PC Een schone gemeente

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Een schone gemeente' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PC Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie 38.970 59.550 0 0
Totaal Exploitatie 38.970 59.550 0 0
Investering 6.639 -13.901 0 4.589
Totaal Investering 6.639 -13.901 0 4.589
Totaal Gemeente & OCMW 45.609 -73.451 0 4.589

Operationeel niveau

Terug naar navigatie - Operationeel niveau

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Terug naar navigatie - PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
PC1 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC1-01 Afval voorkomen 10.806 14.300 0 0
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 24.484 39.750 0 0
Totaal Exploitatie 35.290 54.050 0 0
Investering
PC1-01 Afval voorkomen 1.983 6.900 0 0
PC1-02 Afval op de juiste plaats 4.656 -7.001 0 4.589
Totaal Investering 6.639 -13.901 0 4.589
Totaal Gemeente & OCMW 41.928 -67.951 0 4.589

PC2 Nazareth: zuiver water

Terug naar navigatie - PC2 Nazareth: zuiver water
PC2 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Investering
PC2-01 De grond ontharden 0 0 0 0
Totaal Investering 0 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 0 0 0 0

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Terug naar navigatie - PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
PC3 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 0 0 0 0
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 3.681 5.500 0 0
Totaal Exploitatie 3.681 5.500 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 3.681 5.500 0 0