Opvolgingsrapportering 2023

Onder het opvolgingsrapport vind je een stand van zaken m.b.t. eerste helft 2023. Voor verdere financiële toelichting, gebruik de overige menu-items rechtsboven.