PC Een schone gemeente

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Een schone gemeente' op doelstellingenniveau.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PC 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven 38.970 58.750 65.350 59.350 59.350 58.350
Totaal Exploitatie -38.970 -58.750 -65.350 -59.350 -59.350 -58.350
Investering
Ontvangsten 0 0 4.589 7.150 0 0
Uitgaven 6.639 116.918 17.000 17.000 17.000 17.000
Totaal Investering -6.639 -116.918 -12.411 -9.850 -17.000 -17.000
Totaal Gemeente & OCMW -45.609 -175.668 -77.761 -69.200 -76.350 -75.350

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Terug naar navigatie - PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
PC1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC1-01 Afval voorkomen 10.806 15.800 16.000 16.000 16.000 16.000
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 24.484 34.450 36.850 36.850 36.850 36.850
Totaal Uitgaven 35.290 50.250 52.850 52.850 52.850 52.850
Totaal Exploitatie -35.290 -50.250 -52.850 -52.850 -52.850 -52.850
Investering
Ontvangsten
PC1-02 Afval op de juiste plaats 0 0 4.589 7.150 0 0
Totaal Ontvangsten 0 0 4.589 7.150 0 0
Uitgaven
PC1-01 Afval voorkomen 1.983 4.917 0 0 0 0
PC1-02 Afval op de juiste plaats 4.656 7.001 7.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Uitgaven 6.639 11.918 7.000 7.000 7.000 7.000
Totaal Investering -6.639 -11.918 -2.411 150 -7.000 -7.000
Totaal Gemeente & OCMW -41.928 -62.168 -55.261 -52.700 -59.850 -59.850

PC2 Nazareth: zuiver water

Terug naar navigatie - PC2 Nazareth: zuiver water
PC2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Investering
Uitgaven
PC2-01 De grond ontharden 0 105.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Uitgaven 0 105.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Investering 0 -105.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal Gemeente & OCMW 0 -105.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Terug naar navigatie - PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
PC3 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Uitgaven
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 0 3.000 6.000 0 0 0
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 3.681 5.500 6.500 6.500 6.500 5.500
Totaal Uitgaven 3.681 8.500 12.500 6.500 6.500 5.500
Totaal Exploitatie -3.681 -8.500 -12.500 -6.500 -6.500 -5.500
Totaal Gemeente & OCMW -3.681 -8.500 -12.500 -6.500 -6.500 -5.500