PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Prikkelen tot verbinding en ontmoeting' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PD Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Exploitatie 0 8.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 8.000 0 0
Investering 33.414 -234.071 0 170.000
Totaal Investering 33.414 -234.071 0 170.000
Totaal AG 33.414 -242.071 0 170.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie 19.385 -52.940 14.911 2.950
Totaal Exploitatie 19.385 -52.940 14.911 2.950
Investering 427.330 -620.005 0 50.000
Totaal Investering 427.330 -620.005 0 50.000
Financiering 0 2.906 0 0
Totaal Financiering 0 2.906 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 446.715 -675.851 14.911 52.950

Operationeel niveau

Terug naar navigatie - Operationeel niveau

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Terug naar navigatie - PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
PD1 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Exploitatie
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 0 5.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 5.000 0 0
Investering
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 32.148 101.963 0 0
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 444 -132.107 0 170.000
Totaal Investering 32.592 -234.071 0 170.000
Totaal AG 32.592 -239.071 0 170.000
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 2.879 -8.400 5.683 1.750
Totaal Exploitatie 2.879 -8.400 5.683 1.750
Investering
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 1.500 -157.000 0 50.000
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 398.290 412.000 0 0
Totaal Investering 399.790 -569.000 0 50.000
Totaal Gemeente & OCMW 402.669 -577.400 5.683 51.750

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

Terug naar navigatie - PD2 Iedereen prikkelen tot beleving
PD2 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Exploitatie
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 0 3.000 0 0
Totaal Exploitatie 0 3.000 0 0
Investering
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 822 0 0 0
Totaal Investering 822 0 0 0
Totaal AG 822 3.000 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 11.800 -16.940 0 200
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 211 1.200 0 0
Totaal Exploitatie 12.010 -18.140 0 200
Investering
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 12.401 12.980 0 0
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 500 1.500 0 0
Totaal Investering 12.901 14.480 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 24.911 -32.620 0 200

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Terug naar navigatie - PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
PD3 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden 2.185 2.500 0 0
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 1.649 -6.400 1.696 1.000
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 0 2.000 5.000 0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 661 15.500 2.532 0
Totaal Exploitatie 4.496 -26.400 9.229 1.000
Investering
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 6.109 0 0 0
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 0 3.000 0 0
Totaal Investering 6.109 3.000 0 0
Financiering
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 0 2.906 0 0
Totaal Financiering 0 2.906 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 10.605 -32.306 9.229 1.000

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Terug naar navigatie - PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
PD4 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Investering
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 0 25.000 0 0
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. 8.530 8.525 0 0
Totaal Investering 8.530 33.525 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 8.530 33.525 0 0