Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 280.885 294.169 288.792 293.652 333.537 323.108 295.417
Ontvangsten 13.876.064 13.919.317 13.857.400 14.251.044 15.334.530 15.664.674 16.089.482
Saldo 13.595.179 13.625.148 13.568.608 13.957.392 15.000.993 15.341.566 15.794.065
Investeringen
Uitgaven - 21.500 - - - 30.000 -
Ontvangsten - - - - - -
Saldo - -21.500 - - - -30.000 -
Financiering
Uitgaven 1.097.500 1.351.718 2.926.352 2.767.526 1.798.935 1.875.172 1.914.869
Ontvangsten 1.596.948 1.650.707 5.580.218 6.451.636 2.136.496 636.519 618.081
Saldo 499.448 298.989 2.653.866 3.684.110 337.561 -1.238.653 -1.296.788
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 4.092.899 4.679.711 4.560.187 4.590.095 4.751.989 4.916.186 5.004.615
Ontvangsten 226.818 436.255 431.057 457.859 507.850 541.598 576.586
Saldo -3.866.081 -4.243.456 -4.129.130 -4.132.236 -4.244.139 -4.374.588 -4.428.029
Investeringen
Uitgaven 178.832 354.076 1.645.000 2.097.974 296.500 237.500 237.500
Ontvangsten 412 35.000 20.000 20.000 20.000 - -
Saldo -178.420 -319.076 -1.625.000 -2.077.974 -276.500 -237.500 -237.500
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Veiligheid
Exploitatie
Uitgaven 1.522.625 1.633.876 1.814.909 1.929.237 1.949.219 1.968.322 2.000.891
Ontvangsten 18.336 5.500 5.550 5.601 5.652 5.704 5.756
Saldo -1.504.289 -1.628.376 -1.809.359 -1.923.636 -1.943.567 -1.962.618 -1.995.135
Investeringen
Uitgaven 114.304 191.670 112.907 234.397 77.728 75.655 71.588
Ontvangsten - - - - - - -
Saldo -114.304 -191.670 -112.907 -234.397 -77.728 -75.655 -71.588
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven 910.171 1.029.738 1.148.420 1.129.318 1.103.164 1.068.148 1.090.272
Ontvangsten 99.549 90.514 73.122 77.890 82.307 86.700 91.070
Saldo -810.622 -939.224 -1.075.298 -1.051.428 -1.020.857 -981.448 -999.202
Investeringen
Uitgaven 2.758.925 3.757.743 1.494.275 2.528.365 2.008.955 890.455 590.455
Ontvangsten 985.760 2.590.813 318.128 255.485 465.885 127.985 57.985
Saldo -1.773.165 -1.166.930 -1.176.147 -2.272.880 -1.543.070 -762.470 -532.470
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Wonen en werken
Exploitatie
Uitgaven 3.566.112 3.645.771 3.447.148 3.434.116 3.470.232 3.515.520 3.556.568
Ontvangsten 1.370.307 1.445.441 1.412.592 1.374.383 1.381.757 1.389.182 1.365.789
Saldo -2.195.805 -2.200.330 -2.034.556 -2.059.733 -2.088.475 -2.126.338 -2.190.779
Investeringen
Uitgaven 2.377.220 3.058.511 1.721.000 352.000 107.000 207.000 217.000
Ontvangsten - 4.589 135.000 - - - -
Saldo -2.377.220 -3.053.922 -1.586.000 -352.000 -107.000 -207.000 -217.000
Financiering
Uitgaven - - - - - - -
Ontvangsten 22.545 22.545 24.473 24.473 22.545 22.545 22.545
Saldo 22.545 22.545 24.473 24.473 22.545 22.545 22.545
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 1.828.522 2.017.127 1.973.206 2.045.044 2.024.427 2.043.888 2.041.325
Ontvangsten 51.536 74.894 87.279 95.852 96.794 97.748 98.711
Saldo -1.776.986 -1.942.233 -1.885.927 -1.949.192 -1.927.633 -1.946.140 -1.942.614
Investeringen
Uitgaven 451.697 660.380 196.600 24.500 85.000 15.500 15.000
Ontvangsten - 55.750 - - - - -
Saldo -451.697 -604.630 -196.600 -24.500 -85.000 -15.500 -15.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - - -
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven 4.958.898 5.448.617 5.411.425 5.400.329 5.487.501 5.554.315 5.603.565
Ontvangsten 4.115.993 3.852.513 3.999.855 4.044.361 4.089.469 4.135.153 4.181.417
Saldo -842.905 -1.596.104 -1.411.570 -1.355.968 -1.398.032 -1.419.162 -1.422.148
Investeringen
Uitgaven 225.193 406.848 259.311 261.000 526.000 441.000 66.000
Ontvangsten - - - - - 750.000 -
Saldo -225.193 -406.848 -259.311 -261.000 -526.000 309.000 -66.000
Financiering
Uitgaven 2.906
Ontvangsten -
Saldo - -2.906 - - - - -
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet Budg. 71932
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932
Jaarrekeningen:
JR_VOORLOPIG_2020 2020:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 16.928.815 18.518.155 18.412.689 18.584.319 18.847.417 19.128.674 19.360.986
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.967.992 3.962.598 3.866.696 3.860.472 3.849.369 3.846.248
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.593 9.792.870 9.747.973 9.933.195 10.174.054 10.384.864 10.599.838
a. Politiek personeel 355.744 422.438 389.985 397.785 405.740 413.855 422.132
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 2.014.098 1.984.203 2.049.577 2.175.248 2.268.956 2.365.684
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 4.512.097 4.479.081 4.558.217 4.632.320 4.707.757 4.783.757
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 38.042 53.203 54.267 55.352 56.459 57.588
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 2.400.000 2.424.000 2.448.240 2.472.722 2.497.449 2.522.423
f. Andere personeelskosten 288.290 321.068 330.671 336.542 342.334 348.243 354.266
g. Pensioenen 89.807 85.127 86.830 88.567 90.338 92.145 93.988
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 501.550 487.101 481.799 486.539 491.330 496.170
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.080 4.242.053 4.202.777 4.290.338 4.314.009 4.390.715 4.406.280
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 569.151 567.099 624.859 588.101 589.150 562.895
- aan welzijnsverenigingen 990.756 989.556 960.768 965.082 982.328 1.005.883 1.024.134
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 - - - - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.180.467 1.344.684 1.436.998 1.438.454 1.442.435 1.446.107
- aan de hulpverleningszone 393.158 433.209 449.026 471.039 489.566 504.687 533.584
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 429.000 493.500 460.250 468.250 476.250 485.250
- aan besturen van de eredienst 15.000 30.000 35.000 20.000 38.000 42.000 45.000
- aan andere begunstigden 643.772 610.670 352.700 312.110 309.310 330.310 309.310
5. Andere operationele uitgaven 16.000 13.690 12.240 12.291 12.343 12.396 12.450
B. Financiële uitgaven 231.297 230.853 231.399 237.472 272.653 260.813 231.667
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 229.753 229.899 235.972 271.153 259.313 230.167
- aan financiële instellingen 222.761 223.413 224.223 228.752 262.506 249.357 219.020
- aan andere entiteiten 7.604 6.340 5.676 7.220 8.647 9.956 11.147
2. Andere financiële uitgaven 932 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.112,09 18.749.008 18.644.088 18.821.791 19.120.070 19.389.487 19.592.653
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 19.294.066 19.407.383 19.415.513 19.930.601 21.121.969 21.544.369 22.063.287
1. Ontvangsten uit de werking 929.832 942.911 1.094.603 1.141.025 1.151.750 1.162.583 1.173.519
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 10.500.458 10.411.241 10.608.421 11.523.544 11.729.593 12.025.736
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 9.483.458 9.206.741 9.394.831 10.200.773 10.396.549 10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 4.755.182 4.712.182 4.923.991 5.246.723 5.305.892 5.432.982
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 4.500.011 4.265.828 4.234.560 4.704.930 4.846.078 4.991.460
- Andere aanvullende belastingen 216.936 228.265 228.731 236.280 249.120 244.579 257.875
b. Andere belastingen en boetes 924.657 1.017.000 1.204.500 1.213.590 1.322.771 1.333.044 1.343.419
3. Werkingssubsidies 7.298.743 7.156.329 7.203.085 7.441.898 7.653.149 7.820.686 7.993.352
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.416.329 3.443.606 3.640.047 3.808.386 3.932.458 4.061.101
- Gemeentefonds 2.621.958 2.558.801 2.635.761 2.713.985 2.794.952 2.878.758 2.964.576
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 857.528 807.845 926.062 1.013.434 1.053.700 1.095.525
* van de federale overheid 126 - - - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 857.528 807.845 926.062 1.013.434 1.053.700 1.095.525
* van de provincie - - - - - - -
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.993 3.740.000 3.759.479 3.801.851 3.844.763 3.888.228 3.932.251
- van de federale overheid 746.640 700.100 705.061 710.988 716.973 723.019 729.126
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 3.039.900 3.054.418 3.090.863 3.127.790 3.165.209 3.203.125
- van de provincie 4.000 - - - - - -
- van andere entiteiten 99.810 - - - - - -
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 75.026 75.622 76.223 76.828 77.441 78.062
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 732.659 630.962 663.034 716.698 754.066 792.618
B. Financiële ontvangsten 464.537 417.052 451.343 376.389 376.389 376.389 345.524
19.758.602,82 19.824.435 19.866.856 20.306.990 21.498.358 21.920.758 22.408.811
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
2.598.491 1.075.427 1.222.768 1.485.199 2.378.288 2.531.271 2.816.158
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 864.657 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 864.657 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 6.982.942 4.810.286 5.004.339 2.893.455 1.761.455 1.085.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 6.982.942 4.810.286 5.004.339 2.893.455 1.761.455 1.085.955
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 3.599.052 2.711.601 2.303.474 685.000 675.000 300.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 1.444.474 1.168.320 2.236.410 1.748.500 755.000 430.000
c. Roerende goederen 280.706 526.232 668.810 208.500 185.500 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 1.386.684 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
e. Erfgoed 500 26.500 32.100 26.500 45.000 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 341.446 180.500 104.500 80.000 30.000 0
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 261.682 438.307 389.397 127.728 105.655 111.588
- aan welzijnsverenigingen 22.040 39.512 325.000 150.000 25.000 25.000 35.000
- aan de politiezone 77.364 77.364 61.149 183.864 25.000 25.000 25.000
- aan de hulpverleningszone 36.941 86.806 47.158 50.533 52.728 50.655 46.588
- aan besturen van de eredienst 4.289 35.000 5.000 5.000 25.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 23.000 0 0 0 0 0
6.106.172 8.450.727 5.429.093 5.498.236 3.101.183 1.897.110 1.197.543
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 115.971 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 115.971 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 937.775 0 0 0 750.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 928.187 937.775 0 0 0 750.000 0
a. Terreinen en gebouwen 750.000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 937.775 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 412
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 1.632.406 415.143 217.500 427.900 70.000 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 119.909 415.143 217.500 427.900 70.000 0
- van de provincie 1.512.497 0 0 0 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten
986.172,38 2.686.152 473.128 275.485 485.885 877.985 57985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-5.119.999 -5.764.575 -4.955.965 -5.222.751 -2.615.298 -1.019.125 -1.139.558
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-2.521.508 -4.689.148 -3.733.197 -3.737.552 -237.010 1.512.146 1.676.600
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 1.028.718 1.036.640 1.330.526 1.748.435 1.837.172 1.869.869
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 1.028.718 1.036.640 1.330.526 1.748.435 1.837.172 1.869.869
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 325.906 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
1. Toegestane leningen 128.625 325.906 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 323.000 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 2.906 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.499,89 1.354.624 2.926.352 2.767.526 1.798.935 1.875.172 1.914.869
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 1.386.684 5.229.455 6.029.455 1.729.455 229.455 229.455
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 0 5.000.000 5.800.000 1.500.000 0 0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 1.386.684 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
B. Aangaan van niet-financiële schulden
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 286.568 375.236 446.654 429.586 429.609 411.171
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 286.568 375.236 446.654 429.586 429.609 411.171
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 286.568 375.236 446.654 429.586 429.609 411.171
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,17 1.673.252 5.604.691 6.476.109 2.159.041 659.064 640.626
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
521.993 318.628 2.678.339 3.708.583 360.106 -1.216.108 -1.274.243
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-1.999.515 -4.370.520 -1.054.858 -28.969 123.096 296.038 402.357
Meerjarenplan 2020
Journaalvolgnummers Eindkrediet Budg. 71932
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 71932
Jaarrekeningen:
JR_VOORLOPIG_2020 2020:

Detail van de investeringen & overdrachten - gemeente

Terug naar navigatie - Detail van de investeringen & overdrachten - gemeente
Actieplan Actieplan omschrijving Actie Actie omschrijving Beleidsitem Beleidsitem omschrijving Budgetinfo 2020 Eindbudget 2020 Aanrekening 2020 Beschikbaar 2020 Overdracht naar 2021 Niet overgedragen Eindbudget 2020_O Vordering 2020 Overdracht naar 2021 Niet overgedragen
GB1-01 Algemene organisatie GB1-01-02 Algemeen patrimoniumbeheer 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2020: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (15.000); 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000) 15.000 15.000 15.000 - -
Totaal GB1-01 15.000 - 15.000 15.000 - - - - -
GB1-02 Noodplan en veiligheidzorg GB1-02-01 Noodplanning- en veiligheidszorg 0400-00 Politiediensten 77.363,85: investeringssubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 89.258,20) 77.364 77.364 - - - -
0410-00 Brandweer 40.601,70: investeringssubsidie 2019 (overdracht uit 2019: 40.601,70) 46.204,75: Investeringssubsidie 2020 86.806 36.941 49.866 40.213 9.653 -
0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 2 ANPR-camera's: stationsomgeving 25.000 25.000 25.000 - -
Totaal GB1-02 189.170 114.304 74.866 65.213 9.653 - - - -
GB1-03 Welzijn op het werk GB1-03-01 Externe en interne preventiedienst 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid Interne preventie: materialen 2.500 2.500 - 2.500 -
Totaal GB1-03 2.500 - 2.500 - 2.500 - - - -
GB4-01 Financiën GB4-01-07 Financiën - participaties 0640-00 Elektriciteitsvoorziening Aankoop aandelen Gaselwest 168.832 168.832 168.832 - -
Totaal GB4-01 168.832 - 168.832 168.832 - - - - -
GB7-01 Facility GB7-01-01 Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.500: werken aan Dorp 17 (overdracht uit 2019: 6.500) 6.500 6.500 6.500 - -
0119-04 Facility 40.000: loods inrichten van buitenzone voor opslag materiaal en achtergelaten voertuigen - - -
Nieuw sanitair in de loods (20.000), nieuwe vloer in kleedkamer en refter loods (10.000), Uitbreiding binnenruimte loods voor 2 ontvangsruimtes (20.000), nieuwe poort in loods (10.000) 6.000 4.144 1.856 1.856 -
2020: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + aanpassingswerken loods (kleedkamers/douches) (17.391,34) 2021: palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) 2021-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs) 26.891 11.848 15.043 15.000 43 -
0190-00 Overig algemeen bestuur 20.000: zonnewering raadzaal 20.000 20.000 20.000 - -
12.000: algemeen kantoormeubilair 12.000 11.766 234 234 -
0710-00 Feesten en plechtigheden 20.000: magazijn verwarming & sanitair 20.000 1.437 18.563 18.500 63 -
0820-00 Deeltijds kunstonderwijs € 25.000: compartimentering traphal/inkomhal (verplichting brandweer) € 5.000,00: aanpassing hydranten (2) & hoofdaansluiting water (nav brandweerverslag) € 15.000,00: branddetectiecentrale gekoppeld aan gasdetectie € 12.000,00: aanpassing klaslokalen i.k.v. middelbare graad € 76.248,17: stookplaatsrenovatie !negatieve overdracht uit 2019: 5.147,36 110.000 26.916 83.084 83.084 - -
GB7-01-02 Aankoop en onderhoud voertuigen 0200-00 Wegen 2020: vervanging voertuigen KBR905 & XSY616 (2007) (90.000); 2025: vervanging Twingo (2012) 90.000 90.000 90.000 - -
0680-00 Groene ruimte € 35.000,00: lichte vrachtwagen (overdracht uit 2019: 35.000) € 6.500: installatie zijkanten op lichte vrachtwagen voor afvoer gras,… (overdracht uit 2019: 6.500) 41.500 31.519 9.981 9.981 - -
2021: Aankoop containerafzetsysteem (50.000); 2021: Zijdelingse hakselaar met kar (35.000) - - -
Totaal GB7-01 332.891 87.631 245.261 243.065 2.196 - - - -
GB8-01 ICT GB8-01-02 IT-materiaal 0119-01 ICT EU voucher wifi - - -
15.000: EU voucher wifi - - - 15.000 - 15.000
2020-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks); 2020: wifi in publieke gebouwen (30.000), beamers/schermen vergaderzalen (5.000), hardware voor uitpas (3.000), diverse lopende projecten (30.000), extra vervangingen (10.000) (overdracht uit 2019: 30.000) 108.000 94.190 13.810 - 13.810 -
Retour defect GSM-toestel - - 412 -412
0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed ICT Erfgoed 4.000 4.027 -27 - -27 -
GB8-01-03 Licenties en bijstand 0114-00 Organisatiebeheersing 12.645 -12.645 - -12.645 -
Totaal GB8-01 112.000 110.862 1.138 - 1.138 15.000 412 - 14.588
GM2-02 Deeltijds kunstonderwijs GM2-02-01 DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs 2021-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal (1.000); 2023: piano (25.000) 3.000 3.000 - 3.000 -
Totaal GM2-02 3.000 - 3.000 - 3.000 - - - -
GM2-05 Kinderopvang GM2-05-01 Dienstverlening en werking BKO 0945-00 Kinderopvang 2020: budget voor fietsjes verschoven naar flankerend onderwijs voor chromebooks 2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4000) 2.975 2.975 - 2.975 -
0945-01 BKO Ter Biesten 74.850,00: overdekking terras (incl. erelonen architect) (overdracht uit 2019: 69.277,50) 1.150,00: brandblusapparaten (overdracht uit 2019: 1.150) 76.000 75.528 472 - 472 -
2020: installatie airco (6.000) 2021: akkoestische maatregelen (10.000) 6.000 5.157 843 - 843 -
0945-02 BKO Ter Meeren schilderen en afwerking buitentoilet TM 1.000 1.000 1.000 - -
GM2-05-02 Dienst opvanggezinnen 0945-04 Dienst voor onthaalgezinnen Jaarlijkse investeringen 1.000 957 43 - 43 -
Totaal GM2-05 86.975 81.642 5.333 1.000 4.333 - - - -
GM3-05 Sensibiliseren en promotie GM3-05-01 Initatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten 0200-00 Wegen 2020-2025: openbare toiletten (10.000 jaarlijks) 10.000 10.000 10.000 - -
Totaal GM3-05 10.000 - 10.000 10.000 - - - - -
GM4-03 Cultuur GM4-03-02 Ondersteuning van verenigingen en projecten 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 10.000: investeringssubsidie Sint-Cecilia (overdracht uit 2019: 10.000) 10.000 10.000 10.000 - -
Totaal GM4-03 10.000 - 10.000 10.000 - - - - -
GM5-01 Evenementen GM5-01-00 Algemene werkingsmiddelen evenementen 0710-00 Feesten en plechtigheden 5.000: bakfiets Team Evenementen 5.000 3.833 1.167 1.000 167 -
Totaal GM5-01 5.000 3.833 1.167 1.000 167 - - - -
GM5-03 Verhuren GM5-03-02 Verhuren van materiaal 0710-00 Feesten en plechtigheden 20.000: vervanging podium (overdracht uit 2019: 15.000) 6.000: nieuw zeil voor podiumwagen 26.000 22.919 3.081 3.000 81 -
Totaal GM5-03 26.000 22.919 3.081 3.000 81 - - - -
GO1-01 Openbare werken GO1-01-00 Algemene werkingsmiddelen openbare werken 0710-00 Feesten en plechtigheden 2.183 -2.183 -2.183 -
GO1-01-01 Wegen: onderhoud en herstellingen 0200-00 Wegen 350.000,00: onderhoud wegen, fiets en voetpaden (overdracht uit 2019: 509.346,49) 350.000 259.334 90.666 90.000 666 -
2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro) 6.000 6.000 6.000 - -
GO1-01-02 Openbare verlichting 0670-00 Straatverlichting Transactie Openbare verlichting 1.386.684 1.403.256 -16.572 - -16.572 927.775 927.775 0
695.825 695.825 - - 115.971 57.985 - 57.986
Totaal GO1-01 2.438.509 2.360.599 77.910 96.000 -18.090 1.043.746 985.760 - 57.986
GO3-02 Groen GO3-02-01 Onderhoud van de groenzones 0680-00 Groene ruimte 9.979,96: diverse machines groendienst (overdracht uit 2019: 9.979,96) 10.000,00: klepelmaaier 19.980 20.132 -152 - -152 -
GO3-02-03 Onderhoud van begraafplaatsen 0680-00 Groene ruimte Jaarlijkse investeringen: vergroening 15.000 2.219 12.781 12.781 - -
0990-00 Begraafplaatsen 34.784,25: Parkbegraafplaats fase III (overdracht uit 2019: 34.784,25) 34.784 9.651 25.134 25.134 - -
Totaal GO3-02 69.764 32.002 37.762 37.914 -152 - - - -
GX1-01 Gemeentelijk onderwijs GX1-01-01 Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten 0800-00 Gewoon basisonderwijs 25.000: Jaarlijkse investeringen 25.000 10.289 14.711 - 14.711 -
2020: 25.000 euro: IT-budget school 2021-2025: jaarlijks 5.000 euro 25.000 18.495 6.505 6.505 -
GX1-01-03 Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen 0800-00 Gewoon basisonderwijs 30.000: Jaarlijkse investeringen 30.000 6.039 23.961 - 23.961 -
1.392 -1.392 - -1.392 -
0800-01 Lagere school Eke 25.000: vervangen stookketel (overdracht uit 2019: 25.000) 9.000: herstelling luifel (overdracht uit 2019: 9.000) 25.000 17.832 7.168 - 7.168 -
Totaal GX1-01 105.000 54.047 50.953 - 50.953 - - - -
GX4-01 Erediensten GX4-01-01 Erediensten 0790-01 KF St-Amandus (Eke) 30.000: Investeringssubsidie Kerkfabriek Eke 30.000 30.000 30.000 - -
0790-02 KF OLV-Geboorte (Nazareth) 20.000: Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) - - 20.000 20.000 -
25.000: renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) 25.000 25.000 25.000 - -
5.000: investeringssubsidie Kerkfabriek Nazareth 5.000 4.289 711 711 -
Totaal GX4-01 60.000 4.289 55.711 55.000 711 20.000 - 20.000 -
PA1-02 De lokale handel stimuleren PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen 0500-00 Handel en middenstand Terrasmeubilair (2020: 10.000 euro, 2021&2022: 15.000 euro) 10.000 16.771 -6.771 -6.771