PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering)  van de strategische beleidsdoelstelling  'Ruimte voor een vlinder' op doelstellingenniveau

Aan de beleidsdoelstelling PA3 'De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren  verzachten' zijn  geen budgetten gekoppeld.

Strategisch niveau

Terug naar navigatie - Strategisch niveau
PA 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Investering
Uitgaven 0 15.000 0 0 0 0
Totaal Investering 0 -15.000 0 0 0 0
Totaal AG 0 -15.000 0 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 43.797 7.500 26.622 7.500 7.500 7.500
Uitgaven 81.008 36.300 52.250 47.750 47.250 47.750
Totaal Exploitatie -37.210 -28.800 -25.628 -40.250 -39.750 -40.250
Investering
Ontvangsten 0 145.000 5.750 0 0 0
Uitgaven 929.174 2.739.948 262.376 165.000 160.000 165.000
Totaal Investering -929.174 -2.594.948 -256.626 -165.000 -160.000 -165.000
Financiering
Ontvangsten 0 2.000.000 0 0 0 0
Uitgaven 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Totaal Financiering 0 1.800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Totaal Gemeente & OCMW -966.384 -823.748 -482.254 -405.250 -399.750 -405.250

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Terug naar navigatie - PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
PA1 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 43.797 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Uitgaven 69.841 35.200 50.250 45.250 45.250 45.250
Totaal Exploitatie -26.044 -27.700 -42.750 -37.750 -37.750 -37.750
Investering
Uitgaven 16.771 29.000 15.000 0 0 0
Totaal Investering -16.771 -29.000 -15.000 0 0 0
Totaal Gemeente & OCMW -42.814 -56.700 -57.750 -37.750 -37.750 -37.750

PA2 Leefbare buitengebieden

Terug naar navigatie - PA2 Leefbare buitengebieden
PA2 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Investering
Uitgaven 0 15.000 0 0 0 0
Totaal Investering 0 -15.000 0 0 0 0
Totaal AG 0 -15.000 0 0 0 0
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 19.122 0 0 0
Uitgaven 11.167 1.100 2.000 2.500 2.000 2.500
Totaal Exploitatie -11.167 -1.100 17.122 -2.500 -2.000 -2.500
Financiering
Ontvangsten 0 2.000.000 0 0 0 0
Uitgaven 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Totaal Financiering 0 1.800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Investering
Ontvangsten 0 145.000 5.750 0 0 0
Uitgaven 912.403 2.710.948 247.376 165.000 160.000 165.000
Totaal Investering -912.403 -2.565.948 -241.626 -165.000 -160.000 -165.000
Totaal Gemeente & OCMW -923.570 -767.048 -424.504 -367.500 -362.000 -367.500