Sitemap

 1. Blz. 1 Het Vlinderplan
  1. Blz. 2 voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Woord vooraf
    1. Blz. 5 Woord vooraf
    2. Blz. 6 De vlinder slaat zijn vleugels uit
   2. Blz. 7 Ruimte voor een vlinder
    1. Blz. 8 Strategische doelstelling: Een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde
    2. Blz. 9 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
     1. Blz. 10 Het lichaam van de vlinder
    3. Blz. 11 Leefbare buitengebieden: naar een robuuste en meer beleefbare open ruimte gemarkeerd door een groenblauw netwerk
     1. Blz. 12 De vleugels van de vlinder
    4. Blz. 13 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
     1. Blz. 14 Het territorium van de vlinder
   3. Blz. 15 Een vlinder beweegt zich duurzaam en slim
    1. Blz. 16 Strategische doelstelling: duurzame mobiliteit
    2. Blz. 17 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
     1. Blz. 18 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
    3. Blz. 19 Slim en veilig op weg
     1. Blz. 20 Slim en veilig op weg
   4. Blz. 21 Een vlinder heeft een schone omgeving nodig
    1. Blz. 22 Strategische doelstelling: Nazareth, een schone omgeving
    2. Blz. 23 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
     1. Blz. 24 Te Land
    3. Blz. 25 Nazareth: zuiver water
     1. Blz. 26 Te water
    4. Blz. 27 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
     1. Blz. 28 In de lucht
   5. Blz. 29 Vlinders in de buik
    1. Blz. 30 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
     1. Blz. 31 Ruimte voor ontmoeting en verbinding
    2. Blz. 32 Iedereen prikkelen tot beleving
     1. Blz. 33 Iedereen prikkelen tot beleving
    3. Blz. 34 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
     1. Blz. 35 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
    4. Blz. 36 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
     1. Blz. 37 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
    5. Blz. 38 Strategische doelstelling: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting
   6. Blz. 39 De vlinder en de weg van de transformatie
    1. Blz. 40 Strategische doelstelling: het lokaal bestuur inspireren door het goede voorbeeld te geven
    2. Blz. 41 Een positieve organisatie: iedeeen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
     1. Blz. 42 Een positieve organisatie
    3. Blz. 43 Zegget ne keer: van participatie tot co-creatie
     1. Blz. 44 Zegget ne keer
    4. Blz. 45 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
     1. Blz. 46 Rechtlijnig en betrokken
    5. Blz. 47 Doe de SDG-toets
     1. Blz. 48 Doe de SDG-toets
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap