PA Ruimte voor een vlinder

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering)  van de strategische beleidsdoelstelling  'Ruimte voor een vlinder' op doelstellingenniveau

Aan de beleidsdoelstelling PA3 'De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren  verzachten' zijn  geen budgetten gekoppeld.

Strategisch niveau

PA Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Investering
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 0 15.000 0 0
Totaal Investering 0 15.000 0 0
Totaal AG 0 15.000 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-01 De open ruimte behouden 6.865 6.865 0 0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 4.302 0 0 0
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen 13.319 1.000 0 0
PA1-02 De lokale handel stimuleren 56.522 -55.200 43.797 7.500
Totaal Exploitatie 81.008 -63.065 43.797 7.500
Investering
PA2-01 De open ruimte behouden 112.284 166.686 0 0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 800.119 -840.000 0 15.750
PA1-02 De lokale handel stimuleren 16.771 10.000 0 0
Totaal Investering 929.174 -1.016.686 0 15.750
Totaal Gemeente & OCMW 1.010.181 -1.079.751 43.797 23.250

Operationeel niveau

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen 13.319 1.000 0 0
PA1-02 De lokale handel stimuleren 56.522 -55.200 43.797 7.500
Totaal Exploitatie 69.841 -56.200 43.797 7.500
Investering
PA1-02 De lokale handel stimuleren 16.771 10.000 0 0
Totaal Investering 16.771 10.000 0 0
Totaal Gemeente & OCMW 86.612 -66.200 43.797 7.500

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2 Rekening 2020 Uitgaven Eindkrediet 2020 Uitgaven Rekening 2020 Ontvangsten Eindkrediet 2020 Ontvangsten
AG
Investering
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 0 15.000 0 0
Totaal Investering 0 15.000 0 0
Totaal AG 0 15.000 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
PA2-01 De open ruimte behouden 6.865 6.865 0 0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 4.302 0 0 0
Totaal Exploitatie 11.167 6.865 0 0
Investering
PA2-01 De open ruimte behouden 112.284 166.686 0 0
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 800.119 -840.000 0 15.750
Totaal Investering 912.403 -1.006.686 0 15.750
Totaal Gemeente & OCMW 923.570 -1.013.551 0 15.750