Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 280.885 269.093 249.493 275.906 277.129 271.750
Ontvangsten 13.876.064 13.992.290 14.328.424 15.406.556 15.725.289 16.141.709
Saldo 13.595.179 13.723.197 14.078.931 15.130.650 15.448.160 15.869.959
Investeringen
Uitgaven - 21.500 - - 30.000 -
Ontvangsten - - - - -
Saldo - -21.500 - - -30.000 -
Financiering
Uitgaven 1.097.500 1.984.341 2.781.901 2.928.936 2.645.173 1.951.536
Ontvangsten 1.596.948 2.471.455 6.039.455 3.611.455 3.174.455 1.179.455
Saldo 499.448 487.114 3.257.554 682.519 529.282 -772.081
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 4.092.899 4.476.747 4.702.050 4.757.739 4.940.130 5.042.335
Ontvangsten 226.818 418.868 427.300 425.917 469.572 500.438
Saldo -3.866.081 -4.057.879 -4.274.750 -4.331.822 -4.470.558 -4.541.897
Investeringen
Uitgaven 178.832 789.145 2.005.599 896.500 737.500 237.500
Ontvangsten 412 40.000 20.000 20.000 - -
Saldo -178.420 -749.145 -1.985.599 -876.500 -737.500 -237.500
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Veiligheid
Exploitatie
Uitgaven 1.522.625 1.488.209 1.933.000 1.954.175 1.973.885 2.004.811
Ontvangsten 18.336 20.550 20.601 20.652 20.704 20.756
Saldo -1.504.289 -1.467.659 -1.912.399 -1.933.523 -1.953.181 -1.984.055
Investeringen
Uitgaven 114.304 136.214 343.212 103.344 76.601 71.472
Ontvangsten - - - - - -
Saldo -114.304 -136.214 -343.212 -103.344 -76.601 -71.472
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Wegen en mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven 910.171 1.174.420 1.134.816 1.091.238 1.056.847 1.079.609
Ontvangsten 99.549 73.122 72.275 76.288 80.273 84.231
Saldo -810.622 -1.101.298 -1.062.541 -1.014.950 -976.574 -995.378
Investeringen
Uitgaven 2.758.925 1.435.832 1.695.685 1.885.455 1.325.455 575.455
Ontvangsten 985.760 1.506.442 143.048 653.485 127.985 57.985
Saldo -1.773.165 70.610 -1.552.637 -1.231.970 -1.197.470 -517.470
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Wonen en werken
Exploitatie
Uitgaven 3.566.112 3.140.809 3.625.060 3.743.830 3.803.103 3.857.794
Ontvangsten 1.370.307 1.352.787 1.211.193 1.135.147 1.144.171 1.118.052
Saldo -2.195.805 -1.788.022 -2.413.867 -2.608.683 -2.658.932 -2.739.742
Investeringen
Uitgaven 2.377.220 4.415.333 432.000 207.000 207.000 217.000
Ontvangsten - 135.000 4.589 7.150 - -
Saldo -2.377.220 -4.280.333 -427.411 -199.850 -207.000 -217.000
Financiering
Uitgaven - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Ontvangsten 22.545 2.024.473 24.473 22.545 22.545 22.545
Saldo 22.545 1.824.473 -175.527 -177.455 -177.455 -177.455
Vrije tijd
Exploitatie
Uitgaven 1.828.522 2.076.936 2.001.975 2.143.210 2.234.771 2.259.318
Ontvangsten 51.536 81.909 87.462 88.297 89.141 89.994
Saldo -1.776.986 -1.995.027 -1.914.513 -2.054.913 -2.145.630 -2.169.324
Investeringen
Uitgaven 451.697 224.417 415.226 85.000 15.500 15.000
Ontvangsten - 50.000 5.750 - - -
Saldo -451.697 -174.417 -409.476 -85.000 -15.500 -15.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Leren en welzijn
Exploitatie
Uitgaven 4.958.898 5.471.375 5.620.780 5.654.252 5.727.850 5.782.088
Ontvangsten 4.115.993 4.053.768 4.101.916 4.148.299 4.196.266 4.244.876
Saldo -842.905 -1.417.607 -1.518.864 -1.505.953 -1.531.584 -1.537.212
Investeringen
Uitgaven 225.193 269.710 327.300 506.000 431.000 56.000
Ontvangsten - 10.000 65.000 - 750.000 -
Saldo -225.193 -259.710 -262.300 -506.000 319.000 -56.000
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo - - - - - -
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele uitgaven 16.928.816 17.885.717 19.073.979 19.405.328 19.798.881 20.089.705
1. Goederen en diensten 3.225.087 3.695.986 3.745.595 3.589.351 3.575.025 3.570.982
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.594 9.707.903 10.302.299 10.658.951 10.925.630 11.184.866
a. Politiek personeel 355.745 389.985 399.508 405.598 411.811 418.147
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 1.958.693 1.880.841 1.947.614 2.067.919 2.178.101
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 4.479.081 5.070.468 5.317.889 5.424.249 5.532.737
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 53.203 54.103 55.352 56.459 57.588
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 2.424.000 2.448.240 2.472.722 2.497.449 2.522.423
f. Andere personeelskosten 288.290 316.111 358.216 367.034 373.146 379.381
g. Pensioenen 89.807 86.830 90.923 92.742 94.597 96.489
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 537.901 531.871 533.858 535.868 537.898
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.080 3.931.687 4.481.923 4.610.825 4.749.962 4.783.509
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 667.099 420.073 519.839 588.100 583.898
- aan welzijnsverenigingen 990.756 633.829 965.082 982.328 1.005.883 1.024.134
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 - - - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.039.905 1.453.379 1.455.162 1.459.478 1.463.490
- aan de hulpverleningszone 393.158 424.604 455.921 475.313 490.707 517.621
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 780.550 831.050 840.250 849.634 859.206
- aan besturen van de eredienst 15.000 20.000 41.358 22.773 20.000 20.000
- aan andere begunstigden 643.772 365.700 315.060 315.160 336.160 315.160
5. Andere operationele uitgaven 16.000 12.240 12.291 12.343 12.396 12.450
B. Financiële uitgaven 231.297 211.872 193.195 215.022 214.834 208.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 210.372 191.945 213.772 213.584 206.750
- aan financiële instellingen 222.761 204.696 184.725 205.125 203.628 195.603
- aan andere entiteiten 7.604 5.676 7.220 8.647 9.956 11.147
2. Andere financiële uitgaven 932 1.500 1.250 1.250 1.250 1.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.112,91 18.097.589 19.267.174 19.620.350 20.013.715 20.297.705
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele ontvangsten 19.294.066 19.555.627 19.981.565 21.080.438 21.504.899 22.015.025
1. Ontvangsten uit de werking 929.832 1.108.058 1.145.715 1.153.881 1.163.534 1.173.279
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 10.493.360 10.572.048 11.468.544 11.674.593 11.970.736
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 9.267.860 9.401.548 10.200.773 10.396.549 10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 4.712.182 4.863.519 5.246.723 5.305.892 5.432.982
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 4.326.948 4.304.461 4.704.930 4.846.078 4.991.460
- Andere aanvullende belastingen 216.936 228.731 233.568 249.120 244.579 257.875
b. Andere belastingen en boetes 924.657 1.225.500 1.170.500 1.267.771 1.278.044 1.288.419
3. Werkingssubsidies 7.298.743 7.243.152 7.557.032 7.740.323 7.893.225 8.054.247
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.749 3.511.376 3.768.799 3.950.413 4.063.074 4.183.328
- Gemeentefonds 2.621.958 2.699.768 2.780.237 2.863.527 2.949.739 3.039.052
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 811.608 988.562 1.086.886 1.113.335 1.144.276
* van de federale overheid 126 - - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 811.608 988.562 1.086.886 1.113.335 1.144.276
* van de provincie - - - - - -
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.993 3.731.776 3.788.233 3.789.910 3.830.151 3.870.919
- van de federale overheid 746.640 679.918 661.997 664.904 667.840 670.806
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 3.049.308 3.123.886 3.122.456 3.159.761 3.197.563
- van de provincie 4.000 1.500 1.300 1.500 1.500 1.500
- van andere entiteiten 99.810 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 65.862 66.201 66.542 66.889 67.239
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 645.194 640.569 651.148 706.657 749.524
B. Financiële ontvangsten 464.537 437.667 267.604 220.718 220.518 185.031
19.758.602,75 19.993.294 20.249.169 21.301.156 21.725.417 22.200.056
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.598.490 1.895.705 981.996 1.680.807 1.711.702 1.902.351
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 168.832 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 168.832 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 6.345.265 4.482.310 3.449.955 2.686.455 1.060.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 6.345.265 4.482.310 3.449.955 2.686.455 1.060.955
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 4.318.875 2.429.099 1.365.000 1.165.000 290.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 1.096.645 1.279.606 1.625.000 1.190.000 415.000
c. Roerende goederen 280.706 650.290 510.550 185.500 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
e. Erfgoed 500 50.000 33.600 45.000 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 303.280 243.000 80.000 30.000 0
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 474.774 493.712 153.344 106.601 111.472
- aan welzijnsverenigingen 22.040 327.960 150.000 25.000 25.000 35.000
- aan de politiezone 77.364 51.601 239.828 52.355 25.000 25.000
- aan de hulpverleningszone 36.941 40.213 95.884 50.989 51.601 46.472
- aan besturen van de eredienst 4.289 35.000 5.000 25.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 20.000 3.000 0 0 0
6.106.172 7.292.151 5.219.022 3.683.299 2.823.056 1.172.427
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 10.000 0 0 750.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 928.187 10.000 0 0 750.000 0
a. Terreinen en gebouwen 750.000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 10.000 0 0 0 0
c. Roerende goederen 412
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa 10.000 5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 1.663.457 175.402 622.650 70.000 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 266.710 169.652 622.650 70.000 0
- van de provincie 1.396.747 5.750 0 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten
986.172,38 1.741.442 238.387 680.635 877.985 57985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.119.999 -5.550.709 -4.980.635 -3.002.664 -1.945.071 -1.114.442
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.521.509 -3.655.004 -3.998.639 -1.321.857 -233.369 787.909
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 1.033.307 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 1.033.307 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
1. Toegestane leningen 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.499,89 2.184.341 2.981.901 3.128.936 2.845.173 2.151.536
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 2.229.455 5.729.455 3.229.455 2.729.455 729.455
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 5.500.000 3.000.000 2.500.000 500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
B. Aangaan van niet-financiële schulden 2.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 266.473 334.473 404.545 467.545 472.545
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,17 4.495.928 6.063.928 3.634.000 3.197.000 1.202.000
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
521.993 2.311.587 3.082.027 505.064 351.827 -949.536
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.999.516 -1.343.417 -916.612 -816.793 118.458 -161.627
Meerjarenplan 2022
Journaalvolgnummers: 76319
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Investeringsprojecten (schema T3)

Terug naar navigatie - Investeringsprojecten (schema T3)
PRIO IP-PA1-02: Investeren in de lokale handel Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA1-02: De lokale handel stimuleren vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 16.771 44.000 60.771
A. Investeringen in financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 16.771 30.000 46.771
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.771 30.000 46.771
c. Roerende goederen 16.771 30.000 46.771
C. Investeringen in immateriële vaste activa 14.000 14.000
D. Toegestane investeringssubsidies
PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-01: De open ruimte behouden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 115.893 2.115.794 2.231.687
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000
a. Terreinen en gebouwen 2.000.000 2.000.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 115.893 115.794 231.687
PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 800.120 1.328.921 2.129.041
B. Investeringen in materiële vaste activa 796.645 1.278.921 2.075.566
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 796.645 1.278.921 2.075.566
a. Terreinen en gebouwen 792.171 916.545 1.708.716
b. Wegen en andere infrastructuur 4.474 362.376 366.850
C. Investeringen in immateriële vaste activa 3.475 50.000 53.475
II. ONTVANGSTEN 150.750 150.750
B. Verkoop van materiële vaste activa 10.000 10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.000 10.000
b. Wegen en andere infrastructuur 10.000 10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 140.750 140.750
PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 28.290 1.265.096 1.293.386
B. Investeringen in materiële vaste activa 14.636 1.195.096 1.209.732
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 14.636 1.195.096 1.209.732
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en andere infrastructuur 14.636 1.192.096 1.206.732
c. Roerende goederen 3.000 3.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 13.654 70.000 83.654
II. ONTVANGSTEN 3.832 232.878 236.710
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.832 232.878 236.710
PRIO IP-PB2-01: Investeren in gedeelde mobiliteit Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 23.000 23.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 23.000 23.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 23.000 23.000
c. Roerende goederen 23.000 23.000
II. ONTVANGSTEN 17.563 17.563
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 17.563 17.563
PRIO IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 375.774 2.399.347 2.775.121
B. Investeringen in materiële vaste activa 345.445 2.306.375 2.651.820
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 345.445 2.306.375 2.651.820
b. Wegen en andere infrastructuur 345.445 2.306.375 2.651.820
C. Investeringen in immateriële vaste activa 30.329 92.972 123.301
II. ONTVANGSTEN 1.904.747 1.904.747
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.904.747 1.904.747
PRIO IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 56.760 56.760
C. Investeringen in immateriële vaste activa 56.760 56.760
II. ONTVANGSTEN 30.000 30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 30.000 30.000
PRIO IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC1-01: Afval voorkomen vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 1.983 4.917 6.900
B. Investeringen in materiële vaste activa 1.983 4.917 6.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.983 4.917 6.900
c. Roerende goederen 1.983 4.917 6.900
PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC1-02: Afval op de juiste plaats vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 4.656 35.001 39.657
B. Investeringen in materiële vaste activa 4.656 35.001 39.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.656 35.001 39.657
c. Roerende goederen 4.656 35.001 39.657
II. ONTVANGSTEN 11.739 11.739
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 11.739 11.739
PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PC2-01: De grond ontharden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 145.000 145.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 145.000 145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 145.000 145.000
a. Terreinen en gebouwen 145.000 145.000
PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 9.898 164.602 174.500
B. Investeringen in materiële vaste activa 9.898 164.602 174.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.898 164.602 174.500
a. Terreinen en gebouwen 9.898 162.102 172.000
c. Roerende goederen 2.500 2.500
II. ONTVANGSTEN 50.000 50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 50.000 50.000
PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 398.290 306.250 704.540
B. Investeringen in materiële vaste activa 398.290 296.250 694.540
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 398.290 296.250 694.540
a. Terreinen en gebouwen 398.290 176.250 574.540
b. Wegen en andere infrastructuur 100.000 100.000
e. Erfgoed 20.000 20.000
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 10.000
PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 12.401 259.100 271.501
B. Investeringen in materiële vaste activa 12.401 259.100 271.501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 12.401 259.100 271.501
b. Wegen en andere infrastructuur 9.475 220.000 229.475
c. Roerende goederen 2.926 32.000 34.926
e. Erfgoed 7.100 7.100
PRIO IP-PD2-03: Investeren in een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 500 3.000 3.500
B. Investeringen in materiële vaste activa 500 3.000 3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 500 3.000 3.500
e. Erfgoed 500 3.000 3.500
PRIO IP-PD3-03: Investeren in Wel-zijn in Nazareth Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD3-03: Wel-zijn in Nazareth vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 6.109 435.000 441.109
B. Investeringen in materiële vaste activa 6.109 6.109
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.109 6.109
a. Terreinen en gebouwen 6.109 6.109
D. Toegestane investeringssubsidies 435.000 435.000
PRIO IP-PD3-05: Investeren in samenwerkingsverbanden Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD3-03: Meer realiseren door samen te werken met partners vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 3.000 3.000
D. Toegestane investeringssubsidies 3.000 3.000
PRIO IP-PD4-01: Investeren in kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP
I. UITGAVEN 805.000 805.000
B. Investeringen in materiële vaste activa 775.000 775.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 775.000 775.000
a. Terreinen en gebouwen 775.000 775.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa 30.000 30.000
II. ONTVANGSTEN 765.000 765.000
B. Verkoop van materiële vaste activa 750.000 750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 750.000 750.000
a. Terreinen en gebouwen 750.000 750.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa