Motivering van de wijzigingen AG

Documenten

Motivering

Terug naar navigatie - Motivering

In bijlage vindt u de wijzigingsvariant van zowel de strategische nota als het financieel evenwicht (M2), met een vergelijking t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Deze motivering van de wijziging volgt onze financiële tabel of schema T2 en vertrekt vanuit de economische aard van de uitgaven en ontvangsten. Voor de inhoudelijke verklaring verwijzen we naar de toelichting bij de verschillende actieplannen.

  2021 2022
Exploitatieuitgaven - -29.847
Goederen en diensten (60/61)

 

Jaarlijkse actualisatie van de werkingskredieten

  2021 2022
Exploitatieontvangsten +100.000 -134.930
Ontvangsten uit de werking (70)  

Verhoogde concessievergoedingen door TC Sterrenbos n.a.v. investering padelterreinen (uitzonderlijk hoger in 2022 gezien eerste vergoeding)

Prijssubsidie (707)   Daling prijssubsidie van 595.000 euro naar 400.000 gezien lagere kapitaalaflossing in 2022 n.a.v. een verschuiving van de transactiekredieten van het investeringsbudget.
Eenmalige ontvangsten
werkingssubsidie van Gemeente Nazareth n.a.v. de mogelijkse verminderde ontvangsten in 2022 (corona-effect)  

 

Investeringen

2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Investeringsuitgaven -1.093.956 +198.374 +1.350.000 +890.000 -10.000 +1.334.418
Investeringsontvangsten 0 -20.000 0 0 0 -20.000

(een gedetailleerd overzicht van alle investeringen vindt u in het deel Investeringsprogramma bij de Documentatie)

 

  2021 2022
Financieringsuitgaven -108.763 -112.181
Kapitaal leningen
(terugbetaling aan Gemeente)
Aanpassing i.f.v. afschrijving van onderliggende investeringen Aanpassing i.f.v. afschrijving van onderliggende investeringen
     
Financieringsontvangsten -938.678 +214.374
Op te nemen leningen
Aanpassing i.f.v. investeringssaldo
Aanpassing i.f.v. investeringssaldo

 

  2021 2022
Beschikbaar budgettair resultaat (wijziging) +301.988 +304.887
Autofinancieringsmarge (wijziging) +208.763 +6.898