Documentatie

Documenten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de algemene omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid/meerjarenplannen/meerjarenplan-autonoom-gemeentebedrijf


In bijlage bevindt zich

  • een aanvulling op de omgevingsanalyse: Nazareth in cijfers - een actualisatie van de cijfers op basis van de gemeentemonitor 2020 (surveyonderzoek Vlaanderen)
  • het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
  • een overzicht van het volledige investeringsprogramma van gemeente en OCMW  (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2022/0)
2021 2022 2023 2024 2025
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2021-1 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJP MJP MJP
Personeelskost (62) 6.988.418 -40.070 6.948.348 7.144.595 394.571 7.539.166 7.865.037 8.100.565 8.328.273
- Politiek personeel 389.985 0 389.985 397.785 1.723 399.508 405.598 411.811 418.147
- Vastbenoemden 1.571.227 0 1.571.227 1.587.695 -97.969 1.489.726 1.518.215 1.548.577 1.579.548
- Contractuelen 4.479.081 0 4.479.081 4.558.217 512.251 5.070.468 5.317.889 5.424.249 5.532.737
- Onderwijzend personeel tlv bestuur 53.203 0 53.203 54.267 -164 54.103 55.352 56.459 57.588
- Pensioenen politiek personeel 86.830 0 86.830 88.567 2.356 90.923 92.742 94.597 96.489
- Diverse personeelskosten 330.671 -14.560 316.111 336.542 21.674 358.216 367.034 373.146 379.381
- Responsabiliseringsbijdrage 77.421 -25.510 51.911 121.522 -45.301 76.221 108.207 191.726 264.383
Personeel (in/uit) 2.759.555 0 2.759.555 2.788.600 -25.466 2.763.134 2.793.914 2.825.065 2.856.593
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.424.000 0 2.424.000 2.448.240 0 2.448.240 2.472.722 2.497.449 2.522.423
- Vastbenoemden Zorgband 335.555 0 335.555 340.360 -25.466 314.894 321.192 327.616 334.170
Werkingskost 3.974.838 -266.613 3.708.226 3.878.987 -121.101 3.757.886 3.601.694 3.587.421 3.583.432
- Goederen en diensten (60/61) 3.962.598 -266.613 3.695.986 3.866.696 -121.101 3.745.595 3.589.351 3.575.025 3.570.982
- Andere operationele uitgaven (640/7) 12.240 0 12.240 12.291 0 12.291 12.343 12.396 12.450
Sociale dienst 487.101 50.800 537.901 481.799 50.072 531.871 533.858 535.868 537.898
Leefloon (6480) 205.485 79.000 284.485 207.490 77.990 285.480 286.484 287.499 288.525
Steun (6481-2) 281.616 -28.200 253.416 274.309 -27.918 246.391 247.374 248.369 249.373
Overdrachten (649) 4.202.776 -271.089 3.931.687 4.290.337 191.585 4.481.923 4.610.825 4.749.962 4.783.509
- Politie 1.344.684 0 1.344.684 1.436.998 16.381 1.453.379 1.455.162 1.459.478 1.463.490
- Politie (ristorno) -304.779 -304.779
- Brandweer 449.026 -24.422 424.604 471.039 -15.118 455.921 475.313 490.707 517.621
- IVM 450.000 280.000 730.000 408.000 352.000 760.000 769.200 778.584 788.156
- Zorgband 960.768 -326.939 633.829 965.082 0 965.082 982.328 1.005.883 1.024.134
- Kerkbesturen 35.000 -15.000 20.000 20.000 21.358 41.358 22.773 20.000 20.000
- andere besturen 99.300 106.550 205.850 108.050 18.300 126.350 123.550 144.550 123.550
- Subsidiereglementen 200.260 12.500 212.760 170.710 2.650 173.360 173.260 173.260 173.260
- Nominatieve subsidies 39.290 1.000 40.290 28.250 -2.800 25.450 28.450 28.450 28.450
- Adviesraden 13.100 0 13.100 13.100 3.600 16.700 16.700 16.700 16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies) 567.099 0 567.099 624.859 -204.786 420.073 519.839 588.100 583.898
- andere subsidies 44.250 0 44.250 44.250 0 44.250 44.250 44.250 44.250
- subsdies OCMW 0 0 0
Financiële kosten 231.399 -19.527 211.872 237.472 -44.277 193.195 215.022 214.834 208.000
- Intresten bestaande leningen 199.223 5.473 204.696 178.752 5.973 184.725 163.875 142.628 120.103
- Overige financiële kosten 5.676 0 5.676 7.220 0 7.220 8.647 9.956 11.147
- Intresten nieuwe leningen 25.000 -25.000 0 50.000 -50.000 0 41.250 61.000 75.500
- Andere financiële uitgaven 1.500 0 1.500 1.500 -250 1.250 1.250 1.250 1.250
I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2021 2022 2023 2024 2025
MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2021-1 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJP MJP MJP
Prestaties 1.390.010 27.687 1.417.697 1.463.699 7.691 1.471.390 1.483.837 1.542.575 1.588.633
- Ontvangsten uit de werking (70) 1.094.603 13.455 1.108.058 1.141.025 4.690 1.145.715 1.153.881 1.163.534 1.173.279
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 256.697 27.361 284.058 261.914 32.165 294.079 303.680 313.106 322.611
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds 38.710 -13.129 25.581 60.760 -29.164 31.596 26.276 65.935 92.743
Overdrachten 15.190.326 122.187 15.312.513 15.602.079 78.762 15.680.841 16.736.145 17.070.369 17.502.560
Fiscale ontvangsten (73) 10.411.241 82.120 10.493.360 10.608.421 -36.372 10.572.048 11.468.544 11.674.593 11.970.736
- Personenbelasting 4.265.828 61.120 4.326.948 4.234.560 69.901 4.304.461 4.704.930 4.846.078 4.991.460
- Opcentiemen onroerende voorheffing 4.712.182 0 4.712.182 4.923.991 -60.471 4.863.519 5.246.723 5.305.892 5.432.982
- Algemene gemeentebelasting 909.000 16.000 925.000 918.090 11.910 930.000 1.027.271 1.037.544 1.047.919
- Motorrijtuigen 226.231 0 226.231 233.780 -2.712 231.068 246.620 242.079 255.375
- Tweede verblijven 55.000 0 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 55.000
- Verspreiding drukwerk 110.000 0 110.000 110.000 -60.000 50.000 50.000 50.000 50.000
- Leegstaande woningen en gebouwen 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000
- Afgifte administratieve stukken 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
- Andere 53.000 5.000 58.000 53.000 5.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Andere overdrachten (740) 4.779.085 40.067 4.819.152 4.993.658 115.134 5.108.792 5.267.601 5.395.776 5.531.824
- Gemeentefonds 2.229.255 64.007 2.293.262 2.307.479 66.252 2.373.731 2.457.021 2.543.233 2.632.546
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies 213.048 0 213.048 213.048 0 213.048 213.048 213.048 213.048
- Subsidie: open ruimte 173.107 0 173.107 268.749 -54 268.695 319.320 330.497 342.064
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks 193.458 0 193.458 193.458 0 193.458 193.458 193.458 193.458
- Gesco premies 543.507 0 543.507 543.507 0 543.507 543.507 543.507 543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL 38.711 3.763 42.474 60.761 2.780 63.541 108.608 138.370 163.439
- Andere algemene werkingssubsidies 52.520 0 52.520 53.045 59.774 112.819 115.451 100.961 95.266
0
- Toelagen onderwijs (werking) 341.140 0 341.140 347.963 0 347.963 354.923 362.022 369.262
- Toelagen BKO 258.060 0 258.060 263.222 0 263.222 268.484 273.852 279.328
- Leefloon 186.295 -26.295 160.000 188.108 -28.108 160.000 160.000 160.000 160.000
- Sociale maribel 242.400 0 242.400 244.824 -22.412 222.412 223.636 224.872 226.121
- Andere specifieke werkingssubsidies 307.584 -1.408 306.176 309.494 36.902 346.396 310.145 311.956 313.785
Personeel (in/uit) 2.759.555 0 2.759.555 2.788.600 -25.466 2.763.134 2.793.914 2.825.065 2.856.593
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.424.000 0 2.424.000 2.448.240 0 2.448.240 2.472.722 2.497.449 2.522.423
- Vastbenoemden Zorgband 335.555 0 335.555 340.360 -25.466 314.894 321.192 327.616 334.170
Sociale dienst 75.622 -9.760 65.862 76.223 -10.022 66.201 66.542 66.889 67.239
- Recuperatie individuele hulpverlening 75.622 -9.760 65.862 76.223 -10.022 66.201 66.542 66.889 67.239
Financiële opbrengsten 451.343 -13.676 437.667 376.389 -108.785 267.604 220.718 220.518 185.031
- Intresten uit beleggingen 200 0 200 200 0 200 200 200 200
- Dividenden 438.341 -13.676 424.665 363.388 -108.785 254.603 207.717 207.517 172.029
- Andere 12.802 0 12.802 12.802 0 12.802 12.802 12.802 12.802
A. Exploitatieuitgaven 18.644.087 -546.499 18.097.588 18.821.790 445.384 19.267.174 19.620.350 20.013.715 20.297.705
B. Exploitatieontvangsten 19.866.855 126.438 19.993.293 20.306.990 -57.820 20.249.170 21.301.156 21.725.416 22.200.056
Exploitatiesaldo (B-A) 1.222.768 672.937 1.895.705 1.485.200 -503.204 981.996 1.680.806 1.711.701 1.902.350
II. INVESTERINGSBUDGET 2021 2022 2023 2024 2025
MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2021-1 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJP MJP MJP
A. Uitgaven 7.465.820 -173.670 7.292.150 5.498.236 -279.214 5.219.023 3.683.299 2.823.056 1.172.427
Projecten 6.931.341 -113.964 6.817.376 5.108.839 -383.529 4.725.310 3.529.955 2.716.455 1.060.955
Investeringssubsidies Politiezone 61.149 -9.548 51.601 183.864 55.964 239.828 52.355 25.000 25.000
Investeringssubsidie Brandweer 87.371 -47.158 40.213 50.533 45.351 95.884 50.989 51.601 46.472
Investeringssubsidie Zorgband 327.960 0 327.960 150.000 0 150.000 25.000 25.000 35.000
Investeringssubsidies erediensten 35.000 0 35.000 5.000 0 5.000 25.000 5.000 5.000
Investeringssubsidies anderen 23.000 -3.000 20.000 0 3.000 3.000 0 0 0
B. Ontvangsten 1.949.344 -207.902 1.741.442 275.485 -37.098 238.387 680.635 877.985 57.985
Investeringssubsidies 1.881.359 -217.902 1.663.457 217.500 -42.098 175.402 622.650 70.000
Andere 67.985 10.000 77.985 57.985 5.000 62.985 57.985 807.985 57.985
Investeringssaldo (B-A) -5.516.476 -34.232 -5.550.708 -5.222.751 242.116 -4.980.635 -3.002.664 -1.945.071 -1.114.442
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN -4.293.708 638.705 -3.655.003 -3.737.551 -261.088 -3.998.639 -1.321.858 -233.370 787.908
IV. FINANCIERINGSBUDGET 2021 2022 2023 2024 2025
MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2021-1 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2022-0 MJP MJP MJP
A. Uitgaven 2.926.352 -742.011 2.184.341 2.767.526 214.375 2.981.901 3.128.936 2.845.173 2.151.536
Kapitaal bestaande bankleningen 855.648 66.667 922.315 872.731 133.334 1.006.065 1.023.836 999.102 1.018.328
Kapitaal nieuwe bankleningen 70.000 -70.000 0 333.333 -333.333 0 366.667 566.667 733.333
Gespreide betaling recreatiegronden 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Toegestane leningen AG 1.889.712 -938.678 951.034 1.437.000 214.374 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
Toegestane leningen anderen 0 0 0
Leasing: openbare verlichting 110.992 0 110.992 124.462 0 124.462 137.933 151.404 164.875
B. Ontvangsten 5.604.691 -1.108.763 4.495.928 6.476.109 -412.181 6.063.928 3.634.000 3.197.000 1.202.000
Op te nemen leningen 5.000.000 -5.000.000 5.800.000 -300.000 5.500.000 3.000.000 2.500.000 500.000
Opgenomen leningen 2.000.000 2.000.000 0
Aankoop recreatiegronden 2.000.000 2.000.000 0
Terugvordering toegestane leningen AG 350.763 -108.763 242.000 422.181 -112.181 310.000 382.000 445.000 450.000
Terugvordering toegestane leningen anderen 24.473 0 24.473 24.473 0 24.473 22.545 22.545 22.545
Leasing: openbare verlichting 229.455 229.455 229.455 0 229.455 229.455 229.455 229.455
Financieringssaldo (B-A) 2.678.339 -366.752 2.311.587 3.708.583 -626.556 3.082.027 505.064 351.827 -949.536
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR -1.615.369 271.953 -1.343.416 -28.968 -887.644 -916.612 -816.793 118.457 -161.628
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 1.706.087 1.810.495 3.516.582 90.718 2.082.448 2.173.166 1.256.553 439.760 558.217
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar
Overgedragen investeringssaldo
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 90.718 2.082.447 2.173.166 61.750 1.194.803 1.256.553 439.760 558.217 396.589
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- voor exploitatie
- voor investeringen
- voor andere verrichtingen
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 90.718 2.082.447 2.173.166 61.750 1.194.803 1.256.553 439.760 558.217 396.589
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2021 2022 2023 2024 2025
MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2021-1 MJPA 2021-0 wijziging MJPA 2021-1 MJP MJP MJP
I. Exploitatiesaldo 1.222.768 672.937 1.895.705 1.485.200 -503.204 981.996 1.680.806 1.711.701 1.902.350
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 661.404 105.430 766.834 883.872 -87.818 796.054 1.123.891 1.249.628 1.443.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.036.640 -3.333 1.033.307 1.330.526 -199.999 1.130.527 1.528.436 1.717.173 1.916.536
b. Periodieke terugvordering leningen 375.236 -108.763 266.473 446.654 -112.181 334.473 404.545 467.545 472.545
Autofinancieringsmarge (I-II) 561.364 567.507 1.128.871 601.328 -415.386 185.942 556.916 462.073 458.359
Bruto-schuldratio 0,58 0,58 0,78 0,79 0,81 0,83 0,75
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband) 0,70 0,67 0,91 0,91 0,94 0,95 0,86

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Terug naar navigatie - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
2022
G/O Beleidsitem Beleidsitem oms. Groep Alg. rek. Alg. rek omschrijving MJPA 2021/0 wijziging MJPA 2022/0 Motivering
G 0985-00 Gezondheidspromotie 6490 649000 Subsidie - AED-toestellen 1.250,00 - 1.250,00
G 0380-00 Participatie en sensibilisatie 6490 649000 Subsidie - Mooimakers 'operatie proper' 3.500,00 - 3.500,00
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6490 649001 Subsidie grond- en mestanalyse 12.500,00 - 12.500,00
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649002 Subsidie voor streekproducten 500,00 - 500,00
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649003 Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak 2.200,00 50,00 2.250,00
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6490 649006 Subsidie herstel halfopen landschap 15.000,00 1.500,00 16.500,00
G 0500-00 Handel en middenstand 6490 649010 Subsidie voedelautomaten 1.000,00 - 1.000,00
G 0390-00 Overige milieubescherming 6490 649030 Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen 5.000,00 - 5.000,00
G 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6490 649031 Subsidie inbraakpreventie 3.500,00 - 3.500,00
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6490 649050 Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen 9.000,00 1.000,00 10.000,00
G 0944-02 Huid van het Kind 6490 649050 Waardebonnen: Pleegzorggemeente 400,00 - 400,00
G 0900-00 Sociale bijstand 6490 649051 Vrijetijdscheques 2.000,00 - 2.000,00
G 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning 6491 649100 Algemene beleidssubsidie sport 23.600,00 - 23.600,00
G 0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning 6491 649101 Impulssubsidie sport 10.050,00 - 10.050,00
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649130 Algemene beleidssubsidie jeugd 18.910,00 - 18.910,00
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649131 Subsidie security fuiven 550,00 - 550,00
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649132 Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen 250,00 100,00 350,00
G 0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning 6491 649133 Jeugd- en jongerenverenigingen 750,00 - 750,00
O 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6491 649133 Jeugd- en jongerenverenigingen 5.000,00 - 5.000,00
G 0949-00 Overige gezinshulp 6491 649134 Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden 1.500,00 - 1.500,00
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6491 649151 Socio-culturele verenigingen 12.000,00 - 12.000,00
G 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 6491 649151 Socio-culturele verenigingen 28.000,00 - 28.000,00
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6491 649153 Buurtfeest 2.250,00 - 2.250,00
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6491 649180 Subsidie Zuidprojecten 12.000,00 - 12.000,00
Totaal Subidiereglementen 170.710,00 2.650,00 173.360,00
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 50,00 - 50,00 Mayors for peace
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 2.500,00 - 2.500,00 Toelagen voor noodhulp - bestemd voor internationale Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 300,00 200,00 500,00 Repair Café
G 0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 - 250,00 Natuurpunt
G 0380-00 Participatie en sensibilisatie 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 - 250,00 Velt
G 0390-00 Overige milieubescherming 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 - 500,00 Stroomvloed
G 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 400,00 - 400,00 Buurtinformatienetwerken (50 euro/BIN)
G 0500-00 Handel en middenstand 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 5.000,00 - 5.000,00 Econa
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 200,00 - 200,00 ABS
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 200,00 - 200,00 Bedrijfsgilde
G 0701-00 Cultuurcentrum 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 150,00 - 150,00 Heemkring Scheldeveld
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 750,00 - 750,00 Nationale Strijdersbond Nazareth
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 - 250,00 Nationale Strijdersbond Eke
G 0710-00 Feesten en plechtigheden 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 3.000,00 -3.000,00 - Winterland
G 0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 5.000,00 - 5.000,00 Kunst in Nazareth
G 0750-00 Jeugdsector 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 2.500,00 - 2.500,00 Jeugdhuis Jena
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 800,00 - 800,00 Wagenschot
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 250,00 - 250,00 Zonnehoeve
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 150,00 - 150,00 Jeugdzorg Liaan: 150
G 0945-00 Kinderopvang 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 150,00 - 150,00 Consultatiebureau Reddy Teddy
G 0949-00 Overige gezinshulp 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 1.100,00 - 1.100,00 Samana Nazareth
G 0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 1.500,00 - 1.500,00 Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G 0980-00 Sociale geneeskunde 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 - 500,00 Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G 0984-00 Ontsmetting en openbare reiniging 6492 649210 Nominatieve subsidies Gemeente 500,00 - 500,00 Kat zonder Dak
O 0949-00 Overige gezinshulp 6492 649220 Nominatieve subsidies OCMW 2.000,00 - 2.000,00 De Kruk vzw
Totaal Nominatieve subsidies 28.250,00 -2.800,00 25.450,00
G 0110-00 Secretariaat 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen - - - Provincie Oost-Vlaanderen - verkiezingen
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 408.000,00 52.000,00 460.000,00 Bijdrage werkingskosten IVM
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen - 300.000,00 300.000,00 Bijdrage aan IVM voor uitbating recyclagepark
G 0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 12.500,00 2.500,00 15.000,00 Ateljee vzw
G 0400-00 Politiediensten 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 1.436.997,77 16.381,23 1.453.379,00 Politiezone Schelde-Leie
G 0410-00 Brandweer 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 471.038,99 -15.118,23 455.920,76 Hulpverleningszone Centrum
G 0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 2.500,00 - 2.500,00 Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G 0629-00 Overig woonbeleid 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 1.000,00 14.500,00 15.500,00 Woonloket
G 0701-00 Cultuurcentrum 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 9.200,00 2.300,00 11.500,00 Cultuurregio Leie-Schelde
G 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 3.500,00 - 3.500,00 Erfgoedcel Leie en Schelde
G 0729-00 Overig beleid inzake het erfgoed 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 5.000,00 - 5.000,00 IOED
G 0751-01 Jeugdprogramma 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 5.750,00 - 5.750,00
G 0790-01 Kerkfabriek Eke 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 20.000,00 - 20.000,00 Kerkfabriek Eke
G 0790-02 Kerkfabriek Nazareth 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen - 21.357,81 21.357,81 Kerkfabriek Nazareth
G 0820-00 Deeltijds kunstonderwijs 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 38.000,00 -3.000,00 35.000,00 werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O 0904-00 Activering van tewerkstelling 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 5.000,00 2.000,00 7.000,00 Tijdelijke werkervaring
O 0904-00 Activering van tewerkstelling 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 2.800,00 - 2.800,00 Arkos/Emino
O 0930-00 Sociale huisvesting 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 5.800,00 - 5.800,00 SVK Leie en Schelde
O 0949-00 Overige gezinshulp 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 8.000,00 - 8.000,00 Geïntegreerd Breed Onthaal
O 0953-01 Woonzorgcentrum 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 965.082,00 - 965.082,00 Zorgband
G 0980-00 Sociale geneeskunde 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 7.500,00 - 7.500,00 Drugpunt
G 0980-00 Sociale geneeskunde 6493 649300 Werkingssubsidie verbonden besturen 1.500,00 - 1.500,00 LogoGezond+
Totaal Werkingssubsidie verbonden besturen 3.409.168,76 392.920,81 3.802.089,57
G 0160-00 Hulp aan het buitenland 6494 649401 Adviesraden 500,00 - 500,00 Noord-Zuidwerkgroep (GRIS)
G 0290-00 Overige mobiliteit en verkeer 6494 649401 Adviesraden - 1.800,00 1.800,00 Mobiliteitsraad
G 0530-00 Land-, tuin- & bosbouw 6494 649401 Adviesraden 500,00 - 500,00 Landbouwraad
G 0600-00 Ruimtelijke planning 6494 649401 Adviesraden 500,00 - 500,00 Gecoro
G 0680-00 Groene ruimte 6494 649401 Adviesraden 1.500,00 - 1.500,00 Milieuplatform
G 0701-00 Cultuurcentrum 6494 649401 Adviesraden 1.600,00 - 1.600,00 Cultuurraad
G 0703-00 Openbare bibliotheken 6494 649401 Adviesraden - - - Beheersorgaan bibliotheek
G 0740-00 Sportsector 6494 649401 Adviesraden 5.000,00 - 5.000,00 Sportraad
G 0750-00 Jeugdsector 6494 649401 Adviesraden 1.700,00 - 1.700,00 Jeugdraad
G 0909-00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 6494 649401 Adviesraden - 1.800,00 1.800,00 Toegankeleijkheidsraad
G 0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen 6494 649401 Adviesraden 1.800,00 - 1.800,00 Ouderenraad
Totaal Adviesraden 13.100,00 3.600,00 16.700,00
G 0701-00 Cultureel programma 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 11.496,29 -3.767,69 7.728,60 Prijssubsidie AG
G 0705-01 cc Nova 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 35.404,22 -11.603,06 23.801,16 Prijssubsidie AG
G 0705-02 cc De Brouwerij 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth 17.699,94 -5.800,82 11.899,12 Prijssubsidie AG
G 0705-03 cc De Zwaan 6495 649500 Prijssubsidies aan AG Nazareth