Vergelijking ontvangsten en uitgaven

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

In dit deel  ‘Vergelijking ontvangsten en uitgaven’ vindt u een aantal financiële schema’s. Omwille van
financieel-technische redenen omvatten deze de gegevens van de eerste twee kwartalen (tot en met 30 juni
2021).

Doelstellingenrekening (schema J1)

Terug naar navigatie - Doelstellingenrekening (schema J1)
Prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
Exploitatie
Uitgave 25.128 30.200
Ontvangst 10.865 7.500
Saldo -14.263 -22.700
Investeringen
Uitgave 0 29.000
Ontvangst
Saldo 0 -29.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden
Exploitatie
Uitgave 2.961 5.500
Ontvangst
Saldo -2.961 -5.500
Investeringen
Uitgave 544.635 746.473
Ontvangst 150.750
Saldo -544.635 -595.723
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
Exploitatie
Uitgave 0 0
Ontvangst
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgave 7.559 290.500
Ontvangst 3.832 91.710
Saldo -3.727 -198.790
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg
Exploitatie
Uitgave 0 11.400
Ontvangst
Saldo 0 -11.400
Investeringen
Uitgave 53.733 1.131.697
Ontvangst 1.554.310
Saldo -53.733 422.613
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
Exploitatie
Uitgave 18.496 60.250
Ontvangst
Saldo -18.496 -60.250
Investeringen
Uitgave 163 11.918
Ontvangst 4.589
Saldo -163 -7.329
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water
Exploitatie
Uitgave 0 0
Ontvangst
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgave 0 75.000
Ontvangst 0
Saldo 0 -75.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
Exploitatie
Uitgave 0 8.500
Ontvangst
Saldo 0 -8.500
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding
Exploitatie
Uitgave 1.362 10.100
Ontvangst 16 1.700
Saldo -1.346 -8.400
Investeringen
Uitgave 9.063 353.000
Ontvangst 50.000
Saldo -9.063 -303.000
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving
Exploitatie
Uitgave 6.693 19.890
Ontvangst 200
Saldo -6.693 -19.690
Investeringen
Uitgave 0 30.600
Ontvangst 0 0
Saldo 0 -30.600
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
Exploitatie
Uitgave 7.874 37.350
Ontvangst 0 1.000
Saldo -7.874 -36.350
Investeringen
Uitgave 0 303.000
Ontvangst
Saldo 0 -303.000
Financiering
Uitgave 0
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
Exploitatie
Uitgave 15.000
Ontvangst
Saldo 0 -15.000
Investeringen
Uitgave 0 60.000
Ontvangst
Saldo 0 -60.000
Financiering
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
Exploitatie
Uitgave 28.128 65.000
Ontvangst 242
Saldo -27.886 -65.000
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
Exploitatie
Uitgave 0 3.000
Ontvangst
Saldo 0 -3.000
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
Exploitatie
Uitgave 3.630 27.000
Ontvangst
Saldo -3.630 -27.000
Investeringen
Uitgave 11.199 515.145
Ontvangst
Saldo -11.199 -515.145
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets
Exploitatie
Uitgave 8.056 3.050
Ontvangst
Saldo -8.056 -3.050
Investeringen
Uitgave
Ontvangst
Saldo 0 0
Financiering
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 8.287.529 18.347.847
Ontvangst 3.550.606 19.856.455
Saldo -4.736.923 1.508.608
Investeringen
Uitgave 888.469 3.919.487
Ontvangst 0 97.985
Saldo -888.469 -3.821.502
Financiering
Uitgave 165.800 2.926.352
Ontvangst 2.000.000 5.604.691
Saldo 1.834.200 2.678.339
Totaal Jaarrekening 2021 Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 8.389.857 18.644.087
Ontvangst 3.561.704 19.866.855
Saldo -4.828.153 1.222.768
Investeringen
Uitgave 1.514.821 7.465.820
Ontvangst 3.832 1.949.344
Saldo -1.510.989 -5.516.476
Financiering
Uitgave 165.800 2.926.352
Ontvangst 2.000.000 5.604.691
Saldo 1.834.200 2.678.339
Meerjarenplan 2021
Journaalvolgnummers
KW Budg. 649483 Alg. 23149 / EK Budg. 72115
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 72115
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Terug naar navigatie - Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 16.928.814 8.346.220 18.412.688 18.584.319 18.847.417 19.128.674 19.360.986
1. Goederen en diensten 3.225.086 1.824.930 3.962.597 3.866.696 3.860.472 3.849.369 3.846.248
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.894.593 3.461.065 9.747.973 9.933.195 10.174.054 10.384.864 10.599.838
a. Politiek personeel 355.744 174.575 389.985 397.785 405.740 413.855 422.132
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 1.914.742 959.889 1.984.203 2.049.577 2.175.248 2.268.956 2.365.684
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 4.091.591 2.084.085 4.479.081 4.558.217 4.632.320 4.707.757 4.783.757
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 43.184 4.014 53.203 54.267 55.352 56.459 57.588
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.111.235 - 2.424.000 2.448.240 2.472.722 2.497.449 2.522.423
f. Andere personeelskosten 288.290 194.662 330.671 336.542 342.334 348.243 354.266
g. Pensioenen 89.807 43.840 86.830 88.567 90.338 92.145 93.988
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 522.055 209.373 487.101 481.799 486.539 491.330 496.170
4. Toegestane werkingssubsidies 4.271.080 2.846.739 4.202.777 4.290.338 4.314.009 4.390.715 4.406.280
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 532.675 - 567.099 624.859 588.101 589.150 562.895
- aan welzijnsverenigingen 990.756 960.768 960.768 965.082 982.328 1.005.883 1.024.134
- aan andere OCMW-verenigingen 5.855 5.923 - - - - -
- aan de politiezone 1.100.837 1.344.684 1.344.684 1.436.998 1.438.454 1.442.435 1.446.107
- aan de hulpverleningszone 393.158 180.615 449.026 471.039 489.566 504.687 533.584
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 589.028 261.470 493.500 460.250 468.250 476.250 485.250
- aan besturen van de eredienst 15.000 - 35.000 20.000 38.000 42.000 45.000
- aan andere begunstigden 643.772 93.279 352.700 312.110 309.310 330.310 309.310
5. Andere operationele uitgaven 16.000 4.113 12.240 12.291 12.343 12.396 12.450
B. Financiële uitgaven 231.297 43.638 231.399 237.472 272.653 260.813 231.667
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 230.365 43.532 229.899 235.972 271.153 259.313 230.167
- aan financiële instellingen 222.761 43.532 224.223 228.752 262.506 249.357 219.020
- aan andere entiteiten 7.604 - 5.676 7.220 8.647 9.956 11.147
2. Andere financiële uitgaven 932 106 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
17.160.111,09 8.389.858,00 18.644.087 18.821.791 19.120.070 19.389.487 19.592.653
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 19.294.064 3.541.417 19.415.513 19.930.601 21.121.969 21.544.369 22.063.287
1. Ontvangsten uit de werking 929.831 428.253 1.094.603 1.141.025 1.151.750 1.162.583 1.173.519
2. Fiscale ontvangsten en boetes 10.418.683 634.394 10.411.241 10.608.421 11.523.544 11.729.593 12.025.736
a. Aanvullende belastingen 9.494.026 266.400 9.206.741 9.394.831 10.200.773 10.396.549 10.682.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 4.764.193 40.867 4.712.182 4.923.991 5.246.723 5.305.892 5.432.982
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 4.512.897 130.504 4.265.828 4.234.560 4.704.930 4.846.078 4.991.460
- Andere aanvullende belastingen 216.936 95.029 228.731 236.280 249.120 244.579 257.875
b. Andere belastingen en boetes 924.657 367.994 1.204.500 1.213.590 1.322.771 1.333.044 1.343.419
3. Werkingssubsidies 7.298.742 2.431.986 7.203.085 7.441.898 7.653.149 7.820.686 7.993.352
a. Algemene werkingssubsidies 3.464.748 1.657.782 3.443.606 3.640.047 3.808.386 3.932.458 4.061.101
- Gemeentefonds 2.621.957 1.497.430 2.635.761 2.713.985 2.794.952 2.878.758 2.964.576
- andere algemene werkingssubsidies 842.791 160.352 807.845 926.062 1.013.434 1.053.700 1.095.525
* van de federale overheid 126 - - - - - -
* van de Vlaamse overheid 842.665 159.301 807.845 926.062 1.013.434 1.053.700 1.095.525
* van andere entiteiten - 1.051 - - - - -
b. Specifieke werkingssubsidies 3.833.993 774.204 3.759.479 3.801.851 3.844.763 3.888.228 3.932.251
- van de federale overheid 746.640 98.286 705.061 710.988 716.973 723.019 729.126
- van de Vlaamse overheid 2.983.543 675.918 3.054.418 3.090.863 3.127.790 3.165.209 3.203.125
- van de provincie 4.000 - - - - - -
- van andere entiteiten 99.810 - - - - - -
4. Recuperatie individuele hulpverlening 61.395 11.621 75.622 76.223 76.828 77.441 78.062
5. Andere operationele ontvangsten 585.413 35.163 630.962 663.034 716.698 754.066 792.618
B. Financiële ontvangsten 464.537 20.286 451.343 376.389 376.389 376.389 345.524
19.758.600,82 3.561.703,00 19.866.856 20.306.990 21.498.358 21.920.758 22.408.811
III. Exploitatiesaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
2.598.490 -4.828.155 1.222.769 1.485.199 2.378.288 2.531.271 2.816.158
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 695.825 0 168.832 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 695.825 0 168.832 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Investeringen in materiële vaste activa 5.090.473 1.372.747 6.382.729 5.004.339 2.893.455 1.761.455 1.085.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.090.473 1.372.550 6.382.729 5.004.339 2.893.455 1.761.455 1.085.955
a. Terreinen en gebouwen 2.785.342 1.290.857 3.480.193 2.303.474 685.000 675.000 300.000
b. Wegen en andere infrastructuur 620.669 10.015 1.740.491 2.236.410 1.748.500 755.000 430.000
c. Roerende goederen 280.706 71.678 875.490 208.500 185.500 100.500 126.500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.403.256 0 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
e. Erfgoed 500 0 57.100 26.500 45.000 1.500 0
2. Andere materiële vaste activa 0 197 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 197
b. Roerende goederen
C. Investeringen in immateriële vaste activa 179.241 75.092 379.780 104.500 80.000 30.000 0
D. Toegestane investeringssubsidies 140.633 66.981 534.480 389.397 127.728 105.655 111.588
- aan welzijnsverenigingen 22.040 26.768 327.960 150.000 25.000 25.000 35.000
- aan de politiezone 77.364 0 61.149 183.864 25.000 25.000 25.000
- aan de hulpverleningszone 36.941 40.213 87.371 50.533 52.728 50.655 46.588
- aan besturen van de eredienst 4.289 0 35.000 5.000 25.000 5.000 5.000
- aan andere begunstigden 0 0 23.000 0 0 0 0
6.106.172 1.514.820 7.465.821 5.498.236 3.101.183 1.897.110 1.197.543
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 57.985 0 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 57.985 0 57.985 57.985 57.985 57.985 57.985
3. OCMW-verenigingen
4. Andere financiële vaste activa
B. Verkoop van materiële vaste activa 928.187 0 10.000 0 0 750.000 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 928.187 0 10.000 0 0 750.000 0
a. Terreinen en gebouwen 750.000
b. Wegen en andere infrastructuur 927.775 0 10.000 0 0 0 0
c. Roerende goederen 412 0
d. Leasing en soortgelijke rechten
e. Erfgoed
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen
b. Roerende goederen
C. Verkoop van immateriële vaste activa
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 3.832 1.881.360 217.500 427.900 70.000 0
- van de federale overheid
- van de Vlaamse overheid 478.863 217.500 427.900 70.000 0
- van de provincie 3.832 1.402.497 0 0 0 0
- van de gemeente
- van het OCMW
- van andere entiteiten
986.172,19 3.832,00 1.949.345 275.485 485.885 877.985 57985
III. Investeringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-5.119.999 -1.510.988 -5.516.476 -5.222.751 -2.615.298 -1.019.125 -1.139.558
Saldo exploitatie en investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-2.521.510 -6.339.143 -4.293.707 -3.737.552 -237.010 1.512.146 1.676.600
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 968.875 165.800 1.036.640 1.330.526 1.748.435 1.837.172 1.869.869
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 968.875 165.800 1.036.640 1.330.526 1.748.435 1.837.172 1.869.869
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
B. Vereffening van niet-financiële schulden
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 128.625 0 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
1. Toegestane leningen 128.625 0 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 128.625 0 1.889.712 1.437.000 50.500 38.000 45.000
- aan welzijnsverenigingen
- aan andere OCMW-verenigingen
- aan de politiezone
- aan de hulpverleningszone
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- aan andere begunstigden
2. Toegestaan betalingsuitstel
D. Vooruitbetalingen
E. Kapitaalsverminderingen
1.097.500,30 165.800,00 2.926.352 2.767.526 1.798.935 1.875.172 1.914.869
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.403.256 2.000.000 5.229.455 6.029.455 1.729.455 229.455 229.455
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 2.000.000 5.000.000 5.800.000 1.500.000 0 0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.403.256 0 229.455 229.455 229.455 229.455 229.455
B. Aangaan van niet-financiële schulden
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 216.237 0 375.236 446.654 429.586 429.609 411.171
1. Terugvordering van toegestane leningen 216.237 0 375.236 446.654 429.586 429.609 411.171
a. Periodieke terugvorderingen 216.237 0 375.236 446.654 429.586 429.609 411.171
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2. Vereffening van betalingsuitstel
D. Vereffening van vooruitbetalingen
E. Kapitaalvermeerderingen
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale
1.619.493,27 2.000.000,00 5.604.691 6.476.109 2.159.041 659.064 640.626
III. Financieringssaldo 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
521.993 1.834.200 2.678.339 3.708.583 360.106 -1.216.108 -1.274.243
Budgettair resultaat van het boekjaar 2020 2020 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
-1.999.517 -4.504.943 -1.615.368 -28.969 123.096 296.038 402.357
Meerjarenplan 2021
Journaalvolgnummers
KW Budg. 649483 Alg. 23149 / EK Budg. 72115
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 72115
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 649483 Alg. 23149