Documentatie AG

Documenten

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij de jaarrekening.

In bijlage bevindt zich het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA).

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

Het AG Nazareth heeft geen werkings- of investeringssubsidies uitbetaald in 2020. Dergelijke uitgaven waren ook niet geraamd.

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0030 Financiƫle aangelegenheden
Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0110 Secretariaat
Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiƫle diensten
Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur
Beleidsdomein: 04 Wonen en werken
Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand
Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd
Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0741 Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn
Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten: geen

Personeelsinzet

Er is geen personeel tewerkgesteld binnen het AG.

Belastingen

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen: geen

Overige relevante informatie