Aanvullende informatie AG

Aanvullende informatie

Terug naar navigatie - Aanvullende informatie

Er zijn geen wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing hiervan.

De financiële risico's zijn niet gewijzigd ten opzichte van de laatste publicatie van documenten van het meerjarenplan (jaarrekening 2020 - goedgekeurd juni 2021).