Niet-prioritair beleid

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het niet-prioritair beleid omvat volgende strategische en operationele doelstellingen, deze zijn van toepassing op zowel Gemeente en OCMW, als AG:

GB: Organisatie
GB1: Algemene organisatie
GB2: 02
GB3: Nazareth - contact
GB4: Financiën
GB5: Secretariaat
GB6: Personeel
GB7: Facility
GB8: ICT

GO: Omgeving
GO1: Openbare werken
G02: Vergunningen
G03: PDME

GM: Mens
GM1: Welzijn
GM2: Kinderen en onderwijs
GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
GM4: Bib & cultuur
GM5: Evenementen

GX: Externen
GX1: Gemeentelijk onderwijs
GX2: Zorgband
GX3: SVK Leie en Schelde
GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

Terug naar navigatie - Niet-prioritair beleid
Niet-prioritair beleid 2020 2021 2022 2023 2024 2025
AG
Exploitatie
Ontvangsten 661.352 898.648 720.699 786.408 853.487 851.585
Uitgaven 417.833 436.267 393.794 391.244 396.244 391.244
Totaal Exploitatie 243.520 462.381 326.905 395.164 457.243 460.341
Investering
Uitgaven 95.211 457.429 259.500 50.500 58.000 33.000
Totaal Investering -95.211 -457.429 -259.500 -50.500 -58.000 -33.000
Financiering
Ontvangsten 128.625 951.034 1.651.374 1.400.500 928.000 35.000
Uitgaven 193.692 242.000 310.000 382.000 445.000 450.000
Totaal Financiering -65.067 709.034 1.341.374 1.018.500 483.000 -415.000
Totaal AG 83.242 713.986 1.408.779 1.363.164 882.243 12.341
Gemeente & OCMW
Exploitatie
Ontvangsten 22.074.528 19.982.193 20.219.148 21.290.056 21.714.316 22.188.956
Uitgaven 19.269.765 17.816.708 18.934.444 19.342.720 19.738.585 20.023.075
Totaal Exploitatie 2.804.764 2.165.485 1.284.704 1.947.336 1.975.731 2.165.880
Investering
Ontvangsten 986.172 97.985 137.985 77.985 57.985 57.985
Uitgaven 4.337.515 3.065.763 2.898.567 1.146.299 979.556 970.427
Totaal Investering -3.351.342 -2.967.778 -2.760.582 -1.068.314 -921.571 -912.442
Financiering
Ontvangsten 1.619.493 2.495.928 6.063.928 3.634.000 3.197.000 1.202.000
Uitgaven 1.097.500 1.984.341 2.781.901 2.928.936 2.645.173 1.951.536
Totaal Financiering 521.993 511.587 3.282.027 705.064 551.827 -749.536
Totaal Gemeente & OCMW -24.586 -290.706 1.806.149 1.584.087 1.605.987 503.902