PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PE Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie 123.519 137.550 0 0
Totaal Exploitatie 123.519 137.550 0 0
Investering 6.855 60.000 0 0
Totaal Investering 6.855 60.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 130.373 197.550 0 0

Operationeel niveau

Terug naar navigatie - Operationeel niveau

PE1 Een positieve organisatie

Terug naar navigatie - PE1 Een positieve organisatie
PE1 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 114.078 125.000 0 0
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 114.078 125.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 114.078 125.000 0 0

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Terug naar navigatie - PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
PE2 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden 227 4.500 0 0
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen 0 2.000 0 0
Totaal Exploitatie 227 6.500 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 227 6.500 0 0

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Terug naar navigatie - PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
PE3 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 629 3.000 0 0
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 1.670 0 0 0
Totaal Exploitatie 2.299 3.000 0 0
Investering
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 6.855 60.000 0 0
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 0 0 0 0
Totaal Investering 6.855 60.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 9.154 63.000 0 0

PE4 Doe de SDG-toets

Terug naar navigatie - PE4 Doe de SDG-toets
PE4 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PE4-01 De SDG's bekendmaken 6.915 3.050 0 0
Totaal Exploitatie 6.915 3.050 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 6.915 3.050 0 0