PB Duurzaam mobiel

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Duurzaam mobiel' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

PB Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie 2.100 11.400 0 0
Totaal Exploitatie 2.100 11.400 0 0
Investering 398.660 -1.174.234 0 1.537.067
Totaal Investering 398.660 -1.174.234 0 1.537.067
Totaal Gemeente & OCMW 400.760 -1.185.634 0 1.537.067

Operationeel niveau

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 0 0 0 0
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Investering
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 22.886 -228.000 0 160.320
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Investering 22.886 -228.000 0 160.320
Totaal Gemeente & OCMW 22.886 -228.000 0 160.320

PB2 Slim en veilig op weg

PB2 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 2.090 10.000 0 0
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving 10 1.400 0 0
Totaal Exploitatie 2.100 11.400 0 0
Investering
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren 0 0 0 0
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen 375.773 -889.474 0 1.346.747
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 0 -56.760 0 30.000
Totaal Investering 375.773 -946.234 0 1.376.747
Totaal Gemeente & OCMW 377.873 -957.634 0 1.376.747