw muzieklokaal - Kunstencentrum Realisatie in 2021 30.445 13.998 16.448 16.448 0
101.963 32.148 69.816 69.816 0
Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0742-01 Sporthal 12.347,17: aanpassingswerken kleine sporthal + 7.000: aanpassingen bergruimte Realisatie in 2021 19.347 0 19.347 19.347 0
112.760: vervanging sportvloer, 2 plooibare basketbaltorens, klimmuur, scorebord,… Realisatie in 2021 112.760 444 112.316 112.316 0
132.107 444 131.663 131.663 0
Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden 0742-02 Tennissite Herstellen afsluiting (leeg) 0 822 -822 0 -822
0 822 -822 0 -822
492.637 128.625 364.012 325.278 38.734
Investeringsontvangsten AG
Actieplan omschrijving Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgetinfo 2020 Info Eindbudget 2020 Vordering 2020 Beschikbaar Overdracht naar 2021 Niet overgedragen
Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting 0742-01 Sporthal 170.000: investeringssubsidie Sport na school Te verwerven in 2021 170.000 0 170.000 170.000 0
170.000 0 170.000 170.000 0

Investeringsprojecten (schema T3)

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (schema T3)
PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 15.000 15.000
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 15.000 15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 15.000 15.000
a. Terreinen en gebouwen 15.000 15.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN - - - - - -
Jaarlijkse transacties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN - 15.000 - - - - 15.000
A. Investeringen in financiële vaste activa - - - - - - -
B. Investeringen in materiële vaste activa - 15.000 - - - - 15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa - 15.000 - - - - 15.000
a. Terreinen en gebouwen 15.000 15.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa -
D. Toegestane investeringssubsidies -
-
II. ONTVANGSTEN - - - - - - -
A. Verkoop van financiële vaste activa - - - - - - -
B. Verkoop van materiële vaste activa - - - - - - -
C. Verkoop van immateriële vaste activa -
D. Investeringssubsidies en -schenkingen -
-
PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 32.148 2.799.816 2.831.964
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 32.148 2.799.816 2.831.964
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 32.148 2.799.816 2.831.964
a. Terreinen en gebouwen 32.148 2.759.816 2.791.964
c. Roerende goederen 40.000 40.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN 170.000 170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 170.000 170.000
Jaarlijkse transacties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 32.148 1.259.816 1.540.000 - - - 2.831.964
A. Investeringen in financiële vaste activa - - - - - - -
B. Investeringen in materiële vaste activa 32.148 1.259.816 1.540.000 - - - 2.831.964
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 32.148 1.259.816 1.540.000 - - - 2.831.964
a. Terreinen en gebouwen 32.148 1.219.816 1.540.000 2.791.964
c. Roerende goederen 40.000 40.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa -
D. Toegestane investeringssubsidies -
-
II. ONTVANGSTEN - - 170.000 - - - 170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa - - - - - - -
B. Verkoop van materiële vaste activa - - - - - - -
C. Verkoop van immateriële vaste activa -
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 170.000 170.000
-
PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 444 216.663 217.107
A. Investeringen in financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 444 216.663 217.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 444 216.663 217.107
a. Terreinen en gebouwen 104.347 104.347
b. Wegen en andere infrastructuur
c. Roerende goederen 444 112.316 112.760
C. Investeringen in immateriële vaste activa
D. Toegestane investeringssubsidies
II. ONTVANGSTEN 170.000 170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 170.000 170.000
Jaarlijkse transacties 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 444 216.663 - - - - 217.107
A. Investeringen in financiële vaste activa - - - - - - -
B. Investeringen in materiële vaste activa 444 216.663 - - - - 217.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 444 216.663 - - - - 217.107
a. Terreinen en gebouwen 104.347 104.347
c. Roerende goederen 444 112.316 112.760
C. Investeringen in immateriële vaste activa -
D. Toegestane investeringssubsidies -
-
II. ONTVANGSTEN - 170.000 - - - - 170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa - - - - - - -
B. Verkoop van materiële vaste activa - - - - - - -
C. Verkoop van immateriële vaste activa -
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 170.000 170.000
-
PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 822 90.000 90.822
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 822 90.000 90.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 822 90.000 90.822
a. Terreinen en gebouwen 822 90.000 90.822