Documentatie

Documenten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij de jaarrekening.

In bijlage bevindt zich het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA).

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Terug naar navigatie - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
Beleidsitem BI-oms Algemene rekening omschrijving Omschrijving Som van Aanrekening
0160-00 Hulp aan het buitenland Adviesraden Noord-Zuidwerkgroep - toelage 2020 € 500,00
Nominatieve subsidies Gemeente toelage noodhulp - 2020 (corona) € 5.000,00
toelage 2020 (Mayors for Peace) € 50,00
Subsidie Zuidprojecten toelage ontwikkelingssamenwerking - 2020 € 12.000,00
Totaal 0160-00 € 17.550,00
0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Nominatieve subsidies Gemeente Repair Café Schelde-Leie - toelage 2020 € 1.300,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen IVM - ophaling huisvuil € 184.872,61
IVM - werkingskosten - 2020 € 210.660,00
IVM - bijdrage exploitatiekosten - 2020 € 140.892,00
IVM - bijdrage exploitatiekosten - 2019 (afrekening) € 45.866,17
IVM - werkingskosten - 2019 (afrekening) -€ 9.066,86
Ateljee - kringloopactiviteiten 2020 € 9.005,62
Totaal 0300-00 € 583.529,54
0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Nominatieve subsidies Gemeente Natuurpunt tussen Leie & Schelde - toelage 2020 € 375,00
Totaal 0340-00 € 375,00
0350-00 Klimaat en energie Werkingssubsidies aan verbonden besturen Veneco - klimaat & energie Leie-Scheldestreek & Oostrand Gent - 2019-2020 € 1.743,75
Veneco - samenwerkingsovereenkomst streekwerking € 4.038,30
Totaal 0350-00 € 5.782,05
0380-00 Participatie en sensibilisatie Nominatieve subsidies Gemeente bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020 € 375,00
Totaal 0380-00 € 375,00
0390-00 Overige milieubescherming Adviesraden Milieukernraad - toelage 2020 € 1.500,00
Nominatieve subsidies Gemeente Stroomvloed - toelage 2020 € 500,00
Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen toelage duurzaam bouwen & verbouwen € 3.180,84
Totaal 0390-00 € 5.180,84
0400-00 Politiediensten Werkingssubsidies aan verbonden besturen Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2020 € 1.345.466,90
Politiezone Schelde-Leie - teruggave resultaat 2019 -€ 244.629,48
Toegestane investeringssubsidies Investeringen - 2019 € 77.363,85
Totaal 0400-00 € 1.178.201,27
0410-00 Brandweer Werkingssubsidies aan verbonden besturen Hulpverleningszone Centrum - dotatie 2020 € 430.823,99
Hulpverleningszone Centrum - bijdrage pensioenen 2020 € 2.385,21
Hulpverleningszone Centrum - ristorno 2019 -€ 40.051,33
Toegestane investeringssubsidies investeringstoelage - 2019 € 36.940,54
Totaal 0410-00 € 430.098,41
0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Subsidie inbraakpreventie toelage inbraakpreventie € 500,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen noodplanning - 2020 € 2.206,28
Totaal 0490-00 € 2.706,28
0500-00 Handel en middenstand Hinder-/compensatiepremie Coronasubsidie Gemeente Nazareth € 188.500,00
Horecabon horecabonnen - tussenkomst 20% € 3.244,00
Nominatieve subsidies Gemeente Econa vzw - toelage 2020 € 5.000,00
Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak toelage moderniseren handelszaak € 1.125,00
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) Nazarethbonnen € 100,00
Unizo - tussenkomst cadeaubonnen € 1.350,00
Totaal 0500-00 € 199.319,00
0530-00 Land-, tuin- & bosbouw Adviesraden Landbouwraad Nazareth - toelage 2020 € 500,00
Nominatieve subsidies Gemeente bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020 € 600,00
Subsidie grond- en mestanalyse groenbemestingspremie - 2020 € 12.880,40
toelage grondontleding € 488,94
toelage mestanalyse € 50,00
Subsidie herstel halfopen landschap toelage herstel halfopen landschap - 2020 € 8.246,00
toelage verwerking fijn snoeihout - 2020 € 4.534,59
Totaal 0530-00 € 27.299,93
0629-00 Overig woonbeleid Werkingssubsidies aan verbonden besturen bijdrage werkingskosten interlokale vereniging Wonen Leie & Schelde - 2020 € 13.319,46
Totaal 0629-00 € 13.319,46
0701-00 Cultureel programma Prijssubsidies aan AG Nazareth Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth € 42.677,34
Totaal 0701-00 € 42.677,34
0705-00 Culturele centra (algemeen) (leeg) Werkingssubsidie Corona € 100.000,00
Totaal 0705-00 € 100.000,00
0705-01 cc Nova Prijssubsidies aan AG Nazareth Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth € 9.733,23
Totaal 0705-01 € 9.733,23
0705-02 cc De Brouwerij Prijssubsidies aan AG Nazareth Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth € 5.925,96
Totaal 0705-02 € 5.925,96
0705-03 cc De Zwaan Prijssubsidies aan AG Nazareth Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth € 7.292,40
Totaal 0705-03 € 7.292,40
0705-04 cc Het Centrum Prijssubsidies aan AG Nazareth Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth € 26.985,48
Totaal 0705-04 € 26.985,48
0710-00 Feesten en plechtigheden Buurtfeest sfeertoelage - 2020 € 627,46
toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen € 150,00
Nominatieve subsidies Gemeente bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020 € 2.000,00
Fête Total vzw - toelage 2020 € 3.000,00
Socio-culturele verenigingen toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen € 13.395,35
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) Nazarethbonnen € 12.575,00
Totaal 0710-00 € 31.747,81
0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed Nominatieve subsidies Gemeente bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020 € 225,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen Cultuurregio Leie Schelde - IGS 'regio Leie Schelde' (erfgoed) - 2020 € 3.510,30
Totaal 0729-00 € 3.735,30
0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid Adviesraden Cultuurraad - toelage 2020 € 1.600,00
Nominatieve subsidies Gemeente toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen € 5.000,00
Socio-culturele verenigingen toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen € 26.654,27
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) Nazarethbonnen € 130,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen Cultuurregio Leie Schelde - IGS 'regio Leie Schelde' (cultuur) - 2020 € 5.850,50
Totaal 0739-00 € 39.234,77
0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning Adviesraden toelage 2020 € 5.000,00
Algemene beleidssubsidie sport beleidssubsidie sport 2020 (sportseizoen 2018-2019) € 23.600,00
impulssubsidie sport 2019-2020 € 27.669,56
(leeg) Werkingssubsidie Corona € 100.000,00
Tussenkomt gemeente in huur zalen (50% korting) € 14.053,60
Totaal 0740-00 € 170.323,16
0741-01 Sportprogramma Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) Nazarethbonnen € 825,00
Totaal 0741-01 € 825,00
0742-01 Sporthal Prijssubsidies aan AG Nazareth Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth € 225.941,06
Totaal 0742-01 € 225.941,06
0742-99 Andere accommodatie Horecabon horecabonnen € 5,00
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) Nazarethbonnen € 30,00
Totaal 0742-99 € 35,00
0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning Adviesraden Jeugdraad - toelage 2020 € 1.700,00
Algemene beleidssubsidie jeugd toelage deelname jeugdactiviteiten maatschappelijke kwetsbare kinderen € 250,00
toelage JBP - 2020 (werking gebrevetteerde monitoren) € 1.410,00
toelage JBP - 2020 € 19.799,51
Jeugd- en jongerenverenigingen toelage zomerkamp (corona) - 2020 € 3.540,00
Nominatieve subsidies Gemeente Jeugdhuis Jena - toelage 2020 € 3.798,75
Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen toelage 1e inschrijving jongerenvereniging € 500,00
Totaal 0750-00 € 30.998,26
0790-01 KF St-Amandus (Eke) Werkingssubsidies aan verbonden besturen Kerkfabriek Sin-Amandus Eke - toelage 2020 € 15.000,00
Totaal 0790-01 € 15.000,00
0790-02 KF OLV-Geboorte (Nazareth) Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidie 2020 - KF Nazareth € 4.288,80
Totaal 0790-02 € 4.288,80
0800-01 Lagere school Eke Subsidie ikv flankerend onderwijs toelage oudercomités - 2020 € 6.425,00
Totaal 0800-01 € 6.425,00
0800-02 Lagere school Nazareth Subsidie ikv flankerend onderwijs toelage oudercomités - 2020 € 4.575,00
Totaal 0800-02 € 4.575,00
0820-00 Deeltijds kunstonderwijs (leeg) Personeelskosten DKO € 28.873,44
Totaal 0820-00 € 28.873,44
0870-11 VBS Eke Subsidie ikv flankerend onderwijs toelage schoolzwemmen - schooljaar 2019-2020 € 3.909,92
scholen - toelage 2020 (corona) € 2.210,00
toelage oudercomités - 2020 € 5.625,00
Totaal 0870-11 € 11.744,92
0870-12 VBS Nazareth Subsidie ikv flankerend onderwijs toelage schoolzwemmen - schooljaar 2019-2020 € 4.803,87
scholen - toelage 2020 (corona) € 3.230,00
toelage oudercomités - 2020 € 8.375,00
Totaal 0870-12 € 16.408,87
0870-13 School van Morgen Subsidie ikv flankerend onderwijs scholen - toelage 2020 (corona) € 1.610,00
toelage oudercomités - 2020 € 3.275,00
Totaal 0870-13 € 4.885,00
0870-14 Buso Wagenschot Subsidie ikv flankerend onderwijs scholen - toelage 2020 (corona) € 340,00
Totaal 0870-14 € 340,00
0900-00 Sociale bijstand Vrijetijdscheques vrijetijdscheques € 818,00
Diverse subsidies OCMW Nazarethbonnen - armoedebeleid/kwetsbare huishoudens € 17.280,00
Voedingscheques € 1.635,00
Covidpremie LF en EQLF POD MI € 10.550,00
Totaal 0900-00 € 30.283,00
0904-00 Activering van tewerkstelling Werkingssubsidies aan verbonden besturen Wijkwerkorganisatie - trajectbegeleiding TWE - 2020/10-12 € 661,11
Totaal 0904-00 € 661,11
0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Nominatieve subsidies Gemeente toelage 2020 € 1.200,00
toelage 2020 (corona) € 10.040,00
Subsidie tijdelijk werklozen toelage werkloosheid - 2020 € 71.150,00
Totaal 0909-00 € 82.390,00
0930-00 Sociale huisvesting Werkingssubsidies aan verbonden besturen jaarlijkse bijdrage - 2020 € 5.854,50
Totaal 0930-00 € 5.854,50
0944-02 Huis van het Kind Nominatieve subsidies Gemeente Reddie Teddy - toelage 2020 € 150,00
Totaal 0944-02 € 150,00
0945-00 Kinderopvang Nominatieve subsidies Gemeente financiële ondersteuning initiatieven voorschoolse opvang - corona € 4.700,00
Totaal 0945-00 € 4.700,00
0945-04 Dienst voor onthaalgezinnen Werkingssubsidies aan verbonden besturen bijdrage werkingskosten DVO - 2020 € 1.225,55
Totaal 0945-04 € 1.225,55
0949-00 Overige gezinshulp Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden tussenkomst schoolvervoer € 1.110,00
Nominatieve subsidies OCMW toelage 2020 € 2.000,00
Totaal 0949-00 € 3.110,00
0953-01 WZC Werkingssubsidies aan verbonden besturen Exploitatiedotatie 2020 Zorgband € 989.556,00
Toegestane investeringssubsidies Dotatie 2020: investeringsdotatie € 22.039,79
Totaal 0953-01 € 1.011.595,79
0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen Adviesraden Ouderenadviesraad - toelage 2020 € 1.800,00
Totaal 0959-00 € 1.800,00
0980-00 Sociale geneeskunde Nominatieve subsidies Gemeente Rode Kruis - toelage 2020 (corona) € 500,00
Rode Kruis - toelage 2020 € 500,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen bijdrage drugpunt - 2020 € 7.605,65
Totaal 0980-00 € 8.605,65
0984-00 Ontsmetting en openbare reiniging Nominatieve subsidies Gemeente bijzonder toelage 2020 - GR 02.03.2020 € 750,00
Totaal 0984-00 € 750,00
0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie Nominatieve subsidies Gemeente bijzonder toelage 2020 - GR 02.03.2020 € 1.650,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen Stad Deinze - bijdrage regionaal triagecentrum Palaestra (covid-19) € 5.811,34
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezondheid + - werkingsbijdrage 2020 € 1.394,04
Totaal 0985-00 € 8.855,38
Eindtotaal € 4.411.713,56

Samenstelling beleidsdomeinen

Terug naar navigatie - Samenstelling beleidsdomeinen
Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering
Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0100 Politieke organen
Beleidsveld: 0110 Secretariaat
Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113 Archief
Beleidsveld: 0114 Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130 Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790 Erediensten
Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen
Beleidsdomein: 02 Veiligheid
Beleidsveld: 0400 Politiediensten
Beleidsveld: 0410 Brandweer
Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit
Beleidsveld: 0200 Wegen
Beleidsveld: 0210 Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220 Parkeren
Beleidsveld: 0290 Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0670 Straatverlichting
Beleidsdomein: 04 Wonen en werken
Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320 Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350 Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380 Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470 Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510 Nijverheid
Beleidsveld: 0530 Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629 Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630 Watervoorziening
Beleidsveld: 0640 Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650 Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680 Groene ruimte
Beleidsveld: 0904 Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930 Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950 Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953 Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0700 Musea
Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720 Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741 Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn
Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800 Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820 Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870 Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901 Voorschotten
Beleidsveld: 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944 Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945 Kinderopvang
Beleidsveld: 0947 Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948 Poetsdienst
Beleidsveld: 0949 Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980 Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Overzicht verbonden entiteiten

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten

AG Nazareth
Ateljee vzw
Burensportdienst Leiestreek
Drugpunt (Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem)
EthiasCo cvba
Farys
Zefier (voorheen Figga)
Fluvius (voorheen Gaselwest)
Gemeenschappelijke dienst Collectieve schuldenregeling (OCMW's van De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth)
Gemeentelijke holding
Hulpverleningszone Centrum
Intercommunale Westlede
IVM (afvalintercommunale)
Kerkfabriek Eke
Kerkfabriek Nazareth
Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Logo Gezond+
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)
Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze
Personaz vzw
Politiezone Schelde Leie
Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba
Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba
SVK Leie en Schelde
Veneco
Zorgband Leie en Schelde
ZOVLA (bibliotheekwerking)

Personeelsinzet

Terug naar navigatie - Personeelsinzet
Personeelsbezetting op 31/12/2020 VTE
Vastbenoemd 25,90
Niveau A 8,00
Niveau B 5,30
Niveau C 9,80
Niveau D 2,80
Contractueel 101,28
Niveau A 6,00
Niveau B 25,65
Niveau C 34,68
Niveau D 34,95
TOTAAL 127,18
Niveau A 14,00
Niveau B 30,95
Niveau C 44,48
Niveau D 37,75

Belastingen

Terug naar navigatie - Belastingen

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

Algemene rekening Jaarrekening 2020 Eindbudget Verschil
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 730000 € 4.764.192,83 € 4.755.181,66 8.992,75
Aanvullende belasting op de personenbelasting 730100 € 4.512.896,82 € 4.500.011,12 12.885,70
Motorrijtuigen 730200 € 216.936,33 € 225.765,44 -8.829,11
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 730500 € 2.500,00 -2.500,00
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels 731500 € 35.783,00 € 100.000,00 -64.217,00
Taxidiensten 734140 € 3.000,00 -3.000,00
Kamers 734200 € 19.292,00 € 19.000,00 292,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 734240 € 63.830,00 € 80.000,00 -16.170,00
Leegstaande woningen en gebouwen 737400 € 25.501,60 € 20.000,00 5.501,60
Tweede verblijven 737700 € 15.000,00 € 55.000,00 -40.000,00
Algemene gemeentebelasting 738000 € 750.055,87 € 730.000,00 20.055,87
Gemeentelijke administratieve sanctie 739000 € 15.195,00 € 10.000,00 5.195,00
€ 10.418.683,45 € 10.500.458,22 -81.793,19