Opvolgingsrapportering 2022

Onder het opvolgingsrapport vind je een stand van zaken m.b.t. eerste helft 2022. Voor verdere financiële toelichting, gebruik de overige menu-items rechtsboven.