PB Duurzaam mobiel

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Duurzaam mobiel' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PB Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie 2.100 11.400 0 0
Totaal Exploitatie 2.100 11.400 0 0
Investering 398.660 -1.174.234 0 1.537.067
Totaal Investering 398.660 -1.174.234 0 1.537.067
Totaal Gemeente & OCMW 400.760 -1.185.634 0 1.537.067

Operationeel niveau

Terug naar navigatie - Operationeel niveau

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Terug naar navigatie - PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
PB1 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 0 0 0 0
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0 0
Investering
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 22.886 -228.000 0 160.320
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 0 0 0 0
Totaal Investering 22.886 -228.000 0 160.320
Totaal Gemeente & OCMW 22.886 -228.000 0 160.320

PB2 Slim en veilig op weg

Terug naar navigatie - PB2 Slim en veilig op weg
PB2 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 2.090 10.000 0 0
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving 10 1.400 0 0
Totaal Exploitatie 2.100 11.400 0 0
Investering
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren 0 0 0 0
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen 375.773 -889.474 0 1.346.747
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 0 -56.760 0 30.000
Totaal Investering 375.773 -946.234 0 1.376.747
Totaal Gemeente & OCMW 377.873 -957.634 0 1.376.747